درباره

مشخصات فردي
حسین سوزنچي
تاريخ تولد: ۱۳۵۳
پست الكترونيكي:
hsouzanchi@yahoo.com
souzanchi@bou.ac.ir

سایقه دانشگاهی:
. اخذ كارشناسي ارشد /الهيات- گرايش فلسفه و کلام اسلامي/ دانشگاه امام صادق(ع)
عنوان پايان‌نامه: بررسي رويكرد استاد مطهري به سنت و تجدد در حوزه انديشه ديني
. اخذ دكتري /فلسفه و حكمت اسلامي- گرایش حکمت متعالیه/ دانشگاه تربيت مدرس
عنوان رساله: بررسي انتقادي مساله “تشکيک وجود” در حکمت متعاليه

هیات علمی: دانشیار دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام/ گروه علوم اجتماعی

وضعیت حوزوی:
طلبه درس خارج فقه و اصول

 

۱) مقالات

الف) در مجلات علمي- پژوهشي

ب) در مجلات علمی – ترویجی

ج) سایر مقالات علمی- تخصصی

د) به عنوان فصلي از يک کتاب

ه) ترجمه مقالات از انگلیسی

و) ارائه شده در كنگره‌ها و همايش‌هاي علمي بين‌المللي

ز) ارائه شده در كنگره‌ها و همايش‌هاي علمي کشوري

ح) مصاحبه‌ها و میزگردها

ط) یادداشتهای علمی، سیاسی، اجتماعی در نشریات مختلف

ی) یادداشتهای علمی، سیاسی، اجتماعی در در سايت‌ها و فضاي مجازي

۲) تصنيف، تاليف، تدوين، و ترجمه کتاب

الف) تأليف

ب) همکاري در تأليف

ج) ترجمه

د) تلخيص

۳) پروژه‌های ملی

۴) سخنراني‌ها، ميزگردها و مصاحبه‌هاي علمي تخصصي

۴) تشويق‌ها و جوايز و مدال‌هاي علمي

۵) پروژه‌ها و طرح‌هاي تحقيقاتي (منتشر نشده)

۶) تدريس

۷) عضويت در کميته‌ها وشوراهاي علمي و هيئت تحريريه فصلنامه‌ها

۸) سمتها و مسئوليتهاي علمي- اجرايي

 

 

۱) مقالات:

الف) در مجلات علمي- پژوهشي (به ترتيب تاريخ انتشار)

 

۱) چگونگي وحدت وجود در حکمت متعاليه (بررسي تاريخي و معني‌شناختي)، دوفصلنامه علمي-پژوهشي نامه‌ حکمت، ش۴، پاييز و زمستان۱۳۸۳

۲) تشکيک وجود و تبيين کثرات عرضي، داراي مجوز پذيرش از فصلنامه علمي-پژوهشي فلسفه (ضميمه فصلنامه دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران) ۱۳۸۴

۳) امکان وحدت شخصي وجود در حکمت متعاليه، دوفصلنامه علمي-پژوهشي نامه حکمت، ش۶، پاييز و زمستان۱۳۸۴؛ ص۶۷-۸۸

۴) تفاوت بنيادين وحي و شاعري، نقدي بر ديدگاه دکتر سروش در باب ماهيت وحي. فصلنامه علمي- پژوهشي قبسات، ش۵۱، بهار ۱۳۸۷

۵) جايگاه «روش» در علم،تاملي انتقادي در باب ماهيت علم در فرهنگ جديد، فصلنامه علمي-پژوهشي راهبرد فرهنگ، ش۴ ، زمستان ۱۳۸۷.

۶) تاملي در باب بايسته‌هاي تحول در علوم انساني: حركت به سمت تحقق علوم انساني اسلامي. فصلنامه علمي-پژوهشي راهبرد فرهنگ، ش۵ ، بهار ۱۳۸۸.

۷) علم ديني به منزله مبنايي در باب نحوه تعامل علم و دين، فصلنامه علمي-پژوهشي راهبرد فرهنگ، ش۶، تابستان ۱۳۸۸

۸) ديدگاه آيت الله جوادي آملي در باب علم ديني، فصلنامه علمي- پژوهشي اسراء، ش۴، تابستان ۱۳۸۹؛ ص۶۳-۸۸

۹) امكان علم ديني، بحثي در چالش‌هاي فلسفي اسلامي‌سازي علوم انساني. فصلنامه علمي – پژوهشي معرفت فرهنگي اجتماعي، شماره ۴، پاييز ۱۳۸۹؛ ص۳۱-۶۰.

۱۰) چگونگي بازتوليد فلسفه‌هاي علوم انساني با تکيه بر فلسفه اسلامي، فصلنامه علمي- پژوهشي اسراء، ش ۱۱. بهار ۱۳۹۱؛ ص۶۹-۱۱۸.

۱۱) علم دینی در ایران. دوفصلنامه پژوهش نامه علوم انسانی اسلامی. ش۱. بهار و تابستان ۱۳۹۲.

۱۲) تبیین چارچوبی اسلامی برای سلامت روابط جنسیتی دختران، فصلنامه علمي- پژوهشي اسلام و مطالعات اجتماعی، ش۱، تابستان ۱۳۹۲

۱۲) الگويي اسلامي براي تحليل مسائل زن و خانواده و کاربرد آن در سياست‌گذاري‌هاي مربوطه، فصلنامه علمي- پژوهشي دین و سیاست‌ فرهنگی، ش۱، تابستان ۱۳۹۳.

۱۳) مقدمه اي بر فهم نظريه اعتباريات در بستر ريشه هاي نظري و ادوار حيات علمي علامه طباطبايي، (حسن دانايي فر، حسين سوزنچي، مرتضي جوانعلي آذر) فصلنامه قبسات، شماره ۷۶، تابستان ۱۳۹۴

۱۴) تبيين بايسته‌هاي ايجاد تحول در مجامع علمي، بررسي موردي سيرة علامه طباطبايي (ره) در ايجاد تحول در حوزه علميه قم، (حسن دانايي فر، حسين سوزنچي، مرتضي جوانعلي آذر) فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، ش۱۹، بهار و تابستان ۱۳۹۵

۱۵) حضرت زینب س و چگونگی نقش‌آفرینیِ اجتماعی زن مسلمان، فصلنامه مطالعات اسلامی زنان و خانواده، ش۴، زمستان۱۳۹۵

 

ب) در مجلات علمی – ترویجی (به ترتيب تاريخ انتشار)

 

۱) حل پارادوکس آزادي در انديشه شهيد مطهري، فصلنامه علمي- ترويجي قبسات، ش ۳۱-۳۰، زمستان ۱۳۸۲ و بهار ۱۳۸۳

