درباره

سم الله الرحمن الرحیم

این سایت متعلق است به حسین سوزنچی؛ طلبه درس خارج در حوزه علمیه قم و استاد تمام گروه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم علیه‌السلام.

برای آشنایی بیشتر با سوابق علمی و اجرایی وی در هریک از زمینه‌های زیر کلیک کنید.

سابقه تحصیلی

۱) مقاله:

الف) در مجلات علمي- پژوهشي (به ترتيب تاريخ انتشار)

ب) در مجلات علمی – ترویجی (به ترتيب تاريخ انتشار)

ج) سایر مقالات علمی- تخصصی (به ترتيب تاريخ انتشار)

د) به عنوان فصلي از يک کتاب

ه) ترجمه مقالات از انگلیسی

و) ارائه در كنگره‌ها و همايش‌هاي علمي:

– بين‌المللي (به ترتيب تاريخ برگزاری)

– ملی (به ترتيب تاريخ برگزاری)

ح) مصاحبه‌ها و میزگردها (منتشر شده به صورت مکتوب)

ط) یادداشتهای علمی، سیاسی، اجتماعی:

– در نشریات مختلف (به ترتيب تاريخ انتشار)

– در در سايت‌ها و فضاي مجازي (به ترتيب تاريخ انتشار)

۲) کتاب:

الف) تأليف

ب) همکاري در تأليف یا ویراستاری

ج) ترجمه

د) تلخيص

۳) راهنمایی یا مشاوره رساله

الف. دکتری. راهنمایی

ب. دکتری. مشاوره

ب. ارشد: راهنمایی

ج. ارشد: مشاوره

۴) برخی از سخنراني‌های مذهبی (منبر)

۵) میزگرد و گفتگوی علمی

۶) مناظره‌ و نقد

۸) تدريس:

مقطع کارشناسی

مقطع کارشناسی ارشد (یا سطح سه حوزه)

مقطع دکتری (یا سطح چهار حوزه)

در قالب درس‌گفتار آزاد

۹) سمتها و مسئوليتهاي علمي- اجرايي و رتبه‌های دانشگاهی

الف. در دانشگاه

ب. سالهای اخذ رتبه‌های دانشگاهی

ج. بیرون از دانشگاه

 

سابقه تحصيلي

. كارشناسي ارشد /الهيات- گرايش فلسفه و کلام اسلامي/ دانشگاه امام صادق(ع)

عنوان پايان‌نامه: بررسي رويكرد استاد مطهري به سنت و تجدد در حوزه انديشه ديني

. دكتري /فلسفه و حكمت اسلامي- گرایش حکمت متعالیه/ دانشگاه تربيت مدرس

عنوان رساله: بررسي انتقادي مساله “تشکيک وجود” در حکمت متعاليه

تحصیلات حوزوی:‌ طلبه درس خارج

 

۱) مقاله:

الف) در مجلات علمي- پژوهشي (به ترتيب تاريخ انتشار)

توجه: اسم حقیر در مقالات متعددی ثبت شده که غالبا مقالاتی است که دانشجویان رساله دکتری (و گاه ارشد) تهیه کرده‌اند و چون متاسفانه نشریات علمی-پژوهشی به آنها بتنهایی امکان نشر نمی‌داده بناچار اسم بنده را هم ضمیمه‌اش کرده‌اند. بنده اگرچه هدایت یا مشاوره رساله‌های مذکور را عهده‌دار بوده‌ام، اما چون تدوین مقاله توسط دانشجویان مذکور انجام شده و حتی گاه بی اطلاع بنده نشر یافته است بنده هیچ مسئولیتی در قبال آن مقالات نمی پذیرم. دیدگاههای قابل استنتاد به بنده صرفا مواردی است که در این مقالات زیر (که تنها نویسنده آن بوده‌ام) آمده است.

۱) چگونگي وحدت وجود در حکمت متعاليه (بررسي تاريخي و معني‌شناختي)، دوفصلنامه علمي-پژوهشي نامه‌ حکمت، ش۴، پاييز و زمستان۱۳۸۳

۲) تشکيک وجود و تبيين کثرات عرضي، داراي مجوز پذيرش از فصلنامه علمي-پژوهشي فلسفه (ضميمه فصلنامه دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران) ۱۳۸۴

۳) امکان وحدت شخصي وجود در حکمت متعاليه، دوفصلنامه علمي-پژوهشي نامه حکمت، ش۶، پاييز و زمستان۱۳۸۴؛ ص۶۷-۸۸

۴) تفاوت بنيادين وحي و شاعري، نقدي بر ديدگاه دکتر سروش در باب ماهيت وحي. فصلنامه علمي- پژوهشي قبسات، ش۵۱، بهار ۱۳۸۷

۵) جايگاه «روش» در علم،تاملي انتقادي در باب ماهيت علم در فرهنگ جديد، فصلنامه علمي-پژوهشي راهبرد فرهنگ، ش۴ ، زمستان ۱۳۸۷.

۶) تاملي در باب بايسته‌هاي تحول در علوم انساني: حركت به سمت تحقق علوم انساني اسلامي. فصلنامه علمي-پژوهشي راهبرد فرهنگ، ش۵ ، بهار ۱۳۸۸.

۷) علم ديني به منزله مبنايي در باب نحوه تعامل علم و دين، فصلنامه علمي-پژوهشي راهبرد فرهنگ، ش۶، تابستان ۱۳۸۸

۸) ديدگاه آيت الله جوادي آملي در باب علم ديني، فصلنامه علمي- پژوهشي اسراء، ش۴، تابستان ۱۳۸۹؛ ص۶۳-۸۸

۹) امكان علم ديني، بحثي در چالش‌هاي فلسفي اسلامي‌سازي علوم انساني. فصلنامه علمي – پژوهشي معرفت فرهنگي اجتماعي، شماره ۴، پاييز ۱۳۸۹؛ ص۳۱-۶۰.

۱۰) چگونگي بازتوليد فلسفه‌هاي علوم انساني با تکيه بر فلسفه اسلامي، فصلنامه علمي- پژوهشي اسراء، ش ۱۱. بهار ۱۳۹۱؛ ص۶۹-۱۱۸.

۱۱) علم دینی در ایران. دوفصلنامه پژوهش نامه علوم انسانی اسلامی. ش۱. بهار و تابستان ۱۳۹۲.

۱۲) تبیین چارچوبی اسلامی برای سلامت روابط جنسیتی دختران، فصلنامه علمي- پژوهشي اسلام و مطالعات اجتماعی، ش۱، تابستان ۱۳۹۲

۱۲) الگويي اسلامي براي تحليل مسائل زن و خانواده و کاربرد آن در سياست‌گذاري‌هاي مربوطه، فصلنامه علمي- پژوهشي دین و سیاست‌ فرهنگی، ش۱، تابستان ۱۳۹۳.

۱۳) حضرت زینب س و چگونگی نقش‌آفرینیِ اجتماعی زن مسلمان، دوفصلنامه مطالعات اسلامی زنان و خانواده، ش۴، پاییز و زمستان۱۳۹۵

۱۴) تاملی فلسفی در باب نسبت فقه و اخلاق. فصلنامه علمی-پژوهشی آیین حکمت، ش۳۹، بهار ۱۳۹۸.

۱۵) تحلیل فلسفی-حقوقی همجنس‌گرایی: گناه «لواط» یا حق «ازدواج هم‌جنس‌گرایان»، دوفصلنامه علمی-پژوهشی دين و سياست فرهنگي، سال ششم، شماره۱۲، بهار و تابستان ۱۳۹۸

۱۶) تمایز فقه و اخلاق، تاملی در یک اشتباه تاریخی. فصلنامه علمی-پژوهشی حکمت اسلامی، ش۲۴، بهار ۱۳۹۹

۱۷) فطرت به مثابه نظریه انسان‌شناسی رقیب برای علوم انسانی مدرن، فصلنامه آئین حکمت، شماره ۴۴، تابستان ۱۳۹۹

۱۸) جنسیت و فطرت؛ گامی به سوی یک «نظریه جنسی» اسلامی، فصلنامه علمی ـ پژوهشی جنسیت و خانواده. دوره ۸، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۹.

۱۹) هم‌جنس‌گرایی: اختلال یا امر طبیعی. فصلنامه معرفت فرهنگی-اجتماعی. ش۴۶. بهار ۱۴۰۰.

۲۰) بررسی رای ابن ‏جنید درباره محدوده حجاب و پوشش شرعی زن مسلمان. دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده، ش ۸۰ (بهار و تابستان ۱۴۰۳)

ب) در مجلات علمی – ترویجی (به ترتيب تاريخ انتشار)

۱) حل پارادوکس آزادي در انديشه شهيد مطهري، فصلنامه علمي- ترويجي قبسات، ش ۳۱-۳۰، زمستان ۱۳۸۲ و بهار ۱۳۸۳

۲) مهدويت و انتظار در انديشه شهيد مطهري، فصلنامه علمي- ترويجي قبسات، ش ۳۳، پاييز ۱۳۸۳

۳) تاريخچه نظريه تشکيک وجود، فصلنامه علمي- ترويجي رهنمون، سال سوم، ش۱۱و۱۲، تابستان و پاييز۱۳۸۴

۴) اصالت فرد يا جامعه يا هردو، بررسي تطبيقي آراء استاد مطهري و استاد مصباح يزدي، فصلنامه علمي- ترويجي قبسات، ش۴۳، زمستان ۱۳۸۵

ج) سایر مقالات علمی- تخصصی (به ترتيب تاريخ انتشار)

۱) معرفی کتاب «تاریخ فلسفه اسلامی»، فصلنامه نامه علوم انسانی بهار ۱۳۷۹، شماره۱

۲) نظريه تناسخ(۱)و (۲)، فصلنامه رشد آموزش معارف اسلامي، ش ۴۱ و۴۲، بهار و پاییز ۱۳۷۹

۳) تاريخچه زندگي، آثار و افکار استاد مطهري(۱) و (۲) و (۳) و (۴) و (۵) و (۶)، فصلنامه رشد آموزش معارف اسلامي، ش ۴۵ تا ۵۰، ۱۳۸۰- ۱۳۸۱

۴) حضرت یونس (ع). فصلنامه رشد آموزش قرآن. ۱۳۸۳ شماره ۷

۵) مروري بر مساله جبر و اختيار، فصلنامه رشد آموزش معارف اسلامي، ش ۵۴، پاييز ۱۳۸۳

۶) بررسی انتقادی مسئله علیت از دیدگاه کانت. سروش اندیشه. زمستان ۱۳۸۳ و بهار ۱۳۸۴. شماره ۱۲ و ۱۳

۷) تاریخچه نظریه تشکیک وجود، دوفصلنامه رهنمون، تابستان و پاییز ۱۳۸۴ – شماره ۱۱ و ۱۲، ص۹۳-۱۱۸

۸) بررسي انتقادي مساله عليت از ديدگاه کانت، فصلنامه سروش انديشه، ش۱۲و۱۳، (زمستان۸۳ و بهار ۸۴)

۹) جمع خاتميت باامامت و مهدويت، ماهنامه موعود، ش۵۸، آبان ۱۳۸۴ ،قبلا در سايت باشگاه انديشهBashgah.net

۱۰) ارزش و علم؛ درآمدي بر علوم انساني اسلامي، ماهنامه‌ برداشت اول، ش ۶و۷ ، آذر و دي ۱۳۸۷

۱۱) نقشه جامع علمي كشور و نقدهايي در باره آن، دوهفته‌نامه پگاه حوزه، ش۲۴۶، دي ۱۳۸۷.

