فطرت به مثابۀ یک نظریۀ انسان‌شناختی رقیب علوم انسانی مدرن؛ ارائه دکتر حسین سوزنچی و نقد دکتر عطاءالله بیگدلی

“فطرت به مثابۀ یک نظریۀ انسان‌شناختی رقیب علوم انسانی مدرن؛ ارائه دکتر حسین سوزنچی و نقد دکتر عطاءالله بیگدلی” توسط پژوهشکده مشترک شهید صدر.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*