۲) مهدويت و انتظار در انديشه شهيد مطهري، فصلنامه علمي- ترويجي قبسات، ش ۳۳، پاييز ۱۳۸۳

۳) تاريخچه نظريه تشکيک وجود، فصلنامه علمي- ترويجي رهنمون، سال سوم، ش۱۱و۱۲، تابستان و پاييز۱۳۸۴

۴) اصالت فرد يا جامعه يا هردو، بررسي تطبيقي آراء استاد مطهري و استاد مصباح يزدي، فصلنامه علمي- ترويجي قبسات، ش۴۳، زمستان ۱۳۸۵

 

ج) سایر مقالات علمی- تخصصی (به ترتيب تاريخ انتشار)

 

۱) نظريه تناسخ(۱)و (۲)، فصلنامه رشد آموزش معارف اسلامي، ش ۴۱ و۴۲، بهار و پاییز ۱۳۷۹

۲) تاريخچه زندگي، آثار و افکار استاد مطهري(۱) و (۲) و (۳) و (۴) و (۵) و (۶)، فصلنامه رشد آموزش معارف اسلامي، ش ۴۵ تا ۵۰، ۱۳۸۰- ۱۳۸۱

۳) مروري بر مساله جبر و اختيار، فصلنامه رشد آموزش معارف اسلامي، ش ۵۴، پاييز ۱۳۸۳

۴) بررسي انتقادي مساله عليت از ديدگاه کانت، فصلنامه سروش انديشه، ش۱۲و۱۳، (زمستان۸۳ و بهار ۸۴)

۵) جمع خاتميت باامامت و مهدويت، ماهنامه موعود، ش۵۸، آبان ۱۳۸۴ ،قبلا در سايت باشگاه انديشهBashgah.net

۶) ارزش و علم؛ درآمدي بر علوم انساني اسلامي، ماهنامه‌ برداشت اول، ش ۶و۷ ، آذر و دي ۱۳۸۷

۷) نقشه جامع علمي كشور و نقدهايي در باره آن، دوهفته‌نامه پگاه حوزه، ش۲۴۶، دي ۱۳۸۷.

۸) صفين با علي، كربلا بر حسين (بصيرت‌بخشي عاشورا براي رهايي از فتنه‌ها)؛ ماهنامه راه، ش ۴۴؛ دي و بهمن ۱۳۸۸. برگزيده پانزدهمين جشنواره سراسري مطبوعات (۱۳۸۹)

۹) روش مواجهه استاد شهيد مطهري با مسائل جديد، فصلنامه رشد آموزش معارف اسلامي، ش۸۰، بهار ۱۳۹۰.

۱۰) هندسه معرفت ديني (بررسي رابطه علم و دين در آثار آيت الله جوادي آملي) فصلنامه رشد آموزش معارف اسلامي پاييز ۱۳۹۰، شماره ۸۲.

۱۱) نقد مسئولان در حکومت دينی. فصلنامه رشد آموزش معارف اسلامي، دوره ۲۴، ش۳، بهار ۱۳۹۱.

۱۲) قيد اسلامي درکنار علم يک قيد عارضي است نه ماهوي. فصلنامه پژوهشهاي فرهنگي و اجتماعي. ش۱. بهار ۱۳۹۱

۱۳) دلالت آیه ۳۱ سوره نور بر حجاب؛ بررسی نظر دکتر کدیور درباره حجاب. http://www.souzanchi.ir/hejab-in-sureh-noor-critic-of-kadivars-opinion/  ۲۱/۲/۱۳۹۲

۱۴) جایگاه حجاب در فقه و اخلاق، نقدی بر دو مقاله دکتر سروش دباغ. http://www.souzanchi.ir/hejab-and-moralit/ ۲۷/۲/۱۳۹۲

۱۵) تاريخچه و جريانات اصلي علم ديني در ايران. نشريه خط، شماره ۸، فروردين ۱۳۹۳

۱۶) امکان علم دینی (قسمت اول مناظره مکتوب با دکتر پایا). فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا، ش۹، بهار ۱۳۹۳؛ ص۳۷۵-۳۸۸.

۱۷) اسم امام علی ع در قرآن کریم http://www.souzanchi.ir/imam-alis-name-in-holy-quran-2/ ۱۶/۵/۱۳۹۳

۱۸) تاملی مجدد در پاسخهای جناب آقای دکتر پایا. فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا، ش۱۱ و ۱۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۳، ص۳۹۵-۴۲۲.

۱۹) تاملاتي درباره مواجهه نظري دكتر باقري با «علم ديني». فصلنامه كتاب نقد، شماره ۷۳، پاييز و زمستان ۱۳۹۳

۲۰) بن بسـت متد‌ولوژیک د‌ر تمایز علوم. خردنامه همشهری. ش۱۳۸. فروردین ۱۳۹۴

۲۱)) مخالفان و موافقان علوم انساني اسلامي. ماهنامه معارف، شماره ۱۱۱، دي و بهمن ۱۳۹۴

۲۲) نگاهی متفاوت به خاستگاه و ثمرات بحث اعتباریات علامه طباطبایی. فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا. ش۱۹، پاییز ۱۳۹۵

۲۳) حقیقت و نحوه اعتبار. فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا. ش۱۹، پاییز ۱۳۹۵

 

د) به عنوان فصلي از يک کتاب

 

۱) انقلاب اسلامي ايران از منظر استاد مطهري، در «راه انقلاب»، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ۱۳۷۹

۲) ارض، در «فرهنگنامه قرآن کريم»، تهران: دفتر انتشارات کمک آموزشي، ۱۳۸۲

۳) جمع سنت و تجدد از ديدگاه استاد مطهري، در «خرد جاويدان»، تهران: دانشگاه تهران و موسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني، ۱۳۸۲

۴) پايبندي به اصول و پاسخگويي به نيازهاي زمان در حوزه مباحث فقهي از منظر استاد مرتضي مطهري، در: «اجتهاد و نوانديشي» تهران: مجمع تقريب مذاهب اسلامي، ۱۳۸۲

۵) درآمدي بر علوم انساني اسلامي، در «ارزش و دانش»، تهران: دانشگاه امام صادق، ۱۳۸۷

۶) فلسفه حجاب در اسلام، در «گفتارهايي در باب حجاب»، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم و تحقيقات و فن‌آوري، ۱۳۸۸

۷) ديدگاه شهيد مطهري درباره حادثه عاشورا، در «مجموعه مقالات كنگره ملي حماسه حسيني»، قم: دارالعرفان، ۱۳۸۹

۸) بصيرت در شبکه مفاهيم قرآني، در «مجموعه مقالات بيست و هفتمين دوره مسابقات بين‌المللي قرآن کريم (۱۳۸۹)». تهران:اسوه، ۱۳۹۰. جلد۳، ص۲۲۳-۲۶۸

۹) وجودشناسي خانواده، نمونه‌اي از كاربرد فلسفه صدرايي در مطالعات اجتماعي، در «مجموعه مقالات همايش بين‌المللي بزرگداشت روز جهاني فلسفه ۲۰۱۰» تهران: موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، ۱۳۹۱، ج۲، ص۳۶۴-۳۷۵

۱۰) «درباره تحول در علوم انساني» در مجموعه مصاحبه‌هاي همايش تحول در علوم انساني. قم: فجر ولايت، ۱۳۹۰

۱۱) «نسبت علم و دین»، «علم اسلامی، دانشگاه اسلامی؛ آسیب‌شناسی دانشگاه امام صادق (ع)» و «سه گفتار در باب فلسفه علم» در: گفتارهایی در علم دینی. به اهتمام بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع). تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۹۱. ص۲۱-۶۸ و ۶۹-۸۸ و ۳۸۹-۴۷۸.

