تجدید در آزمون علم؛ نکاتی درباره وزارتخانه‌های باقیمانده

یادداشت زیر تحلیلی درباره اقدام مجلس در رای ندادن به وزرای عرصه علم (وزیر علوم تحقیقات فناوری و وزیر آموزش و پرورش) است

ادامه مطلب تجدید در آزمون علم؛ نکاتی درباره وزارتخانه‌های باقیمانده

بازدیدها: 81