۱۲) صفين با علي، كربلا بر حسين (بصيرت‌بخشي عاشورا براي رهايي از فتنه‌ها)؛ ماهنامه راه، ش ۴۴؛ دي و بهمن ۱۳۸۸. برگزيده پانزدهمين جشنواره سراسري مطبوعات (۱۳۸۹)

۱۳) روش مواجهه استاد شهيد مطهري با مسائل جديد، فصلنامه رشد آموزش معارف اسلامي، ش۸۰، بهار ۱۳۹۰.

۱۴) هندسه معرفت ديني (بررسي رابطه علم و دين در آثار آيت الله جوادي آملي) فصلنامه رشد آموزش معارف اسلامي پاييز ۱۳۹۰، شماره ۸۲.

۱۵) نقد مسئولان در حکومت اسلامی. فصلنامه رشد آموزش معارف اسلامي، دوره ۲۴، ش۳، بهار ۱۳۹۱.

۱۶) قيد اسلامي درکنار علم يک قيد عارضي است نه ماهوي. فصلنامه پژوهشهاي فرهنگي و اجتماعي صدرا. ش۱. بهار ۱۳۹۱

۱۷) دلالت آیه ۳۱ سوره نور بر حجاب؛ بررسی نظر دکتر کدیور درباره حجاب. http://www.souzanchi.ir/hejab-in-sureh-noor-critic-of-kadivars-opinion/  ۲۱/۲/۱۳۹۲

۱۸) جایگاه حجاب در فقه و اخلاق، نقدی بر دو مقاله دکتر سروش دباغ. http://www.souzanchi.ir/hejab-and-moralit/ ۲۷/۲/۱۳۹۲

۱۹) تاريخچه و جريانات اصلي علم ديني در ايران. نشريه خط، شماره ۸، فروردين ۱۳۹۳

۲۰) امکان علم دینی (قسمت اول مناظره مکتوب با دکتر پایا). فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا، ش۹، بهار ۱۳۹۳؛ ص۳۷۵-۳۸۸.

۲۱) اسم امام علی ع در قرآن کریم http://www.souzanchi.ir/imam-alis-name-in-holy-quran-2/ ۱۶/۵/۱۳۹۳

۲۲) تاملی مجدد در پاسخهای جناب آقای دکتر پایا. فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا، ش۱۱ و ۱۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۳، ص۳۹۵-۴۲۲.

۲۳) تاملاتي درباره مواجهه نظري دكتر باقري با «علم ديني». فصلنامه كتاب نقد، شماره ۷۳، پاييز و زمستان ۱۳۹۳

۲۴) بن بسـت متد‌ولوژیک د‌ر تمایز علوم. خردنامه همشهری. ش۱۳۸. فروردین ۱۳۹۴

۲۵) مخالفان و موافقان علوم انساني اسلامي. ماهنامه معارف، شماره ۱۱۱، دي و بهمن ۱۳۹۴

۲۶) نگاهی متفاوت به خاستگاه و ثمرات بحث اعتباریات علامه طباطبایی. فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا. ش۱۹، پاییز ۱۳۹۵

۲۷) حقیقت و نحوه اعتبار. فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا. ش۱۹، پاییز ۱۳۹۵

۲۸) رسالت آموزش و پرورش در گام دوم انقلاب اسلامی. مجموعه آثار علمی همایش بیانیه گام دوم انقلاب و تمدن نوین اسلامی. ج۵، ص۱۹-۶۴. ۱۳۹۸

۲۹) بایسته‌ها و مرزهای آسیب‌شناسی عزاداری (نشست علمی). نشریه پاسخ، ش۲۶، تابستان ۱۴۰۱.

د) به عنوان فصلي از يک کتاب

۱) انقلاب اسلامي ايران از منظر استاد مطهري، در «راه انقلاب»، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ۱۳۷۹

۲) ارض، در «فرهنگنامه قرآن کريم»، تهران: دفتر انتشارات کمک آموزشي، ۱۳۸۲

۳) جمع سنت و تجدد از ديدگاه استاد مطهري، در «خرد جاويدان»، تهران: دانشگاه تهران و موسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني، ۱۳۸۲

۴) پايبندي به اصول و پاسخگويي به نيازهاي زمان در حوزه مباحث فقهي از منظر استاد مرتضي مطهري، در: «اجتهاد و نوانديشي» تهران: مجمع تقريب مذاهب اسلامي، ۱۳۸۲

۵) درآمدي بر علوم انساني اسلامي، در «ارزش و دانش»، تهران: دانشگاه امام صادق، ۱۳۸۷

۶) فلسفه حجاب در اسلام، در «گفتارهايي در باب حجاب»، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم و تحقيقات و فن‌آوري، ۱۳۸۸

۷) ديدگاه شهيد مطهري درباره حادثه عاشورا، در «مجموعه مقالات كنگره ملي حماسه حسيني»، قم: دارالعرفان، ۱۳۸۹

۸) بصيرت در شبکه مفاهيم قرآني، در «مجموعه مقالات بيست و هفتمين دوره مسابقات بين‌المللي قرآن کريم (۱۳۸۹)». تهران:اسوه، ۱۳۹۰. جلد۳، ص۲۲۳-۲۶۸

۹) وجودشناسي خانواده، نمونه‌اي از كاربرد فلسفه صدرايي در مطالعات اجتماعي، در «مجموعه مقالات همايش بين‌المللي بزرگداشت روز جهاني فلسفه ۲۰۱۰» تهران: موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، ۱۳۹۱، ج۲، ص۳۶۴-۳۷۵

۱۰) «درباره تحول در علوم انساني» در مجموعه مصاحبه‌هاي همايش تحول در علوم انساني. قم: فجر ولايت، ۱۳۹۰

۱۱) «نسبت علم و دین»، «علم اسلامی، دانشگاه اسلامی؛ آسیب‌شناسی دانشگاه امام صادق (ع)» و «سه گفتار در باب فلسفه علم» در: گفتارهایی در علم دینی. به اهتمام بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع). تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۹۱. ص۲۱-۶۸ و ۶۹-۸۸ و ۳۸۹-۴۷۸.

۱۲) «کیفیۀ الانتظار و التحضیر لظهور الامام المنتظر (عج) بنظرۀ نموذجیۀ لملحمۀ عاشوراء» در: مجموعه مقالات موتمر الامام المهدی و مستقبل العالم. النجف الاشرف: مجمع اهل البیت، ۱۴۳۴ه.ق. ج۴، ص۲۹-۵۸

۱۳) «نقش بصیرت در دوره فتنه» و «بصیرت بخشی عاشورا برای رهایی از فتنه‌ها» در: سنابرق. قم: نشر معارف، دفتر اول، ۱۳۹۳. ص۲۷-۵۴.

۱۴) «نظریه علم دینی» در: علم دینی، دیدگاهها و تحلیلها. قم: مجمع عالی حکمت اسلامی، زمستان ۱۳۹۳.

۱۵) «مقدمه‌اي بر طراحی شاخص ها، الزامات و راهبردهای نظام آموزشی کشور» در: دهه پیشرفت و عدالت پیشرفت عدالت‌محور. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. ۱۳۹۴.

۱۶) «چرا باید از ویروس کرونا متشکر باشیم» در: آزمون کرونا، دیدگاهها و راهبردها. ج۲. تهران: دانشگاه امام صادق ع. ۱۳۹۹.

۱۷) «مساله حجاب برای حکومت» دین و حکمرانی، ج۱ (گفتگوهای راهبردی پیرامون حجاب) ص۲۵-۲۸. تهران: سازمان دار القرآن الکریم. ۱۴۰۲.

ه) ترجمه مقالات از انگلیسی

۱) ترجمه مقاله “اصل جهت كافي” نوشته جردن بلوت، در مجموعه مقالات همايش جهانی ملاصدرا، ۱۳۸۲

۲) ترجمه مقاله “انديشه‌هاي بابا افضل” نوشته ويليام چيتيك، در مجموعه مقالات همايش جهانی ملاصدرا، ۱۳۸۲

۱) ترجمه ۴۵ مقاله از دائره المعارف جهان نوين اسلام، تحت عناوين: جهاد، حدود، حسين بن علي عليه‌السلام، سكولاريسم، سلفيه، سنت، سيد، شرق‌شناسي، شريف، صدر (موسي)، طاغوت، ظلم، عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل‌سعود، عربستان سعودي، عقيده، علم، علما، علم‌الاعداد، علم‌الرمل، علوي (احمد)، علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السلام، علي عبدالرازق، غزالي (احمد)‌، غزو، فاطميان، فلسفه، فتنه، فضل‌الرحمن، فقيه، قرآن، قرطبه (خلافت)، كفر، كلام، كيمياگري، كيهان‌شناخت، مولاي، مهدي (عج)، مهديه، نبوت، نجف، نجوم، نهضت، نيابت عامه، ولي (اولياء)، ولايت فقيه؛ تهران: نشر كتاب مرجع و نشر کنگره، ۱۳۸۸-۱۳۹۰

و) ارائه در كنگره‌ها و همايش‌هاي علمي:

بين‌المللي (به ترتيب تاريخ برگزاری)