۱۲) «کیفیۀ الانتظار  و التحضیر لظهور الامام المنتظر (عج) بنظرۀ نموذجیۀ لملحمۀ عاشوراء» در: مجموعه مقالات موتمر الامام المهدی و مستقبل العالم. النجف الاشرف: مجمع اهل البیت، ۱۳۹۲.

۱۳) «نقش بصیرت در دوره فتنه« و «بصیرت بخشی عاشورا برای رهایی از فتنه ها» در: سنابرق. قم: نشر معارف، دفتر اول، ۱۳۹۳. ص۲۷-۵۴.

۱۴) «نظریه علم دینی» در: علم دینی، دیدگاهها و تحلیلها. قم: مجمع عالی حکمت اسلامی، زمستان ۱۳۹۳.

 

 

ه) ترجمه مقالات از انگلیسی

 

۱) ترجمه مقاله “اصل جهت كافي” نوشته جردن بلوت، در مجموعه مقالات همايش جهانی ملاصدرا، ۱۳۸۲

۲) ترجمه مقاله “انديشه‌هاي بابا افضل” نوشته ويليام چيتيك، در مجموعه مقالات همايش جهانی ملاصدرا، ۱۳۸۲

۱) ترجمه ۴۵ مقاله از دائره المعارف جهان نوين اسلام، تحت عناوين: جهاد، حدود، حسين بن علي عليه‌السلام، سكولاريسم، سلفيه، سنت، سيد، شرق‌شناسي، شريف، صدر (موسي)، طاغوت، ظلم، عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل‌سعود، عربستان سعودي، عقيده، علم، علما، علم‌الاعداد، علم‌الرمل، علوي (احمد)، علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السلام، علي عبدالرازق، غزالي (احمد)‌، غزو، فاطميان، فلسفه، فتنه، فضل‌الرحمن، فقيه، قرآن، قرطبه (خلافت)، كفر، كلام، كيمياگري، كيهان‌شناخت، مولاي، مهدي (عج)، مهديه، نبوت، نجف، نجوم، نهضت، نيابت عامه، ولي (اولياء)، ولايت فقيه؛ تهران: نشر كتاب مرجع و نشر کنگره، ۱۳۸۸-۱۳۹۰

 

و) ارائه شده در كنگره‌ها و همايش‌هاي علمي بين‌المللي (به ترتيب تاريخ برگزاری)

 

۱) اولين كنگره بين‌المللي بزرگداشت ملاصدرا ۱۳۷۸ (تهران) (منطق بايايي و مقايسه آن با برخي مباحث علوم اسلامي)

۲) پانزدهمين کنفرانس بين‌المللي وحدت اسلامي خرداد ۱۳۸۱ (تهران)(پايبندي به اصول و پاسخگويي به نيازهاي زمان در حوزه مباحث فقهي از منظر استاد مرتضي مطهري) منتشر شده در: اجتهاد و نوانديشي، گزيده مقالات پانزدهمين کنفرانس بين‌المللي وحدت اسلامي، تهران: مجمع تقريب مذاهب اسلامي، ۱۳۸۲

۳) همايش علمي دويست‌سال‌پس‌از کانت ۱۳۸۳(دانشگاه علامه طباطبايي)(بررسي انتقادي مساله عليت از ديدگاه کانت)

۴) چهارمين کنفرانس بين‌المللي يونسکو درباره آموزش زيست‌محيطي با عنوان: آموزش محيط زيست در راستاي توسعه پايدار: شرکت‌کنندگان در دهه آموزش توسعه پايدار ۱۳۸۶ (نوامبر۲۰۰۷) (احمدآباد- هند) (نقش تعليم و تربيت ديني در حفاظت از محيط زيست) (Role of religious education in environmental protection)

۵) بيست و هفتمين دوره مسابقات بين‌المللي قرآن کريم ۱۳۸۹ (تهران) (بصيرت در شبکه مفاهيم قرآني)

۶) كنگره بين المللي روز جهاني فلسفه، تهران: آذر ۱۳۸۹ (دسامبر ۲۰۱۰) (وجودشناسي خانواده، نمونه‌اي از كاربرد فلسفه صدرايي در مطالعات اجتماعي)

۷) کنگره بين‌المللي علوم انساني اسلامي. تهران: ارديبهشت ۱۳۹۱. (دو مقاله: علم ديني در ايران؛ چگونگی بازتولید فلسفه های علوم انسانی با تکیه بر فلسفه اسلامی)

۸) موتمر الامام المهدی و مستقبل العالم (همایش امام مهدی و آینده عالم): عراق: دانشگاه کوفه ۱۱ رجب ۱۴۳۴ (۲ خرداد ۱۳۹۲) (کیفیۀ الانتظار  و التحضیر لظهور الامام المنتظر (عج) بنظرۀ نموذجیۀ لملحمۀ عاشوراء: چگونگی انتظار و زمینه سازی برای ظهور امام زمان با نگاهی به الگوی عاشورا)

۹) نشست علمی علوم انسانی اسلامی. بیروت: (معهد المعارف الحکمیه فی دراسات الدینیه و الفلسفیه) ۲۵ شهریور ۱۳۹۳ (آراء متفکران ایرانی در باب علم دینی)

۱۰) نقد و بررسی آراء برونو لاتور. قم:‌ دفتر تبلیغات اسلامی. ۳۰و۳۱ فروردین ۱۳۹۶

 

ز) ارائه شده در كنگره‌ها و همايش‌هاي علمي کشوري (به ترتيب تاريخ برگزاری)

 

۱) اولين كنگره سراسري دانشجويي انديشه مطهر ۱۳۷۳(دانشگاه تهران) (شهيد مطهري ومهمترين خطاهاي عقل‌ورزان)

