تاریخچه نظریه تشکیک وجود

چکيده

نظريه وحدت تشکيکي وجود، که به اختصار به «تشکيک وجود» معروف شده، يکي از بحث‌هاي مهم و در عين حال دشوار حکمت متعاليه به شمار مي آيد که در تاريخ تفکر اسلامي، هم خاستگاهي منطقي و هم خاستگاهي فلسفي براي طرح آن عنوان شده است.

اکثر حکماي پيرو حکمت متعاليه، خاستگاه اوليه اين بحث را مباحث کلي مشکک در منطق معرفي کرده‌اند، اما برخي مساله تقدم وتاخر در فلسفه و حتي بحث تقابل واحد و کثير را نيز جزء ريشه‌هاي فلسفي آن مي‌دانند.  

به هر حال مساله اين بود که واقعا” تفاوتي که بين مصاديق مفهوم کلي مشکک بود چگونه تفاوتي است؟ اينجا بود که ديدگاه‌هاي فلسفي متفاوتي همانند تشکيک در عرضي، تشکيک در ماهيت، تشکيک در نور و نهايتا تشکيک در وجود شکل گرفت که در اين مقاله به سير تطور اين نظريات مي‌پردازيم و در پايان اشاره‌اي به ديدگاه‌هاي مخالف وحدت تشکيکي وجود نيز خواهيم داشت.

 

 

واژه‌هاي کليدي: وجود، تشکيک، وحدت تشکيکي وجود، صدرالمتالهين، وحدت وجود

دریافت فایل PDF

Views: 382

One Reply to “تاریخچه نظریه تشکیک وجود”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*