۱) اولين كنگره بين‌المللي بزرگداشت ملاصدرا ۱۳۷۸ (تهران) (منطق بايايي و مقايسه آن با برخي مباحث علوم اسلامي)

۲) پانزدهمين کنفرانس بين‌المللي وحدت اسلامي خرداد ۱۳۸۱ (تهران)(پايبندي به اصول و پاسخگويي به نيازهاي زمان در حوزه مباحث فقهي از منظر استاد مرتضي مطهري) منتشر شده در: اجتهاد و نوانديشي، گزيده مقالات پانزدهمين کنفرانس بين‌المللي وحدت اسلامي، تهران: مجمع تقريب مذاهب اسلامي، ۱۳۸۲

۳) همايش علمي دويست‌سال‌پس‌از کانت ۱۳۸۳(دانشگاه علامه طباطبايي)(بررسي انتقادي مساله عليت از ديدگاه کانت)

۴) چهارمين کنفرانس بين‌المللي يونسکو درباره آموزش زيست‌محيطي با عنوان: آموزش محيط زيست در راستاي توسعه پايدار: شرکت‌کنندگان در دهه آموزش توسعه پايدار ۱۳۸۶ (نوامبر۲۰۰۷) (احمدآباد- هند) (نقش تعليم و تربيت ديني در حفاظت از محيط زيست) (Role of religious education in environmental protection)

۵) بيست و هفتمين دوره مسابقات بين‌المللي قرآن کريم ۱۳۸۹ (تهران) (بصيرت در شبکه مفاهيم قرآني)

۶) كنگره بين المللي روز جهاني فلسفه، تهران: آذر ۱۳۸۹ (دسامبر ۲۰۱۰) (وجودشناسي خانواده، نمونه‌اي از كاربرد فلسفه صدرايي در مطالعات اجتماعي)

۷) کنگره بين‌المللي علوم انساني اسلامي. تهران: ارديبهشت ۱۳۹۱. (دو مقاله: علم ديني در ايران؛ چگونگی بازتولید فلسفه های علوم انسانی با تکیه بر فلسفه اسلامی)

۸) موتمر الامام المهدی و مستقبل العالم (همایش امام مهدی و آینده عالم): عراق: دانشگاه کوفه ۱۱ رجب ۱۴۳۴ (۲ خرداد ۱۳۹۲) (کیفیۀ الانتظار  و التحضیر لظهور الامام المنتظر (عج) بنظرۀ نموذجیۀ لملحمۀ عاشوراء: چگونگی انتظار و زمینه سازی برای ظهور امام زمان با نگاهی به الگوی عاشورا)

۹) نشست علمی علوم انسانی اسلامی. بیروت: (معهد المعارف الحکمیه فی دراسات الدینیه و الفلسفیه) ۲۵ شهریور ۱۳۹۳ (آراء متفکران ایرانی در باب علم دینی)

۱۰) نقد و بررسی آراء برونو لاتور. قم:‌ دفتر تبلیغات اسلامی. ۳۰و۳۱ فروردین ۱۳۹۶ (منتشر شده با عنوان «مواجهه با اشیا؛ مناظره علمی پیرامون نظریه کنشگر-شبکه» در فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا. شماره ۲۲، تابستان ۱۳۹۶.

۱۱) نظریه فطرت در قبال تئوری‌های علوم انسانی. قم: کمیسیون فلسفه و روش‌شناسی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی. ۵ آذر ۱۳۹۸

۱۲) دبیری علمی ۹ نشست از نشست‌های علمی مقدماتی «همایش بین‌المللی خانواده مقاوم: چالش های اخلاقی در جهان متحول» با عناوین: خانواده و سیاست‌گذاری تربیتی (۱ آذر ۱۴۰۲ در قم: دانشگاه باقرالعلوم ع)؛ خانواده مقاوم و مساله تربیت جنسی (۱۱ آذر ۱۴۰۲ در مشهد: موسسه جوانان آستان قدس)؛ نسبت خانواده و مدارس خاص: فرصتها و تهدیدها (۱۲ آذر ۱۴۰۲ در تهران: سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی)؛ تربیت اقتصادی خانوادگی در فضای سیطره ارزش‌های نظام سرمایه‌داری (۱۳ آذر ۱۴۰۲ در تهران. سازمان پژوهش  و برنامه‌ریزی آموزشی)؛ خانواده مسلمان و تربیت در زیستبوم دوفضایی‌شدنها (۱۶ آذر ۱۴۰۲ در قم: دانشگاه باقرالعلوم ع)؛ ماهیت خانواده مقاوم و وظایف آن در قبال نظام تعلیم و تربیت رسمی (۲۰ آذر ۱۴۰۲ در قم. دانشگاه فرهنگیان)؛ خانواده مقاوم و مساله تربیت کودک در جهان متحول (۲۳ آذر ۱۴۰۲ در قم: دانشگاه باقرالعلوم ع)؛ الگوهای تعامل خانواده، مسجد و نهاد تربیت در جهان متحول (۳۰ آذر ۱۴۰۲ در قم: دانشگاه باقرالعلوم ع)؛ نسبت خانواده و نظام تعلیم و تربیت رسمی، مبانی و چالش‌ها (۹ دی ۱۴۰۲ در قم. پژوهشکده زنان و خانواده).

– ملی (به ترتيب تاريخ برگزاری)

۱) اولين كنگره سراسري دانشجويي انديشه مطهر ۱۳۷۳(دانشگاه تهران) (شهيد مطهري ومهمترين خطاهاي عقل‌ورزان)

۲) دومين كنگره سراسري دانشجويي انديشه مطهر۱۳۷۴(دانشگاه تهران) (شهيد مطهري واصلاحگري در جامعه اسلامي)

۳) گردهمايي بازشناسي انديشه‌هاي شهيد مطهري ۱۳۷۷(دانشگاه فردوسي مشهد) (بررسي رويکرد متقابل عقل و دين در انديشه شهيد مطهري)

۴) همايش علمي بيستمين سالگرد شهادت استاد مطهري، ارديبهشت ۱۳۷۸ (تهران) (مباني و حدود آزادي از ديدگاه استاد مطهري)

۵) كنگره نقد تجدد از ديدگاه سنت‌گرايان معاصر، اسفند ۱۳۸۰ (دانشگاه تهران) (جمع سنت وتجدد از ديدگاه استاد شهيد مطهري)

۶) همايش ملي مباني فلسفي علوم انساني، زمستان ۱۳۸۹ (قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني) (امكان علم ديني، بحثي در چالش‌هاي فلسفي اسلامي‌سازي علوم انساني)

۷) كنگره ملي حماسه حسيني، فروردين ۱۳۹۰ (قم: مجمع جهاني علوم اهل‌بيت) (ديدگاه شهيد مطهري درباره حادثه عاشورا)

۸) همایش «هستی‌شناسی اجتماعی» آذر ۱۳۹۵ (تهران: انجمن حکمت و فلسفه ایران) (نمونه‌های کاربردی تاثیر فلسفه در جامعه‌شناسی، با تاکید بر آراء علامه طباطبایی و شهید مطهری)

۹) «طیف‌بندی حوزه در نسبت با علوم انسانی» اردیبهشت ۱۳۹۶ (قم: مدرسه آفاق حکمت با همکاری دفتر تبلیغات)‌ (گذر از علم دینی به علوم انسانی اسلامی)

۱۰) همایش نظریه علم اسلامی و کاربست آن در نظام آموزش و پرورش. اردیبهشت۱۳۹۸ (قم. دفتر تبلیغات اسلامی با همکاری سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش) (میزگرد جایگاه دین در برنامه‌ریزی درسی)

۱۱) یازدهمین همایش هیات‌های محوری و برگزیده کشور. ۱۸ مرداد ۱۳۹۸ (قم: جامعه ایمانی مشعر) (خانواده، نقطه جدال تمدن اسلام و غرب)

۱۲) همایش مشاوره‌ای تربیتیِ شکوه همدلی. ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ (همدان: تالار فجر، به اهتمام مؤسسه فرهنگی قرآن وعترت انوارالزهرا) (ضرورت تربیت اسلامی)

۱۳) ارائه بحث در سلسله همایش‌های بیانیه گام دوم و تمدن نوین اسلامی:

الف. نشست علمی با عنوان «رسالت آموزش و پرورش در گام دوم انقلاب اسلامی» قم: دانشگاه باقرالعلوم ع. مهر ۱۳۹۸ و در روز اصلی همایش. قم:‌دفتر تبلیغات اسلامی. بهمن ۱۳۹۸.

ب. نشست علمی با عنوان «چالش‌های سیاست‌گذاری خانواده در گام دوم: ماهیت خانواده و مکانیسم قانون‌گذاری در آن» قم: دانشگاه باقرالعلوم ع. ۲۶ آبان ۱۳۹۸. منتشر شده در مجموعه آثار علمی همایش بیانیه گام دوم انقلاب و تمدن نوین اسلامی. ج۶، ص۵۷۸-۶۱۶.

۱۴) همایش «قهرمان بدون مرز؛ بازخوانی اصحاب علوم انسانی اسلامی در باب جهان مقاومت پس از سردار سلیمانی» در دانشگاه باقرالعلوم ع  ۲۰/۱۱/۱۳۹۸ (فهم پدیده حاج قاسم سلیمانی: از جامعه‌شناسی تا امت‌شناسی)

۱۵) هشتمین نشست از نشست‌های راهبردی دین و قانون‌گذاری دبیرخانه ملی دین و حکمرانی با همکاری کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی؛ ۷ بهمن ۱۳۹۹ (اقتضائات قانون‌گذاری برای نظام خانواده)

۱۶) . سلسله نشست‌های روایت حکمی از قیام حسینی؛ به اهتمام مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران (۱۰ مرداد ۱۴۰۲) (حل پارادوکس معرفت به خداي وصف‌ناپذیر در کلام امام حسین ع).

۱۷) سلسله نشست‌های علمی «روایت اخلاقی از قیام حسینی» به اهتمام: انجمن علمی معارف دانشگاه شهید بهشتی و آکادمی اخلاق‌پژوهی روشمند؛ ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ (نقش واقعه عاشورا در ارتقای اخلاق در جوامع گذشته و حال)

۱۸) سلسله نشست‌های الهیات کاربردی به اهتمام: انجمن علمی میان‌رشته‌ای ماهاد و کارگروه مدرسی معارف اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد؛ ۱۱ آذر ۱۴۰۲ (الهیات زنانه: تاملاتی درباره تجربه زیسته و تجربه ایمانی حجاب).