۲) دومين كنگره سراسري دانشجويي انديشه مطهر۱۳۷۴(دانشگاه تهران) (شهيد مطهري واصلاحگري در جامعه اسلامي)

۳) گردهمايي بازشناسي انديشه‌هاي شهيد مطهري ۱۳۷۷(دانشگاه فردوسي مشهد) (بررسي رويکرد متقابل عقل و دين در انديشه شهيد مطهري)

۴) همايش علمي بيستمين سالگرد شهادت استاد مطهري، ارديبهشت ۱۳۷۸ (تهران) (مباني و حدود آزادي از ديدگاه استاد مطهري)

۵) كنگره نقد تجدد از ديدگاه سنت‌گرايان معاصر، اسفند ۱۳۸۰ (دانشگاه تهران) (جمع سنت وتجدد از ديدگاه استاد شهيد مطهري)

۶) همايش ملي مباني فلسفي علوم انساني، زمستان ۱۳۸۹ (قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني) (امكان علم ديني، بحثي در چالش‌هاي فلسفي اسلامي‌سازي علوم انساني)

۷) كنگره ملي حماسه حسيني، فروردين ۱۳۹۰ (قم: مجمع جهاني علوم اهل‌بيت) (ديدگاه شهيد مطهري درباره حادثه عاشورا)

۸) همایش «هستی‌شناسی اجتماعی» آذر ۱۳۹۵ (تهران: انجمن حکمت و فلسفه ایران) (نمونه‌های کاربردی تاثیر فلسفه در جامعه‌شناسی، با تاکید بر آراء علامه طباطبایی و شهید مطهری)

۹) «طیف‌بندی حوزه در نسبت با علوم انسانی» اردیبهشت ۱۳۹۶ (قم: مدرسه آفاق حکمت با همکاری دفتر تبلیغات)‌ (گذر از علم دینی به علوم انسانی اسلامی)

 

ح) مصاحبه‌ها و میزگردها

 

. چيستى، چرايي و پاسخ شبهات پيرامون حجاب، گفتگو با نشريه حوراء، ش۲۳،  اسفند ۱۳۸۵.

. خانواده، جزيي مقدم بر جامعه است، مصاحبه با ماهنامه زنان ايران، ش۴۸، آذر ۱۳۸۶

. عاشورا درکلاس های درس. مصاحبه با ماهنامه خیمه، ش۴۳ مرداد ۱۳۸۷.

. مصاحبه درباره انديشه‌هاي شهيد مطهري درباره عاشورا. سايت باشگاه انديشه. ۳۰/۱۰/۱۳۸۷

. بايد تا حدودي تلفات را تحمل کنيم- مصاحبه درباره کرسي آزادانديشي. http://azadfekri.ir/archives/74

. تکامل، ابزار علم (گزارشی از نشست نقد و بررسی کتاب درسی زيست شناسی پيش دانشگاهی). فصلنامه رشد

آموزش زيست شناسی. دوره ۲۳، ش۴، تابستان ۱۳۸۹.

. بايدها و نبايدهاي حضورزن در اجتماع از نگاه اسلام. مصاحبه با ماهنامه خيمه. ش ۷۹-۸۰

. ضرورت بازتوليد نگاه شهيد مطهري در حوزه زن و خانواده، مصاحبه با سايت مهرخانه.  http://mehrkhane.com/ShowContent.aspx?ContentID=2829  ۱۲/۲/۱۳۹۱

. ميزگرد علمي با موضوع «حوزه‌هاي علميه و علوم اجتماعي ديني/بومي». کتاب ماه دين. ش۴۶-۴۷. دی و بهمن ۱۳۹۰.

. فضاي مجازي نمي تواند كاركرد قالب كاغذي را داشته باشد. فصلنامه رشد آموزش قرآن و معارف اسلامي، شماره ۱۰۰، بهار ۱۳۹۵

. تغییر کارکردها، نقطه آغازین فرایند اسلام سازی علوم. گفتگوی انتقادی سوزنچی و الویری. فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا. ش۲۱، بهار ۱۳۹۶

ط) یادداشتهای علمی، سیاسی، اجتماعی در نشریات مختلف (به ترتيب تاريخ انتشار)

.  اصلاح، توسط چه كسي؟، فصلنامه نيستان، ش ۳۱ ، پاييز ۱۳۷۷

. معرفي كتاب « تاريخ فلسفه اسلامي» نامه علوم انسانی (اسم جدید: فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش نامه انتقادي متون و برنامه هاي علوم انساني)، شماره ۱، بهار ۱۳۷۹.

. حضرت يونس (ع). فصلنامه رشد آموزش قرآن. ش۷. ۱۳۸۳.

. رهنمودهايي از تفسير الميزان(۱)تا (۸)، فصلنامه رشد آموزش معارف اسلامي، ش ۵۵و ۵۶و ۵۸ تا ۶۴، ۱۳۸۳-۱۳۸۶

. السلام عليک يا اباعبدالله، دو ماهنامه دانشجو، ش۳، آبان و آذر ۱۳۸۷.

. نقش بصيرت در دوره فتنه، هفته‌نامه پنجره، ش۲۶و۲۷، دي ۱۳۸۸

. مصاحبه‌اي در باب دانشگاه اسلامي، هفته‌نامه پنجره، ش۲۷. دي ۱۳۸۸

. تجددگرايي ناخواسته، نقدي بر ديدگاه مهدي نصيري درباره علم ديني، هفته‌نامه پنجره، ش۲۸، دي ۱۳۸۸

. آنچه از جان امام حسين (ع) هم مهمتر بود؛ هفته‌نامه پنجره، ش۳۳ ، اسفند ۱۳۸۸

پس از ۱۴ قرن، هفته‌نامه پنجره، ش۳۵، اسفند ۱۳۸۸

. فرياد در سكوت (نگاهي به سيره سياسي حضرت زهرا سلام الله عليها) هفته‌نامه پنجره، ش۴۲، ارديبهشت ۱۳۸۹

. لايحه‌اي عليه اشاعه انديشه‌هاي شهيد مطهري، هفته‌نامه پنجره، ش۴۵، خرداد ۱۳۸۹

. انحصار براي همه يا هيچكس، هفته‌نامه پنجره، ش۴۷، خرداد ۱۳۸۹

. ثمرات نگرش فلسفي، در شخصيت علمي شهيد مطهري، دوماهنامه علمي فرهنگي خط، ش۲،خرداد و تير ۱۳۸۹

. سکولاريزه کردن دين در ايران، نقدي بر نوشته «اسلام، مکتب يا دين»، هفته نامه پنجره، ش۵۷، شهريور ۱۳۸۹

. سلسله مقالات قدرت و نقد آن (با عناوين: مقتدر مظلوم؛ قداست رهبران ديني و امكان نقد ايشان؛ نصيحت يا