۱۹ و ۲۰) رویداد ملی «حجاب از نگاه علم» به اهتمام: مدرسه اخلاق پژوهی روشمند، وابسته به انجمن علمی معارف اسلامی دانشگاه شهید بهشتی (‍۱. ضرورت تغییر نگاه ما به مساله حجاب؛ گامی به سوی مواجهه مناسب با مساله حجاب. ارائه در فضای مجازی در تاریخ ۱۶ آبان ۱۴۰۲) (۲. بازخوانی حیا به عنوان بن‌مایه فطری زن. سخنرانی در اختتامیه در جامعه الزهرا در تاریخ ۱۵ آذر ۱۴۰۲)

ح) مصاحبه‌ها و میزگردها (منتشر شده به صورت مکتوب)

. [چيستى، چرايي و پاسخ شبهات] پيرامون حجاب، گفتگو با نشريه حوراء، ش۲۳،  اسفند ۱۳۸۵.

. خانواده، جزيي مقدم بر جامعه است، مصاحبه با ماهنامه زنان ايران، ش۴۸، آذر ۱۳۸۶

. عاشورا درکلاس های درس. مصاحبه با ماهنامه خیمه، ش۴۳ مرداد ۱۳۸۷.

. مصاحبه درباره انديشه‌هاي شهيد مطهري درباره عاشورا. سايت باشگاه انديشه. ۳۰/۱۰/۱۳۸۷

. بايد تا حدودي تلفات را تحمل کنيم- مصاحبه درباره کرسي آزادانديشي. http://azadfekri.ir/archives/74

. ميزگرد علم ديني، چيستي و امكان. قم: مجمع عالي حكمت اسلامي، ۵/۹/۱۳۸۸؛ گزارش آن در نشريه حكمت اسلامي (خبرنامه مجمع عالي حكمت اسلامي) ش۶، آذر و دي ۱۳۸۸

. تکامل، ابزار علم (گزارشی از نشست نقد و بررسی کتاب درسی زيست شناسی پيش دانشگاهی). فصلنامه رشد

آموزش زيست شناسی. دوره ۲۳، ش۴، تابستان ۱۳۸۹.

. بايدها و نبايدهاي حضورزن در اجتماع از نگاه اسلام. مصاحبه با ماهنامه خيمه. ش ۷۹-۸۰

. ضعف جايگاه معلم در سند ملي، مصاحبه با ماهنامه زمزمه، مهر ۱۳۸۹

. ضرورت بازتوليد نگاه شهيد مطهري در حوزه زن و خانواده، مصاحبه با سايت مهرخانه.  ۱۲/۲/۱۳۹۱

. ميزگرد علمي با موضوع «حوزه‌هاي علميه و علوم اجتماعي ديني/بومي». کتاب ماه دين. ش۴۶-۴۷. دی و بهمن ۱۳۹۰.

. فضاي مجازي نمي تواند كاركرد قالب كاغذي را داشته باشد. فصلنامه رشد آموزش قرآن و معارف اسلامي، شماره ۱۰۰، بهار ۱۳۹۵

. تغییر کارکردها، نقطه آغازین فرایند اسلام سازی علوم. گفتگوی انتقادی سوزنچی و الویری. فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا. ش۲۱، بهار ۱۳۹۶.

. فقدان علم عدالت (تفسیر سیاسی آیه قسط در گفتگو با حسین سوزنچی): چگونه آیه قسط بر اصالت مردم و لزوم علم در اجرای عدالت دلالت دارد؟ برداشت اول؛ شماره ۲ و ۳؛‌ خرداد و تیر ۱۴۰۱؛ ص۸۶-۹۳

ط) یادداشتهای علمی، سیاسی، اجتماعی:

– در نشریات مختلف (به ترتيب تاريخ انتشار)

.  اصلاح، توسط چه كسي؟، فصلنامه نيستان، ش ۳۱ ، پاييز ۱۳۷۷

. معرفي كتاب « تاريخ فلسفه اسلامي» نامه علوم انسانی (اسم جدید: فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش نامه انتقادي متون و برنامه هاي علوم انساني)، شماره ۱، بهار ۱۳۷۹.

. حضرت يونس (ع). فصلنامه رشد آموزش قرآن. ش۷. ۱۳۸۳.

. رهنمودهايي از تفسير الميزان(۱)تا (۸)، فصلنامه رشد آموزش معارف اسلامي، ش ۵۵و ۵۶و ۵۸ تا ۶۴، ۱۳۸۳-۱۳۸۶

. السلام عليک يا اباعبدالله، دو ماهنامه دانشجو، ش۳، آبان و آذر ۱۳۸۷.

. مصاحبه‌اي در باب دانشگاه اسلامي، هفته‌نامه پنجره، ش۲۷. دي ۱۳۸۸

. تجددگرايي ناخواسته، نقدي بر ديدگاه مهدي نصيري درباره علم ديني، هفته‌نامه پنجره، ش۲۸، دي ۱۳۸۸

. آنچه از جان امام حسين (ع) هم مهمتر بود؛ هفته‌نامه پنجره، ش۳۳ ، اسفند ۱۳۸۸

پس از ۱۴ قرن، هفته‌نامه پنجره، ش۳۵، اسفند ۱۳۸۸

. فرياد در سكوت (نگاهي به سيره سياسي حضرت زهرا سلام الله عليها) هفته‌نامه پنجره، ش۴۲، ارديبهشت ۱۳۸۹

. لايحه‌اي عليه اشاعه انديشه‌هاي شهيد مطهري، هفته‌نامه پنجره، ش۴۵، خرداد ۱۳۸۹

. انحصار براي همه يا هيچكس، هفته‌نامه پنجره، ش۴۷، خرداد ۱۳۸۹

. ثمرات نگرش فلسفي، در شخصيت علمي شهيد مطهري، دوماهنامه علمي فرهنگي خط، ش۲،خرداد و تير ۱۳۸۹

. سکولاريزه کردن دين در ايران، نقدي بر نوشته «اسلام، مکتب يا دين»، هفته نامه پنجره، ش۵۷، شهريور ۱۳۸۹

. سلسله مقالات قدرت و نقد آن (با عناوين: مقتدر مظلوم؛ قداست رهبران ديني و امكان نقد ايشان؛ نصيحت يا

عيب‌جويي؛ در جستجوي حقيقت؛ وقوع اشتباه يا ارتکاب گناه؛ ما و رهبري، مواجهه ناصحانه) هفته‌نامه پنجره، ش ۶۲-

۶۷، مهر و آبان ۱۳۸۹

. نامرد مردم، ما، خدا! هفته‌نامه پنجره، ش ۷۲، آذر ۱۳۸۹

. آيا با وجود آيات و روايات معارفي، نيازي به فلسفه هست؟ تأملي در باب ضرورت پرداختن به فلسفه براي طلاب دوماهنامه علمي فرهنگي خط، ش۴،آذر و دي ۱۳۸۹

. فدك ساده‌فهم‌ترين برهان است، آموزش تشيع در سيره سياسي حضرت زهرا سلام الله عليها. هفته‌نامه پنجره، ش ۸۶، فروردين ۱۳۹۰

. مصاحبه درباره آسيب شناسي حوزه از ديدگاه شهيد مطهري. هفته‌نامه پنجره، ش ۸۸، ارديبهشت ۱۳۹۰

. سيره حضرت زهرا و جهاد اقتصادي؛ کليشه يا واقعيت. هفته‌نامه پنجره، ش۹۱، ارديبهشت ۱۳۹۰

. تاريخ فلسفه، چرا و چگونه؟ ماهنامه زمانه، ش۱۰۰، خرداد ۱۳۹۰.

. آيا سند تحول نظام آموزشي کشور، واقعاً تحول‌آفرين است؟ نقدي بر پيش‌نويس سند تحول نظام آموزشي. ماهنامه فرهنگي-تحليلي سوره انديشه، ش۵۰ و ۵۱. بهار ۱۳۹۰، ص ۲۶-۲۸

. از مکان قبر فاطمه تا زمان شب قدر. هفته‌نامه پنجره، ش۱۰۳، مرداد ۱۳۹۰.

. «اصلاح به جاي تحول: آيا سند تحول نظام آموزشي كشور، واقعا تحول آفرين است؟» ماهنامه سوره انديشه، شماره ۵۰ و ۵۱، [مرداد و شهریور] ۱۳۹۰.

. نقد سند تحول نظام آموزشي. ماهنامه زمزمه. مهر ۱۳۹۰.

. آيا با وجود آيات و روايات معارفي، نيازي به فلسفه هست؟ مجله خط، شماره ۴، مهر و آبان ۱۳۹۰

. عبرتي نو از حادثه عاشورا. هفته‌نامه پنجره، ش۱۱۶. آذر ۱۳۹۰

. از تقارن ايام الله تا تقارن اخلاق و سياست. هفته‌نامه پنجره، ش۱۲۵. بهمن ۱۳۹۰.

. بزرگ راستگوي درست‌كردار و امتحان عظيم الهي. هفته‌نامه پنجره، ش۱۳۱، فروردين ۱۳۹۱.

. جريان‌شناسي رويکردهاي علم ديني در گفت‌وگو با دکتر حسين سوزنچي. هفته نامه پنجره، ش۱۳۵. ارديبهشت ۱۳۹۱

. آیا از رأی خود به احمدی ‏نژاد پشیمانم؟ هفته نامه پنجره. ش ۱۶۲. بهمن ۱۳۹۱

«هیچکس بهترین نیست؛ چگونه چه کسی را انتخاب کنم؟»(معیارهای غلط برای انتخاب اصلح). هفته نامه پنجره. ش ۱۷۲ خرداد ۱۳۹۲. (ویژه نامه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲)

. راهکارهایی برای تولید علم دینی در حوزه. دوماهنامه خط. ش۸. فروردین ۱۳۹۳.

. حضرت زهرا س و امتحان دشوار شیعه بودن. دوماهنامه علمی، فرهنگی و اجتماعی حوراء، ش۴۷، بهار ۱۳۹۴.