عيب‌جويي؛ در جستجوي حقيقت؛ وقوع اشتباه يا ارتکاب گناه؛ ما و رهبري، مواجهه ناصحانه) هفته‌نامه پنجره، ش ۶۲-

۶۷، مهر و آبان ۱۳۸۹

. نامرد مردم، ما، خدا! هفته‌نامه پنجره، ش ۷۲، آذر ۱۳۸۹

. آيا با وجود آيات و روايات معارفي، نيازي به فلسفه هست؟ تأملي در باب ضرورت پرداختن به فلسفه براي طلاب دوماهنامه علمي فرهنگي خط، ش۴،آذر و دي ۱۳۸۹

. فدك ساده‌فهم‌ترين برهان است، آموزش تشيع در سيره سياسي حضرت زهرا سلام الله عليها. هفته‌نامه پنجره، ش ۸۶، فروردين ۱۳۹۰

. مصاحبه درباره آسيب شناسي حوزه از ديدگاه شهيد مطهري. هفته‌نامه پنجره، ش ۸۸، ارديبهشت ۱۳۹۰

. سيره حضرت زهرا و جهاد اقتصادي؛ کليشه يا واقعيت. هفته‌نامه پنجره، ش۹۱، ارديبهشت ۱۳۹۰

. تاريخ فلسفه، چرا و چگونه؟ ماهنامه زمانه، ش۱۰۰، خرداد ۱۳۹۰.

. آيا سند تحول نظام آموزشي کشور، واقعاً تحول‌آفرين است؟ نقدي بر پيش‌نويس سند تحول نظام آموزشي. ماهنامه فرهنگي-تحليلي سوره انديشه، ش۵۰ و ۵۱. بهار ۱۳۹۰، ص ۲۶-۲۸

. از مکان قبر فاطمه تا زمان شب قدر. هفته‌نامه پنجره، ش۱۰۳، مرداد ۱۳۹۰.

. «اصلاح به جاي تحول: آيا سند تحول نظام آموزشي كشور، واقعا تحول آفرين است؟» ماهنامه سوره انديشه، شماره ۵۰ و ۵۱، [مرداد و شهریور] ۱۳۹۰.

. نقد سند تحول نظام آموزشي. ماهنامه زمزمه. مهر ۱۳۹۰.

. آيا با وجود آيات و روايات معارفي، نيازي به فلسفه هست؟ مجله خط، شماره ۴، مهر و آبان ۱۳۹۰

. علوم انسانی غیربومی حلال مشکلات ما نیستند، فصلنامه فصل تحول، ش۱، پاییز ۱۳۹۰.

. علم، دینی و غیردینی ندارد. گفتمان الگو (ویژه‌نامه [روزنامه خراسان در موضوع] الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت) خرداد ۱۳۹۱.

. عبرتي نو از حادثه عاشورا. هفته‌نامه پنجره، ش۱۱۶. آذر ۱۳۹۰

. باز هم حکايت غربت و مظلوميت اولياي خدا (به مناسبت ۲۸ صفر و وقايع روز). هفته‌نامه پنجره، ش۱۲۴. بهمن ۱۳۹۰

. از تقارن ايام الله تا تقارن اخلاق و سياست. هفته‌نامه پنجره، ش۱۲۵. بهمن ۱۳۹۰.

. بزرگ راستگوي درست‌كردار و امتحان عظيم الهي. هفته‌نامه پنجره، ش۱۳۱، فروردين ۱۳۹۱.

. جريان‌شناسي رويکردهاي علم ديني در گفت‌وگو با دکتر حسين سوزنچي. هفته نامه پنجره، ش۱۳۵. ارديبهشت ۱۳۹۱

. آیا از رأی خود به احمدی ‏نژاد پشیمانم؟ هفته نامه پنجره. ش ۱۶۲. بهمن ۱۳۹۱

. حماسه سیاسیِ مضاعف. هفته نامه پنجره، ش۱۷۲. خرداد ۱۳۹۲. (ویژه نامه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲)

«هیچکس بهترین نیست؛ چگونه چه کسی را انتخاب کنم؟»(معیارهای غلط برای انتخاب اصلح). هفته نامه پنجره. ش ۱۷۲ خرداد ۱۳۹۲. (ویژه نامه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲)

. فقط اصولگرایان بخوانند! عبرتهای انتخابات ۹۲ و وظیفه ما. هفته نامه پنجره، ش ۱۷۳. تیر ۱۳۹۲.

. راهکارهایی برای تولید علم دینی در حوزه. دوماهنامه خط. ش۸. فروردین ۱۳۹۳.

. حضرت زهرا س و امتحان دشوار شیعه بودن. دوماهنامه علمی، فرهنگی و اجتماعی حوراء، ش۴۷، بهار ۱۳۹۴.

 

 

ی) یادداشتهای علمی، سیاسی، اجتماعی در در سايت‌ها و فضاي مجازي (به ترتيب تاريخ انتشار)

 

. جامعه اسلامی ‌پیچیده در فتنه‌هاست. http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=8625   ۲۹/۱۰/۱۳۸۸

. درس‌هایی که حضرت زهرا(س) به ما می‌آموزد (حضرت زهرا سلام الله عليها و مساله جهاد اقتصادي) ۱۳/۲/۱۳۹۰ http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=12392

. وضعيت علم در تمدن غرب و جهان اسلام و زمینه شکل گیری بحث علم دینی. در سایت علم دینی ۱۶/۲/۱۳۹۲

http://www.elmediny.com/%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B2%D9%85%DB%8C/

. اشرافيت از منظر قرآن. در مجموعه نرم‌افزاری چندرسانه‌ای «درخت و موریانه‌ها». موسسه فرهنگي آرمان. ۱۳۹۰

. آیا سخنان دکتر افروغ مخالفت با ولایت فقیه است؟ http://www.fardanews.com/fa/news/183663  ۲۹/۱۰/۱۳۹۰

. به مناسبت شهادت امام حسن عسگری علیه السلام و یوم الله ۱۲ بهمن. http://souzanchi.parsiblog.com

. شادی و شادمانی، قربة الی الله. http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=19001  ۲۰/۱۱/۱۳۹۰

. گریه چرا؟ بحثی کوتاه و دانشجویی پیرامون گریه و عزاداری. http://kharazi14.blogfa.com/post/1789  ۲۸/۸/۹۱ همچنین با عنوان «جایگاه گریه و هیئت در فضای جنگ نرم» http://heymaneh.com/?p=729

. درباره عکس منتشر شده احمدی‌ن‍ژاد و مادر چاوز.  http://www.alef.ir/vdcew78zfjh8voi.b9bj.html?180927 ۲۰/۱۱/۱۳۹۱

. حجاب در آیات و روایات؛ نقدی بر کتاب «حجاب شرعی در عصر پیامبر». ۲۷/۱/۱۳۹۲ http://www.souzanchi.ir/%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%BE%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1/

. تجديد در آزمون علم؛ نکاتي درباره وزرای باقيمانده. http://alef.ir/vdcc1eqse2bqox8.ala2.html?196036  ۲۸/۵/۹۲

. من درباره جریان شناسی نظر خاصی ندارم!  ۱۴/۱۱/۹۲ http://gozaar.ir/paper/subject/?id=1575&title=%D9%85%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D8%AE%D8%A7%D8%B5%DB%8C%20%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85!

. مستندات قرآنی مسلح کردن کرانه باختری  http://www.souzanchi.ir/quranic-refrences-for-arming-the-west-bank/ ۶/۵/۹۳

. حدیث منزلت، مقدمه ای بر درک عمق حکایت غدیر http://www.souzanchi.ir/ghadir/ ۲۱/۷/۱۳۹۳

. درباره گفتگوی امام حسین ع و عمر سعد http://www.souzanchi.ir/imam-hosein-omar-saad/ ۸/۸/۱۳۹۳

. آیا نظام همچنان در مسیر انقلاب حرکت می‌کند؟ www.souzanchi.ir/islamic-revelotion/ ۲۲/۱۱/۱۳۹۳

. حجاب قانونی یا حجاب اجباری. http://www.souzanchi.ir/veil-forced-or-legal/   ۲/۳/۱۳۹۴

. حضرت زینب کاری کرد که مردان نمی‌توانستند. http://www.souzanchi.ir/zeinab-as-a-women-pattern/ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴

. حکایت «لباس پادشاه» از منظری دیگر؛ واقعا چه کسی احمق است؟ http://www.souzanchi.ir/emperors-new-clothes-from-another-perspective/ ۱۲/۴/۱۳۹۵

. پیام اصلی پیامبر اکرم ص. http://www.souzanchi.ir/the-main-message-of-the-holy-prophet/  ۸/۱۰/۱۳۹۴

. نسبت رشد جامعه دینی با فتنه و نفاق. http://www.souzanchi.ir/the-religious-society-and-nefaq/ ۱۰/۱۰/۱۳۹۴

. به چه کسی رای می‌دهم؟ چرا؟ http://www.souzanchi.ir/my-vote-1396/ ۲۷/۲/۱۳۹۶

. چگونگی مواجهه با نتیجه انتخابات در نظام مردم‌سالاری دینی. http://www.souzanchi.ir/how-to-deal-with-the-election-results-in-the-system-in-a-religious-democracy/ ۲۹/۲/۱۳۹۶

. مسئولیت ، نقدپذیری و آزادی http://www.souzanchi.ir/responsibility-liquidity-liberalism/ ۱۴/۳/۱۳۹۶

. ما و جنگ احزاب (تحلیلی از آیات نخستین سوره احزاب) http://www.souzanchi.ir/we-and-battle-of-the-trench/ ۲۷/۳/۱۳۹۶

. راهپیمایی روز قدس در قرآن کریم! www.souzanchi.ir/demonstration-of-quds-day-in-holy-quran/ ۱/۴/۱۳۹۶

 

 

۲) تصنيف، تاليف، تدوين، و ترجمه کتاب:

الف) تأليف

۱) خدا: پرسش‌ها و پاسخ‌هاي ديني ۱، تهران: دفتر انتشارات کمک آموزشي، ۱۳۷۹؛ ویراست دوم با اصلاحات:انتشارات مدرسه برهان،۱۳۹۶

۲) راهنما(۱) رسالت: پرسش‌ها و پاسخ‌هاي ديني ۲، تهران: دفتر انتشارات کمک آموزشي، ۱۳۸۱؛ ویراست دوم با اصلاحات: انتشارات مدرسه برهان، ۱۳۹۶

۳) راهنما(۲) قرآن و عترت: پرسش‌ها و پاسخ‌هاي ديني ۳، تهران: دفتر انتشارات کمک آموزشي، ۱۳۸۴

۴) زندگي پس از مرگ : پرسش‌ها و پاسخ‌هاي ديني ۴، تهران: دفتر انتشارات کمک آموزشي، ۱۳۸۴

۵) قيامت : پرسش‌ها و پاسخ‌هاي ديني ۵، تهران: دفتر انتشارات کمک آموزشي، ۱۳۸۴

۶) انسان‌شناسي ديني: پرسش‌ها و پاسخ‌هاي ديني ۶، تهران: دفتر انتشارات کمک آموزشي، ۱۳۸۶

۷) اسلام و دنياي متجدد، (از سري مجموعه چلچراغ حکمت)، تهران: کانون انديشه جوان، ۱۳۸۹

۸) معني، امكان و راهكارهاي تحقق علم ديني، تهران: پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، ۱۳۸۹

۹) وحدت وجود در حكمت متعاليه، تهران: دانشگاه امام صادق عليه السلام، ۱۳۸۹

۱۰) دوراهي‌هاي من، درآمدي بر مساله جبر و اختيار. مشهد: آستان قدس رضوي، ۱۳۸۹.

۱۱) جنسيت و دوستي، مواجهه اسلامي با مساله دوستي دختر و پسر. قم: نشر معارف، ۱۳۹۲

۱۲) حجاب در آیات و روایات، نقدی بر کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر ص. تهران: سدید (انتشارات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام)، ۱۳۹۴

۱۳) پاسخ به شبهه و پرسش. تهران: کانون اندیشه جوان، ۱۳۹۴

۱۴) روایت مطهر ۱، تاملی در اندیشه‌های شهید مطهری (اجتماعیات و تاریخ اسلام) تهران: سدید (انتشارات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام)، تابستان ۱۳۹۴

۱۵) روایت مطهر ۲، تاملی در اندیشه‌های شهید مطهری (اسلام و زمانه) تهران: سدید (انتشارات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام)، بهار ۱۳۹۵

۱۶) روایت مطهر ۳، تاملی در اندیشه‌های شهید مطهری (مباحث خانواده و روابط زن و مرد) تهران: سدید (انتشارات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام)، تابستان ۱۳۹۴

۱۷) روایت مطهر ۴، تاملی در اندیشه‌های شهید مطهری (انسان، جامعه و تاریخ) تهران: سدید (انتشارات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام)، تابستان ۱۳۹۶

 

ب) همکاري در تأليف

۱) کليد دانش، فرهنگنامه نوجوان، ۲جلد. تهران: نشر طلايي و نشر عدالت، چاپ اول ۱۳۸۵-چاپ دوازدهم ۱۳۹۰ (ويراست دوم با اصلاحات) (سرويراستار مذهبي و نگارش برخي مقالات)