– در در سايت‌ها و فضاي مجازي (به ترتيب تاريخ انتشار)

. درس‌هایی که حضرت زهرا(س) به ما می‌آموزد (حضرت زهرا سلام الله عليها و مساله جهاد اقتصادي) ۱۳/۲/۱۳۹۰

. وضعيت علم در تمدن غرب و جهان اسلام و زمینه شکل گیری بحث علم دینی. در سایت علم دینی ۱۶/۲/۱۳۹۲

. اشرافيت از منظر قرآن. در مجموعه نرم‌افزاری چندرسانه‌ای «درخت و موریانه‌ها». موسسه فرهنگي آرمان. ۱۳۹۰

. آیا سخنان دکتر افروغ مخالفت با ولایت فقیه است؟  ۲۹/۱۰/۱۳۹۰

. شادی و شادمانی، قربة الی الله. ۲۰/۱۱/۱۳۹۰

. گریه چرا؟ بحثی کوتاه و دانشجویی پیرامون گریه و عزاداری. ۲۸/۸/۹۱    همچنین با عنوان «جایگاه گریه و هیئت در فضای جنگ نرم»

. حجاب در آیات و روایات؛ نقدی بر کتاب «حجاب شرعی در عصر پیامبر». ۲۷/۱/۱۳۹۲

. من درباره جریان شناسی نظر خاصی ندارم!  ۱۴/۱۱/۹۲

. حدیث منزلت، مقدمه ای بر درک عمق حکایت غدیر ۲۱/۷/۱۳۹۳

. حجاب قانونی یا حجاب اجباری.  ۲/۳/۱۳۹۴

. حضرت زینب کاری کرد که مردان نمی‌توانستند ۲۵/۱۱/۱۳۹۴

. مسئولیت ، نقدپذیری و آزادی ۱۴/۳/۱۳۹۶

. ما و جنگ احزاب (تحلیلی از آیات نخستین سوره احزاب) http://www.souzanchi.ir/we-and-battle-of-the-trench/ ۲۷/۳/۱۳۹۶

. شبهه کودک‌همسری و جواز تمتع از نوزاد در فقه ۲۴/۲/۱۳۹۸ https://www.mehrnews.com/news/4622340

. چرا باید از ویروس کرونا متشکر باشیم؟! ۱۰/۱۲/۱۳۹۸ https://www.hawzahnews.com/news/889064

. مرز ظریف خرافه‌‌ستیزی و انکار حقیقت،تاملی درباره «خرافات و ویروس کرونا ۱۶/۱۲/۱۳۹۸

. مرهم صاحبان منصب و تریبون بر دل خسته مردم. ۲۲/۶/۱۳۹۹ https://www.bultannews.com/fa/news/682843

. سانسور و تحریف در یک سوی مناظره. ۳/۷/۱۳۹۹

. احتیاط (قسمت اول). ۱۱/۱۰/۱۴۰۰

احتیاط (قسمت دوم). ۲۲/۱۱/۱۴۰۰

احتیاط (قسمت سوم) رجوع کنید به «فقدان علم عدالت» در قسمت مصاحبه‌ها.

۲) کتاب:

الف) تأليف

۱) خدا: پرسش‌ها و پاسخ‌هاي ديني ۱، تهران: دفتر انتشارات کمک آموزشي، ۱۳۷۹؛

ویراست دوم با اصلاحات با عنوان «خداشناسی»: انتشارات مدرسه برهان،۱۳۹۸

۲) راهنما(۱) رسالت: پرسش‌ها و پاسخ‌هاي ديني ۲، تهران: دفتر انتشارات کمک آموزشي، ۱۳۸۱؛

ویراست دوم با اصلاحات با عنوان «پیامبرشناسی»: انتشارات مدرسه برهان، ۱۳۹۸

۳) راهنما(۲) قرآن و عترت: پرسش‌ها و پاسخ‌هاي ديني ۳، تهران: دفتر انتشارات کمک آموزشي، ۱۳۸۴؛

ویراست دوم با اصلاحات با عنوان «امام‌شناسی»: انتشارات مدرسه برهان، ۱۳۹۸

۴) زندگي پس از مرگ : پرسش‌ها و پاسخ‌هاي ديني ۴، تهران: دفتر انتشارات کمک آموزشي، ۱۳۸۴

۵) قيامت : پرسش‌ها و پاسخ‌هاي ديني ۵، تهران: دفتر انتشارات کمک آموزشي، ۱۳۸۴

۶) انسان‌شناسي ديني: پرسش‌ها و پاسخ‌هاي ديني ۶، تهران: دفتر انتشارات کمک آموزشي، ۱۳۸۶

۷) اسلام و دنياي متجدد، (از سري مجموعه چلچراغ حکمت)، تهران: کانون انديشه جوان، ۱۳۸۹

۸) معني، امكان و راهكارهاي تحقق علم ديني، تهران: پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، ۱۳۸۹

۹) وحدت وجود در حكمت متعاليه، تهران: دانشگاه امام صادق عليه السلام، ۱۳۸۹

۱۰) دوراهي‌هاي من، درآمدي بر مساله جبر و اختيار. مشهد: آستان قدس رضوي، ۱۳۸۹.

۱۱) جنسيت و دوستي، مواجهه اسلامي با مساله دوستي دختر و پسر. قم: نشر معارف، ۱۳۹۲

۱۲) حجاب در آیات و روایات، نقدی بر کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر ص. تهران: سدید (انتشارات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام)، ۱۳۹۴

۱۳) پاسخ به شبهه و پرسش. تهران: کانون اندیشه جوان، ۱۳۹۴

۱۴) روایت مطهر ۱، تاملی در اندیشه‌های شهید مطهری (اجتماعیات و تاریخ اسلام) تهران: سدید (انتشارات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام)، تابستان ۱۳۹۴

۱۵) روایت مطهر ۲، تاملی در اندیشه‌های شهید مطهری (اسلام و زمانه) تهران: سدید (انتشارات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام)، بهار ۱۳۹۵

۱۶) روایت مطهر ۳، تاملی در اندیشه‌های شهید مطهری (مباحث خانواده و روابط زن و مرد) تهران: سدید (انتشارات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام)، تابستان ۱۳۹۴

۱۷) روایت مطهر ۴، تاملی در اندیشه‌های شهید مطهری (انسان، جامعه و تاریخ) تهران: سدید (انتشارات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام)، تابستان ۱۳۹۶

۱۸) مطهری و مهدویت. تهران: بنیاد شهید مطهری. ۱۳۹۸

 

ب) همکاري در تأليف یا ویراستاری

۱) کليد دانش، فرهنگنامه نوجوان، ۲جلد. تهران: نشر طلايي و نشر عدالت، چاپ اول ۱۳۸۵-چاپ دوازدهم ۱۳۹۰ (ويراست دوم با اصلاحات) (سرويراستار مذهبي و نگارش برخي مقالات)

۲) همکاري در تهيه خلاصه آثار استاد مطهري با تلخيص بيش از بيست اثر از آثار استاد مطهري، تهران: دفتر نشر دانشگاه امام صادق عليه‌السلام، ۱۳۸۰-۱۳۸۳

۴) «شوق مهدی» سروده‌های فیض کاشانی. مهدی کفایی. انتشارات امیرکبیر. (بازبینی شرح اشعار) ۱۳۹۷.

ج) ترجمه

۱) صدرالمتالهين شيرازي و حکمت متعاليه، نوشته: سيد حسين نصر، تهران: مرکز نشر و پژوهش سهروردي، ۱۳۸۰

۲) عدالت چيست (گلچين مقالات فلاسفه سياسي از افلاطون تا رالز، گردآورنده: سولومن) به سفارش مجمع تشخيص مصلحت نظام (۱۳۷۸)

۳) رهبري مدرسه کاتوليک (مجموعه مقالات زير نظر واتيکان)، به سفارش ستاد اعتلاي دروس ديني و قرآن و عربي (۱۳۸۰)، (انتشار در تیراژ بسیار محدود)

۴) ترجمه مقاله “مباني معرفت‌شناختي عرفان”، به سفارش پژوهشکده امام‌خميني و انقلاب اسلامي

۵) ترجمه مقاله “مساله شر” نوشته پويمن، به سفارش پژوهشكده فلسفه و كلام اسلامي وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي

۶) مناقشه در همجنسگرایی؛ گزارشی از یک مقاله (اصل مقاله نوشته پیتر اسپریجگ؛ پژوهشگر ارشد «شورای تحقیقات خانواده در واشنگتن دی سی) دیماه ۱۳۹۷. انتشار در سایت www.souzanchi.ir

د) تلخيص

۱)کودک، (تلخيص دو جلد کتاب مرحوم فلسفي با عنوان «کودک از نظر وراثت و تربيت») تهران: دفتر تبليغات اسلامي، ۱۳۸۶

۲) جوان، (تلخيص دو جلد کتاب مرحوم فلسفي با عنوان «جوان از نظر عقل و احساسات») تهران: دفتر تبليغات اسلامي، ۱۳۸۶

۳) بزرگسال و جوان، (تلخيص دو جلد کتاب مرحوم فلسفي با عنوان « بزرگسال و جوان از نظر افکار و تمايلات») تهران: دفتر تبليغات اسلامي، ۱۳۸۶

۴) مکارم اخلاق در صحيفه سجاديه، (تلخيص سه جلد کتاب مرحوم فلسفي با عنوان «شرح و تفسير دعاي مکارم‌الاخلاق در صحيفه سجاديه») تهران: دفتر تبليغات اسلامي، ۱۳۸۶

۵) آية‌الکرسي، (تلخيص کتاب مرحوم فلسفي با عنوان «آية‌الکرسي، پيام آسماني توحيد») تهران: دفتر تبليغات اسلامي، ۱۳۸۶

۶) اخلاق، (تلخيص دو جلد کتاب مرحوم فلسفي با عنوان «اخلاق از نظر همزيستي و ارزشهاي انساني») تهران: دفتر تبليغات اسلامي، ۱۳۸۶

۷) معاد، (تلخيص سه جلد کتاب مرحوم فلسفي با عنوان «معاد از نظر روح و جسم») تهران: دفتر تبليغات اسلامي، ۱۳۸۶

۸) سخن و سخنوري، (تلخيص کتاب مرحوم فلسفي با عنوان «سخن و سخنوري») تهران: دفتر تبليغات اسلامي، ۱۳۸۶

۳) راهنمایی یا مشاوره رساله

الف. دکتری. راهنمایی

 1. بررسی انتقادی مساله برساخت معنا در سنت تبارشناسی از منظر حکمت اسلامی (حسین حاج محمدی؛ مهر ۱۳۹۷)
 2. الزامات روش‌شناختی استدلالهای جاری در اعتباریات اجتماعی. (رضا ملایی؛ آذر ۱۳۹۷)
 3. صورت‌بندی مفاهیم بنیادین رویکرد سیاست‌گذاری فرهنگی (محمد پورکیانی؛ ۱۳۹۷)
 4. صورت بندی نظریه خط مشی آیت الله خامنه ای در حوزه مسائل زنان (سجاد لطفی، ۱۳۹۹)

۵. بررسی انتقادی انسان شناسی هراری از منظر حکمت اسلامی (محمد عباسی، ۱۴۰۱)

ب. دکتری. مشاوره

 1. بررسی تطبیقی نظریه ساخت اجتماعی واقعیت و نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و تبیین دلالت‌های آن در حوزه سیاست‌گذاری. (مرتضی جوانعلی آذر؛ آبان ۱۳۹۴) (راهنما: حسن دانایی‌فرد؛ دانشگاه تربیت مدرس)
 2. تبیین چهارچوب مفهومی نظریه فرهنگ مبتنی بر حکمت متعالیه. (میثم صداقت‌زاده؛ ۱۳۹۴) (راهنما: حمید پارسانیا)

۳. مبانی نظریه اسلامی پیشرفت دراندیشه شهیدمطهری (اکبر دوایی؛ زمستان۱۳۹۶) (راهنما: حمید پارسانیا: دانشگاه آزاد تهران مرکز)

 1. بررسی تحلیلی بنیاد علوم انسانی مدرن در امتداد تاریخی حکمت صدرایی (میثم واثقی؛ ۱۳۹۸) (راهنما: محسن چاوشی)
 2. تبیین نسبت تربیت و ارزش بر اساس بازشناسی مفهوم موقعیت در نظریه اعتباریات علامه طباطبایی: دست‌یابی به مفهوم تربیت ارزشی (داود حسین پور؛ پاییز ۱۳۹۸) (راهنما: محمدرضا شرفی؛ دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران)

۶. الگوی مواجهه با آرایش رسانه‌ای جریان فمینیستی در شبکه‌های اجتماعی در موضوع هویت جنسیتی زن (حفیظه مهدیان؛ تابستان ‌۱۳۹۹) (راهنما: نعمت الله کرم‌اللهی)

۷. نسبت نظر و عمل در اندیشه امام خمینی در مواجهه با دیالکتیک عقلانیت مکتب فرانکفورت (مهدی امامی؛‌ زمستان ۱۳۹۹) (راهنما: عماد افروغ)

۸. بازاندیشی تحول معنای علم در فرهنگ معاصر ایران با تاکید بر آموزش عمومی (حسین رئیسی وانانی؛ ۱۴۰۱) (راهنما: علی‌اصغر اسلامی تنها)

۹. بازشناسی الگوی اسلامی وساطت در تکوین ارتباطات خانواده در عصر جامعه شبکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای (معصومه موذن سلطان آبادی؛ ۱۴۰۲) (راهنما: علی اصغر اسلامی تنها)

ب. ارشد: راهنمایی

 1. وجودشناسی حیثیت خانواده در نفس از منظر ملاصدرا (یاسر طاهررحیمی؛ دی۱۳۹۱)
 2. تاثیر آرای فلسفی شهید مطهری در اندیشه‌های تربیتی و حقوقی ایشان (مهدی نیک‌بین؛ دی۱۳۹۳)
 3. بررسی انتقادی تبارشناسی میشل فوکو از منظر حکمت اسلامی (مریم منصوری؛ آبان۱۳۹۴)
 4. بررسی عوامل انسان‌شناختی موثر بر شکل‌گیری معرفت و دلالت‌های آن در علوم اجتماعی با تاکید بر آرای علامه طباطبایی. (حمزه خادم‌علی؛ تابستان۱۳۹۵)
 5. بررسی تطبیقی جایگاه علم دینی در تمدن‌سازی نوین اسلامی از منظر آیت‌الله جوادی آملی و دکتر داوری اردکانی (محمد سجاد صلاحی جهرمی؛ بهمن۱۳۹۵)
 6. تعریف الگوی اشتغال زنان به مثابه امر فرهنگی با سیری در اندیشه های امام خمینی(ره)، استاد شهید مطهری(ره) و رهبر معظم انقلاب. (فاطمه ملک خانی؛ شهریور ۱۳۹۷)
 7. بازخوانی مفهوم ساختار اجتماعی در آراء فقهای معاصر. (سید مصطفی حسینی‌سیرت؛ زمستان ۱۳۹۷)
 8. تلقی سنت فکری اسلامی از عرف و مقایسه آن با نظریه ساخت اجتماعی واقعیت (برگر و لاکمن) (علیرضا محمدلو، شهریور۱۳۹۸)

ج. ارشد: مشاوره

 1. مقایسه خودمدیریتی در دانش مدیریت و اندیشه اسلامی (سجاد مهدی‌زاده؛ زمستان ۱۳۸۷) (راهنما: علی رضائیان)
 2. تبیین نگاه اسلام به سازمان در پرتو استعاره امانت (مرتضی جوانعلی آذر؛ تابستان۱۳۸۹) (راهنما: مصباح‌الهدی باقری کنی)
 3. روش مسئله‌پردازی جهت دست‌یابی به علم دینی (سیدابراهیم رئوف موسوی؛ ۱۳۸۹) (راهنما: بیوک علیزاده)

۴. بررسی انتقادی مبانی معرفت‌شناختی مکتب مطالعات فرهنگی بیرمنگام  (حسین حاج‌محمدی؛ آبان۱۳۹۲) (راهنما: کریم‌ خان‌محمدی)

 1. بررسی انتقادی مبانی انسان‌شناسی نظریه فرهنگ مکتب فرانکفورت بر اساس انسان‌شناسی اسلامی (سید مهدی یاراحمدیان؛ دی۱۳۹۲) (راهنما: نعمت الله کرم‌اللهی)
 2. بررسی مبانی معرفتی نظریه تغییر فرهنگی از منظر علامه طباطبایی با تاکید بر تفسیر المیزان (مرضیه فخری؛ دی۱۳۹۴) (راهنما: قاسم ابراهیمی‌پور)
 3. بررسی انتقادی مبانی سبک زندگی زن مدرن (فاطمه معصومی؛ ۱۳۹۶) (راهنما: نعمت الله کرم‌اللهی)

بررسی انتقادی مبانی انسان‌شناختی ازخودبیگانگی در اندیشه مارکوزه از منظر اسلامی (زهرا خسروی؛ تیر۱۳۹۷) (راهنما: نعمت الله کرم‌اللهی)

 1. بررسی انتقادی معنا در اندیشه وبر از منظر حکمت اسلامی با تاکید بر اندیشه علامه طباطبایی (محمد یوسفعلی‌تبار؛ تیر۱۳۹۷) (راهنما: نعمت الله کرم‌اللهی)
 2. بررسی انتقادی نسبت نظریه و واقعیت اجتماعی در اندیشه هابر ماس از منظر حکمت اسلامی (مهران مظفری نیا؛ آبان ۱۳۹۸( (راهنما: عبدالحسین کلانتری)
 3. راهبردهای بدیل روایی ایمان و جنسیت: مطالعه موردی رمان چای شیرین و چراغهای خاموش. (خانم عالی زاده؛ شهریور۹۸) (راهنما: محمد علی غمامی)

۱۱. الگوی مقاومت فرهنگی با تکیه بر حوزه مفهومی جنگ احزاب (مورد مطالعه جنگ ۳۳ روزه حزب الله و رژیم صهیونیستی) (یگانه منصوری قنواتی؛ بهار ۱۴۰۳) (راهنما: سید محمد علی غمامی)

۴) برخی از سخنراني‌های مذهبی (منبر)

. سلسله مباحث عاشورا در مسير مهدويت، شاهرود، دهه محرم ۱۴۳۲، ۱۵ تا ۲۶ آذر ۱۳۸۹

. شرح زيارت عاشورا، شاهرود، دهه محرم ۱۴۳۲، ۱۶ تا ۲۶ آذر ۱۳۸۹

. شناخت ابعاد مختلف شخصيت حضرت زهرا، شاهرود، ايام فاطميه، ۱۴ تا ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۰

. شرح زيارت حضرت زهرا سلام الله عليها، شاهرود، ۱۵ تا ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۰

. تحلیل قرآنی در عبرت از عاشورا (چرا عاشورا رخ داد؟) بندرعباس: هیات انتظار. دهه محرم ۱۴۳۳؛ ۶ تا ۱۶ آذر ۱۳۹۰

. عاشورا چگونه می‌تواند ما را عوض کند. بندرعباس: مسجد امام علی بن ابیطالب. دهه محرم ۱۴۳۳؛ ۶ تا ۱۶ آذر ۱۳۹۰

. سیک زندگی حسینی، شاهرود. هیات اساتید دانشگاههای شاهرود، ۲۵ تا ۳۰ آبان  ۱۳۹۱

. مراقبه های عاشورایی، شاهرود، هیات عاشقان مهدی، (دهه محرم) ۲۵ آبان تا ۶ آذر ۱۳۹۱

. نقش زن در نهضت حسینی. یزد. حوزه علمیه حضرت زینب. آبان (دهه اول محرم) ۱۳۹۲.

. جاذبه و دافعه حسینی. یزد. هیات بچه های فاطمه. آبان (دهه اول محرم) ۱۳۹۲.

. تربیت عاشورایی. یزد. هیات انصار امیرالمومنین. آبان (دهه اول محرم) ۱۳۹۲.

. مبانی اختصاصی شیعه. اراک. مرکز مطالعات شیعه شناسی. ۳/۸/۱۳۹۲.