۲) معارف اسلامي، دين و زندگي(۴) (كتاب رسمي درس ديني دوره پيش دانشگاهي)(همکاري در تاليف)۱۳۸۵

۳) همکاري در تهيه خلاصه آثار استاد مطهري با تلخيص بيش از بيست اثر از آثار استاد مطهري، تهران: دفتر نشر دانشگاه امام صادق عليه‌السلام، ۱۳۸۰-۱۳۸۳

۴) راهنماي برنامه درسي درس ديني مقطع راهنمايي تحصيلي، دفتر برنامه‌ريزي و تاليف کتب درسي- شوراي عالي آموزش و پرورش (همکاري در تدوين)۱۳۸۴-۱۳۸۶

۵) راهنماي برنامه درسي درس تعليمات ديني و قرآن مقطع متوسطه و پيش‌دانشگاهي، دفتر برنامه‌ريزي و تاليف کتب درسي- شوراي عالي آموزش و پرورش (همکاري در تدوين)۱۳۸۴-۱۳۸۶

 

ج) ترجمه

۱) صدرالمتالهين شيرازي و حکمت متعاليه، نوشته: سيد حسين نصر، تهران: مرکز نشر و پژوهش سهروردي، ۱۳۸۰

۲) عدالت چيست (گلچين مقالات فلاسفه سياسي از افلاطون تا رالز، گردآورنده: سولومن) به سفارش مجمع تشخيص مصلحت نظام (۱۳۷۸)، زير چاپ

۳) رهبري مدرسه کاتوليک (مجموعه مقالات زير نظر واتيکان)، به سفارش ستاد اعتلاي دروس ديني و قرآن و عربي (۱۳۸۰)، زير چاپ

 

د) تلخيص

۱)کودک، (تلخيص دو جلد کتاب مرحوم فلسفي با عنوان «کودک از نظر وراثت و تربيت») تهران: دفتر تبليغات اسلامي، ۱۳۸۶

۲) جوان، (تلخيص دو جلد کتاب مرحوم فلسفي با عنوان «جوان از نظر عقل و احساسات») تهران: دفتر تبليغات اسلامي، ۱۳۸۶

۳) بزرگسال و جوان، (تلخيص دو جلد کتاب مرحوم فلسفي با عنوان « بزرگسال و جوان از نظر افکار و تمايلات») تهران: دفتر تبليغات اسلامي، ۱۳۸۶

۴) مکارم اخلاق در صحيفه سجاديه، (تلخيص سه جلد کتاب مرحوم فلسفي با عنوان «شرح و تفسير دعاي مکارم‌الاخلاق در صحيفه سجاديه») تهران: دفتر تبليغات اسلامي، ۱۳۸۶

۵) آية‌الکرسي، (تلخيص کتاب مرحوم فلسفي با عنوان «آية‌الکرسي، پيام آسماني توحيد») تهران: دفتر تبليغات اسلامي، ۱۳۸۶

۶) اخلاق، (تلخيص دو جلد کتاب مرحوم فلسفي با عنوان «اخلاق از نظر همزيستي و ارزشهاي انساني») تهران: دفتر تبليغات اسلامي، ۱۳۸۶

۷) معاد، (تلخيص سه جلد کتاب مرحوم فلسفي با عنوان «معاد از نظر روح و جسم») تهران: دفتر تبليغات اسلامي، ۱۳۸۶

۸) سخن و سخنوري، (تلخيص کتاب مرحوم فلسفي با عنوان «سخن و سخنوري») تهران: دفتر تبليغات اسلامي، ۱۳۸۶

 

۳) پروژه‌های ملی

 

  1. همکاری در تدوین نقشه جامع علمی کشور
  2. همکاری در تدوین سند ملی تحول نظام آموزشی

۴) سخنراني‌ها، ميزگردها و مصاحبه‌هاي علمي تخصصي

 

. آزادي در نگاه استاد مطهري ، دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، ارديبهشت ۱۳۸۲

. ديدگاه استاد شهيد مطهري در زمينه اصلاح نظام تعليم و تربيتي کشور، همايش بررسي انطباق نظام آموزشي ايران با رويکرد استاد شهيد مطهري، فرهنگسراي انديشه (تهران) ۱۹/۲/۱۳۸۳

. تهاجم فرهنگي در انديشه شهيد مطهري، مدرسه عالي شهيد مطهري (تهران)، ارديبهشت ۱۳۸۳

. ميزگرد دين، علوم انساني و دانشگاه، دانشگاه امام صادق (ع) پاييز ۱۳۸۳

. مصاحبه در زمينه موضوع علم ديني در مجله گفت‌وگو (نشريه شوراي عالي انقلاب فرهنگي) ش۶، تير و مرداد ۱۳۸۳

. سلسله مباحث مغالطات، راديو فرهنگ، پاييز ۱۳۸۳

. مباني انسان‌شناختي برنامه درسي ديني، سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، تابستان ۱۳۸۳

. مباني معرفت‌شناختي برنامه درسي ديني، سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، تابستان ۱۳۸۳

. سخنراني و مناظره با مهدي نصيري در زمنيه اسلام و تجدد،(طي چند جلسه) زمستان ۱۳۸۳

. نسبت ميان علم و دين از منظر شهيد مطهري، دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران ۱۱/۲/۱۳۸۴

. سلسله مباحث آزادي، انديشه‌ورزي، سنت و تجدد، حقوق زن، مساله جوانان، انقلاب اسلامي در راديو جوان ارديبهشت ۱۳۸۴

. وظيفه دانشجوي مسلمان، دانشگاه علم و صنعت، ۲۵/۴/۱۳۸۴

. علم ديني، اردوي کشوري بسيج دانشجويي (تهران)، ۶/۵/۸۴

. فلسفه و ضرورت مهدويت، دانشکده مذاهب اسلامي (تهران)، ۱۱/۲/۱۳۸۵

. نحوه احياي جايگاه زن در انديشه شهيد مطهري، دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، ۱۲/۲/۱۳۸۵

. حجاب و آزادي زن، دانشگاه الزهراء، ۱۲/۲/۱۳۸۵

تبيين عقلي مساله ولايت فقيه، انجمن علمي دبيران ديني استان کرمان، ۲/۹/۱۳۸۵

. تبيين مساله اختيار و رابطه آن با عليت و علم الهي، همايش دبيران ديني استان قزوين، ۱۱/۹/۱۳۸۵

. ربط ونسبت دروس مختلف نظام آموزش و پرورش با تربيت ديني و نقش معلمان اين دروس، همايش دبيران ديني منطقه۸ تهران، ۱۹/۹/۱۳۸۵

. تبيين رويکردجديدآموزش درس ديني مقطع متوسطه(دين و زندگي)،همايش دبيران ديني استان‌هرمزگان، ۲۳/۱۰/۱۳۸۵