. چگونگی حضور و نقش آفرینی زن در جامعه. بندرعباس. هیات انتظار. مهر (دهه محرم) ۱۳۹۴

. تحلیل مساله نفاق برای جلوگیری از تکرار عاشورا. بندرعباس. هیات انتظار. مهر (دهه محرم) ۱۳۹۴

. شرح زیارت عاشورا. بیرجند. مسجد امام حسین ع مهر (دهه محرم) ۱۳۹۵

. دنیازدگی و مرگ آگاهی. بیرجند: هیات ساقیان عاشورایی. مهر (دهه محرم) ۱۳۹۵

. انتظار فرج، مهمترین وظیفه امت اسلامی. بندرعباس: حسینیه جهرمی‌ها (نیمه شعبان) ۲۲/۲/۱۳۹۶

. اطاعت از منافق، (تحلیلی از آیات نخستین سوره احزاب) قم: مسجد دانشگاه باقرالعلوم اردیبهشت (دهه سوم رمضان) ۱۳۹۶

. زن در اسلام از منظر علامه طباطبایی و شهید مطهری. مشهد: حوزه علمیه حضرت خدیجه. ۵/۵/۱۳۹۶

. جایگاه نظام آموزش و پرورش در مدرنیته و نسبت ما با آن. مشهد: دوره حیات طیبه (دانشگاه فرهنگیان) ۲۵/۵/۱۳۹۶

. تغییر میدان بازی در عرصه علم تاریخ. قم:‌ دوره آموزشی مفتاح ۵/۶/۱۳۹۶

. چالش‌های انسان‌شناسی تفکر اسلامی با علوم انسانی مدرن. قم:‌ دوره آموزشی مفتاح ۵/۶/۱۳۹۶

. بازخوانی کارکرد نفاق در ایجاد واقعه عاشورا با مروری بر سوره احزاب. بندرعباس. هیات انتظار (دهه محرم ۱۴۳۹) مهر۱۳۹۶

. شرح زیارت آل‌یس. بندرعباس. (دهه محرم۱۴۳۹) مهر۱۳۹۶

. تاملی در دینداری ما. (به مناسبت میلاد پیامبر اکرم ص و امام صادق ع). مسجد دانشگاه تربیت مدرس، ۱۵/۹/۱۳۹۶

. شرح دعای غیبت امام زمان. (۵ جلسه از ۴ آذر۱۳۹۶ تا فروردین ۱۳۹۷)

. بحثی در امکان ارائه «نظام فکری» شهید مطهری. جمعی از پژوهشگران اندیشه شهید مطهری ۱۹/۱۱/۱۳۹۶

. مهدویت در افق فطرت. موسسه حکمت مطهر اراک. نیمه شعبان؛ ۱۴/۲/۱۳۹۷

. عاشورا و آمادگی برای جنگ اقتصادی. در جمع پادگان آموزشی شاهرود (دهه محرم ۱۴۴۰؛ شهریور ۱۳۹۷)

. امام حسین ع و صبر انقلابی. هیات عاشقان مهدی شاهرود (دهه محرم ۱۴۴۰؛ شهریور ۱۳۹۷)

. جنگ احزاب، کربلا، امروز. هیات جنة الرضا شاهرود (دهه محرم ۱۴۴۰؛ شهریور ۱۳۹۷)

. امامت: نظریه‌ای خاص در سیاست (امامت امام قاعد). هیات میثاق با شهدا (دانشگاه امام صادق ع تهران) ۲۴/۷/۱۳۹۷

. ما و اربعین، سخنرانی در عمودالمقاومة در مسیر نجف به کربلا. ۱۴/۸/۱۳۹۷

ایمان و مشکلات اقتصادی. سخنرانی در مسجد جامع همدان ۲۸ و ۲۹ صفر ۱۴۴۰ (۱۶ و ۱۷ آبان ۱۳۹۷)

. دین و تدبیر معیشت. سخنرانی در مسجد حضرت فاطمه زهرا س در شهرک شهید مدنی همدان در ۲۸ و ۲۹ صفر ۱۴۴۰ (۱۶ و ۱۷ آبان ۱۳۹۷)

حکومت امام ع: حقیقت‌مدار با مصلحت‌محور. هیات دانشجویی ثار الله (امامزاده یحیی همدان) در ۲۸ و ۲۹ صفر ۱۴۴۰ (۱۶ و ۱۷ آبان ۱۳۹۷)

زمینه‌سازی برای اقدام امام ع یا جلو افتادن از او (تبری یا تقیه)؟ هیات میثاق با شهدا (دانشگاه امام صادق ع تهران) ۲۲/۸/۱۳۹۷

. ابعاد ناگفته‌ای از مساله حجاب (دوره آموزشی حجاب و عفاف با محوریت «مساله حق و اختیار و تاثیر آن در فهم مساله حجاب اجباری» ۵/۱۱/۱۳۹۷

مشی اقتصادی مومن در سیره حضرت زهرا؛ هیات رایة الاحرار در مسجد حاج احمد همدان؛ فاطمیه ۱-۳ جمادی الثانی ۱۴۴۰ (۱۸-۲۰ بهمن۱۳۹۷)

زن یا نا-مرد، مسأله این است؛ بازاندیشی هویت زن در اسلام و فمینیسم. در سلسله نشست‌های بحران جنسی در ایران ۱۴/۱۲/۱۳۹۷

. شهید مطهری و مساله مهدویت. دانشگاه باقرالعلوم ع ۱۴/۲/۱۳۹۸

نقش‌آفرینی اجتماعی زن. مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران ۱۷/۲/۱۳۹۸

مسأله حجاب و نظام جمهوری اسلامی. دوره آموزشی «عصر اقامه» به همت تشکل طلبگی ربیون در ۱۲/۵/۱۳۹۸

خانواده عاشورایی. هیات انتظار بندرعباس (دهه محرم ۱۴۴۱؛‌شهریور ۱۳۹۸)

. نظریه فطرت در قبال تئوری‌های علوم انسانی. ارائه شده در نشست کمیسیون فلسفه و روش‌شناسی کنگره علوم انسانی اسلامی (۵/۹/۱۳۹۸)

. آیه شناسی کرونا. سلسله بحثهایی در ماه مبارک رمضان ۱۴۴۱؛‌اردیبهشت۱۳۹۹ در مسجد دانشگاه باقرالعلوم ع

. اسلام در دنیای متجدد. از سلسله نشست‌های اسلام و مقتضیات زمان به همت انجمن علمی دانشکده زنان و خانواده دانشگاه ادیان و مذاهب ۱۵/۳/۱۳۹۹

. کنشگری اجتماعی زن در اسلام. سخنرانی در جمع فعالان اجتماعی زن در سازمان تبلیغات شهر قم ۱۹/۴/۱۳۹۹

. فلسفه خانواده در موسسه خاتم (خانواده اسلامی و تربیت معنوی) ۱/۵/۱۳۹۹

. انتظار؛ عجله یا صبر. هیات انتظار بندرعباس (دهه محرم ۱۴۴۲ شهریور ۱۳۹۹)

. نجات از مرگ جاهلی. هیات مسجد غدیر بندرعباس  (دهه محرم ۱۴۴۲ شهریور ۱۳۹۹)

. وحدت حوزه و دانشگاه. دو جلسه از دو زاویه ساختاری و محتوایی؛ به ترتیب نزد حوزویان و دانشگاهیان دامغان؛ و نزد حوزویان و دانشگاهیان بیرجند؛ آذر۱۳۹۹

. تاملی در به شهادت رساندن دختر پیامبر ص (حضرت فاطمه زهرا س) توسط امت پیامبر ص. سخنرانی در فضای مجازی برای حسینیه مشکات بروکسل (اروپای مرکزی) ۸/۱۰/۱۳۹۹

. هویت علم در آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران. در چهارمین جلسه از سلسله وبینارهای تخصصی مدیریت آموزش عالی (جمع اساتید و دانشجویان دکترای این رشته در دانشگاه تهران) ۶/۱۲/۱۳۹۹

. راهکارهای جهاد فرهنگی در عصر غیبت. مسجد جامع همدان شب نیمه شعبان ۱۴۴۲ (۸ فروردین ۱۴۰۰)

. فاجعه کربلا و بلایی که ساختارها بر سر انسان می‌آورند. سخنرانی‌ای در جمع کادر نیروی انتظامی بندرعباس در روز ششم محرم (۲۴ مرداد ۱۴۰۰)

. انتظار انسان مضطر؛ یا نحوه جهاد فرهنگی در عصر غیبت. هیات انتظار بندرعباس (دهه محرم ۱۴۴۳ مرداد ۱۴۰۰)

. مدارای فاطمی: حد و مرز انقلابی بودن در سیره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها (۱). هیات لبیک مشهد، حسینیه هنر مشهد (فاطمیه اول ۱۴۴۳ ۲۵ تا ۲۷ آذر ۱۴۰۰)

. مدارای فاطمی (۲). حسینیه هنر تهران (فاطمیه دوم ۱۴۴۳؛ ۱۵-۱۶ دی ۱۴۰۰)

. تشخیص وظیفه در ارتباط با امام زمان عجل الله تعالی فرجه. هیات انتظار بندرعباس (دهه محرم ۱۴۴۴ مرداد ۱۴۰۱)

. شرح زیارت آل یس. شرکت گاز منطقه‌ای بندرعباس (دهه محرم ۱۴۴۴ مرداد ۱۴۰۱)

. حجاب به مثابه کنشگری زن مسلمان. هیأت میثاق با شهدای دانشگاه امام صادق ع (فاطمیه اول ۱۴۴۴؛ ۱۴ تا ۱۷ آذر۱۴۰۱)

. حضرت زهرا سلام الله علیها و کنشگری زن مسلمان. هیات وابسته به موسسه جوانان آستان قدس رضوی مشهد (فاطمیه دوم سال ۱۴۴۴؛ ۲ تا ۶ دیماه ۱۴۰۱)

. هویت زن مسلمان در عصر انقلاب اسلامی. برای جمعی از زنان فعال فرهنگی شهر قم (۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲)

.ارتباطات اجتماعی در جامعه دینی با تاکید بر سوره حجرات. بندرعباس: هیات انتظار. محرم ۱۴۴۴ (تیر-مرداد ۱۴۰۲)

. ظهور چقدر نزدیک است؟ بندرعباس: هیات انتظار. صفر ۱۴۴۵ (۲۳-۲۵ شهریور ۱۴۰۲)

.مسیر ظهور. تهران. هیات میثاق با شهداء (مهر و آبان ۱۴۰۲)

. حجاب پس از فردا؛ نقش ما و تحولات ممکن در وضعیت حجاب در آینده ایران. تهران. نشستهای جشنواره عمار (۲۵ دی ۱۴۰۲)

۵) میزگرد و گفتگوی علمی

. ميزگرد دين، علوم انساني و دانشگاه، دانشگاه امام صادق (ع) پاييز ۱۳۸۳

. مصاحبه در زمينه موضوع علم ديني در مجله گفت‌وگو (نشريه شوراي عالي انقلاب فرهنگي) ش۶، تير و مرداد ۱۳۸۳

. سلسله مباحث مغالطات، راديو فرهنگ، پاييز ۱۳۸۳

. چيستى، چرايي و پاسخ شبهات پيرامون حجاب، گفتگو با نشريه حوراء، ش۲۳،  اسفند ۱۳۸۵.

. ميزگرد بررسي کتابهاي درسي ديني، در همايش شهيد بهشتي و آموزش و پرورش، تهران ۲/۸/۱۳۸۶

. ميزگرد توليد علم ديني، دانشگاه امام صادق (عليه‌السلام)، ۲۵/۹/۱۳۸۶

. ميزگرد بررسي کتاب درسي دين و زندگي(۱)، سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي، ۲۱/۱۱/۱۳۸۶

. مصاحبه با عنوان بصيرت در نهضت حسيني، شبكه ۳ سيما، ۲۷/۹/۱۳۸۹

. سياست‏گذاري پژوهشي درگفتگو  با دکتر حسين سوزنچي. معاونت پژوهشي حوزه علميه گروه سياست‏گذاري پژوهش. ۲۵/۱/۱۳۹۰

. تاثیر فلسفه اسلامی در علم و فناوری. گفتگوی تلویزیونی در برنامه «پگاه تحول» (شبکه۴). ۱۱/۹/۱۳۹۸

. تاثیر فلسفه اسلامی در عرصه نظام سیاسی. گفتگوی تلویزیونی در برنامه «پگاه تحول» (شبکه۴). ۲/۹/۱۳۹۸

. دو گانه تجدد و تحجر. گفتگوی تلویزیونی در برنامه «مداد قرمز» (شبکه۴). ۱۹ بهمن ۱۳۹۸

. دامنه‌شناسی قرآن کریم یا دامنه شمول قرآن (تفصیل کل شیء). گفتگوی تلویزیونی در برنامه «سوره، فصل قرآن کریم» در شبکه ۴ سیما (۱۷ رمضان ۱۴۴۲؛‌ ۱۵ اردیبهشت۱۴۰۰)

 

۶) مناظره‌ و نقد

. اسلام و تجدد. مناظره مهدی نصیری و حسین سوزنچی؛ دانشگاه امام صادق ع زمستان ۱۳۸۳ (نقد مکتوب بعدا در ۱۷/۲/۱۳۹۱)

. نقد و بررسي ديدگاه دكتر خسرو باقري درباب علم ديني، قم، مجمع عالي حكمت، ۱۹/۱۲/۱۳۸۹

. نقد و بررسي ديدگاه فرهنگستان علوم اسلامي درباب علم ديني، قم: دانشگاه باقرالعلوم با همكاري مجمع عالي حكمت اسلامي، ۱۰/۳/۱۳۹۰

. مسأله حجاب. مناظره حسین سوزنچی و سروش دباغ درباره‌ی حجاب و جایگاه آن در دین و اخلاق. مدرسه آزادفکری. دانشگاه شریف. آبان ۱۳۹۶.

. برچسب «حجاب اجباری»؟!؛ گفتگوی انتقادی با علی زمانیان در  انجمن اسلامی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. ۱۸/۱۲/۱۳۹۶

. مناظره درباره «حجاب شرعی» (با امیرحسین ترکاشوند مولف کتاب حجاب شرعی در زمان پیامبر اسلام ص) در موسسه فهمی قم. ۲۳/۱۲/۱۳۹۶

در باب نسبت فقه و اخلاق (نقد ابوالقاسم فنایی). دی ۱۳۹۷

. تلاشی ناموفق در دفاع از پارادوکس «حق ناحق بودن». نقدی بر مقاله «پارادوکس مدارا» نوشته آرش نراقی. دی ۱۳۹۷

. اسلام، اخلاق، و همجنسگرایی، نقدی (مکتوب) بر آرای آرش نراقی. دی ۱۳۹۷

. اسلام، اخلاق و حقوق جنسی (مساله همجنسگرایی). درس‌گفتگو و مناظره با آرش نراقی. دی و بهمن ۱۳۹۷

. نقد نظرات سید کمال حیدری (تعدد قرائات، تقریب مذاهب، تعبد به جمیع ادیان، حقوق زن) (مناظره غیرمستقیم) اردیبهشت ۱۳۹۸

. برخی فهم‌ها عین دین‌اند (گفتگو درباره آرای سید کمال حیدری). ماهنامه خیمه، ش۱۳۰. خرداد ۱۳۹۸ (ص۲۶-۲۹)

. قانون حجاب. مناظره با صدیقه وسمقی به همت مدرسه آزادفکری. بهمن و اسفند۱۳۹۸

. مناسبات حجاب و سیاست در ایران (مناظره با مهدی نصیری درباره قانون رسمی حجاب) در شبکه ۴ سیما (برنامه زاویه) ۱۹/۶/۱۳۹۹

. درباره نظریه فطرت (مناظره با عطاء الله بیگدلی در موضوع فطرت) در پژوهشکده صدر (اندیشکده مطالعات بنیادین تمدنی). ۹/۹/۱۴۰۰

. نقد و بررسی کتاب «علم دینی؛ از چیستی تا چگونگی» (گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن وکیلی). در موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام. ۲۶/۹/۱۴۰۰

. تعدد قرائات، منشأ الهی یا خطای انسانی؟ (تبیین سازگاری تعدد قرائات با نزول قرآن بر حرف واحد) (مناظره با دکتر مستفید) به همت مدرسه علمیه امام هادی (ع) ۹ رمضان ۱۴۴۳ (۲۲/۱/۱۴۰۱)

. چالش‌های حجاب و گشت ارشاد (مناظره با میلاد دخانچی درباره قانون حجاب) در سلسله مناظره‌های اندیشه ای در حوزه‌های مختلف گفتمان انقلاب اسلامی تحت عنوان حسینیه ارشاد (موسسه رسافکر. نشست در ۲۴ آبان ۱۴۰۱؛ ‌پخش اینترنتی در دیماه ۱۴۰۱)

. محدوده جواز نگاه مرد به زن (مناظره با محمد هدایتی) ذیل عنوان کرسی آزاداندیشی با موضوع: کاوشی نو در مسئله پوشش و نگاه؛ (در دانشگاه معارف اسلامی ۸ خرداد ۱۴۰۲)

. حاکمیت و حجاب (مناظره با محسن برهانی درباره مداخله حاکمیت در مسأله حجاب) (مدرسه آزادفکری. ۶ تیر ۱۴۰۲)

. تحدی و اعجاز قرآن (مناظره مکتوب با حجت الله نیکویی در فضای تلگرام) پاییز و زمستان ۱۴۰۲

. نقدي بر کتاب «حجاب شرعي در عصر پيامبر ص» (۲). موسسه نبأ (فضای مجازی). ۷ و ۱۴ دی ۱۴۰۲

۸) تدريس:

مقطع کارشناسی

. انديشه اسلامي / دانشگاه امام صادق(ع)

. منطق / دانشگاه امام صادق(ع)

. تفسير قرآن کريم / دانشگاه امام صادق(ع)

. علوم انساني اسلامي/ دانشگاه امام صادق(ع)

. فلسفه اسلامي/ دانشگاه امام صادق(ع)

مقطع کارشناسی ارشد (یا سطح سه حوزه)

. فلسفه كانت/ مركز تخصصي فلسفه اسلامي (وابسته به مركز مديريت حوزه علميه قم)

. فلسفه علم/ دانشگاه باقرالعلوم، مركز تخصصي فلسفه اسلامي، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني

. فلسفه غرب/ دانشگاه باقرالعلوم(ع)

. علم ديني/ دانشگاه صنعتي شريف

. جریان‌شناسی شبهات علیه اسلام و تشیع/ دانشگاه باقرالعلوم(ع)

. انسان‌شناسی اسلامی و مبانی معرفت دینی/ دانشگاه باقرالعلوم(ع)

جامعه‌شناسی معرفت / دانشگاه باقرالعلوم (ع)

خانواده در اسلام / دانشگاه باقرالعلوم (ع)

زن در قرآن / دانشگاه باقرالعلوم (ع)

علوم قرآنی (بحث تعدد قراءات) / مدرسه علمیه آیت الله بروجردی (طرح جامع تکمیلی)

مقطع دکتری (یا سطح چهار حوزه)

. علم ديني/ مدرسه عالی امام رضا ع، دانشگاه باقرالعلوم ع

. فلسفه علم/ دانشگاه باقرالعلوم ع

. معرفت‌شناسی/ دانشگاه باقرالعلوم ع

در قالب درس‌گفتار آزاد

درس‌گفتارهای حجاب در شبکه ۴ (ضبط‌شده در دیماه ۱۴۰۲) پخش در ۸ قسمت در ۱۶ تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

 

۹) سمتها و مسئوليتهاي علمي- اجرايي و رتبه‌های دانشگاهی

الف. در دانشگاه

. عضو هيات علمی دانشگاه امام صادق عليه السلام، ۱۳۸۰-۱۳۹۰

. معاون گروه دروس معارف اسلامي دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۸۱-۱۳۸۲

. مدير دفتر برنامه ريزي آموزشي دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۸۴-۱۳۸۵

. عضو هيات علمی دانشگاه باقرالعلوم عليه السلام، ۱۳۹۰ به بعد

. مدیر گروه مطالعات خانواده دانشگاه باقرالعلوم ع، ۱۳۹۷-۱۴۰۲

ب. سالهای اخذ رتبه‌های دانشگاهی

مربی؛ ۱۳۸۰

استادیار؛ ۱۳۸۴

دانشیار؛ ۱۳۹۲

استاد تمام؛ ۱۴۰۰

ج. بیرون از دانشگاه

. کارشناس گروه ديني دفتر برنامه‌ريزي و تاليف کتب درسي (وزارت آموزش و پرورش)  ۱۳۷۸-۱۳۸۴

. کارشناس‌مسئول گروه ديني دفتر برنامه‌ريزي و تاليف کتب درسي (وزارت آموزش و پرورش) از سال ۱۳۸۴-۱۳۸۷

. کارشناس کميسيون حوزوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ۱۳۸۷- ۱۳۹۱

. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تالیف کتب درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری (سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش) بهمن۱۳۹۹- مرداد۱۴۰۰.

Views: 8505