. معنا و امکان علم ديني، همايش صراط حميد، (تهران) ۴/۱۲/۱۳۸۵

. تبيين مباني و رويکرد جديد آموزش درس ديني در مقطع راهنمايي، در همايش کشوري دبيران ديني راهنمايي، تهران: ۲۷/۵/۱۳۸۶ و همايش دبيران ديني استان قم: ۲۹/۱۱/۱۳۸۶

. روش مواجهه شهيد مطهري با مسائل جديد، مدرسه عالي شهيد مطهري (تهران)، ۱۴/۲/۱۳۸۶

. مقايسه بين انديشه‌هاي استاد مطهري و دکتر شريعتي، دانشکده فني دانشگاه تهران، ۱۵/۲/۱۳۸۶

. آزادي مطلق در پرتو حيات طيبه، چهارمين همايش سالانه انديشه مطهر، ساري، ۲۹/۵/۱۳۸۶

. فلسفه علم، هشتمين اردوي فرهنگي- آموزشي والعصر، مشهد، ۱۲/۶/۱۳۸۶

. نفاق و منافق در قرآن کريم، دانشگاه صنعتي شريف، ۱۹/۷/۱۳۸۶

. ميزگرد بررسي کتابهاي درسي ديني، در همايش شهيد بهشتي و آموزش و پرورش، تهران ۲/۸/۱۳۸۶

. ميزگرد توليد علم ديني، دانشگاه امام صادق (عليه‌السلام)، ۲۵/۹/۱۳۸۶

. ميزگرد بررسي کتاب درسي دين و زندگي(۱)، سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي، ۲۱/۱۱/۱۳۸۶

. ضرورت و چگونگي اجراي طرح مطالعاتي آثار شهيد مطهري، وزارت کشور (دفتر امور بانوان)، ۱۶/۱۲/۱۳۸۶

. تاملي در روشهاي بهينه‌سازي و به‌روز کردن مباحث انديشه اسلامي، تهران، دانشگاه امام صادق عليه‌السلام (واحد خواهران) (ارائه بحث براي دوره دانش‌افزايي اعضاي هيات علمي) پاييز ۱۳۷۸

. مسأله حجاب و تفاوتهاي زن و مرد در اسلام، دانشگاه بوعلي‌سينا همدان، ۲/۱۲/۱۳۸۷

. نفد ديدگاه دکترسروش در زمينه وحي (مبحث کلام محمد(ص)، همايش سرگروه‌هاي ديني استان همدان، ۲/۱۲/۱۳۸۷

. تبيين مسأله ولايت فقيه و حکومت اسلامي، همايش دبيران ديني استان چهارمحال و بختياري، ۲۳/۲/۱۳۸۷

. مدل فکري شهيد مطهري در پاسخگويي به مسائل اسلامي، بسيج دانشجويي دانشگاه علامه طباطبايي، ۸/۳/۱۳۸۷

. مباني شكل‌گيري دانشگاه اسلامي، همايش دانشگاه اسلامي، تهران: دانشگاه امام صادق عليه السلام ۲۶/۳/۱۳۸۷

. روشهاي جذاب‌سازي و به‌روزرساني مباحث انديشه اسلامي، تهران: دانشگاه امام صادق عليه السلام(واحد خواهران) ۱۲/۸/۱۳۸۷

. موانع توليد علم در دانشگاه، تهران: دانشگاه امام صادق عليه‌السلام ۴/۱۲/۱۳۸۷

. تبيين ديدگاه آيت الله جوادي آملي درباره رابطه علم و دين با تاكيد بر مساله آموزش، تهران: سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي، ۵/۱۲/۱۳۸۷

. نظريه‌ي علم ديني.ارائه شده در گروه فلسفه مضاف مجمع عالي حكمت اسلامي. ۲۱/۲/۸۸

. مسائل الگوشناختي در شخصيت زن، تهران:‌ مرکز آموزش و توسعه همکاريهاي علمي- دانشگاهي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، ۲۷/۱/۱۳۸۸ و ۱۰/۲/۱۳۸۸

.  مقدماتي در باب نهضت نرم‌افزاري توليد علم، همايش كشوري بسيج دانشجويي، اردوگاه سيدالشهداء آبعلي: ۱۱/۵/۱۳۸۸

. نقش بصيرت در ولايت‌پذيري. همايش دبيران ديني قزوين، ۱۲/۸/۱۳۸۸

. (دبير علمي) همايش تاثير عقلگرايي در تمدن غربي، قم: پژوهشكده فرهنگ و انديشه اسلامي، ۱۴/۸/۱۳۸۸

. علم چيست؟ تهران: كانون انديشه جوان. ۱۸/۸/۱۳۸۸

. ميزگرد علم ديني، چيستي و امكان. قم: مجمع عالي حكمت اسلامي، ۵/۹/۱۳۸۸؛ گزارش آن در نشريه حكمت اسلامي (خبرنامه مجمع عالي حكمت اسلامي) ش۶، آذر و دي ۱۳۸۸

. فتنه در جامعه ديني، همايش كانونهاي فرهنگي دانشگاه علم و صنعت،تهران: ۱۱/۱۰/۱۳۸۸

. ميزگرد نقد و بررسي مبحث تحول گونه‌ها در كتاب زيست شناسي پيش دانشگاهي، سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي، ۲۲/۱۰/۱۳۸۸. منتشر شده در فصلنامه رشد زيست‌شناسي.

. ارائه تحليلي ديني از فتنه‌هاي اخير (وقايع پس از انتخابات ۸۸)؛ دانشگاه امام صادق عليه‌السلام؛ ۲۲/۱۰/۱۳۸۸

. چرايي استفاده از وقايع تاريخي در گفتمان بصيرت، اردوي بصيرت دانشگاه علم و صنعت در قم، ۸/۱۱/۱۳۸۸

. بصيرت در شرايط فتنه، همايش مشترك كانون انديشه جوان و بسيج دانشجويي دانشگاه تربيت معلم تهران، ۲۰/۱۱/۱۳۸۸

. فتنه و نفاق، همايش فصلي جنبش عدالتخواه دانشجويي، تهران: دانشگاه علم و صنعت، ۲۶/۱۱/۱۳۸۸

. ولايت فقيه و شبهات آن، همايش كانونهاي فرهنگي دانشگاه زاهدان، مشهد: ۲۲/۱۲/۱۳۸۸

. ابعاد امامت در زيارت آل‌يس، دانشگاه علم و صنعت، ۲۷/۱/۱۳۸۹

. تحليل و تداوم انديشه‌هاي استاد مطهري در حماسه حسيني، دانشکده نفت آبادان، ۹/۲/۱۳۸۹

. تحليلي از ابعاد سياسي-عرفاني شخصيت حضرت زهرا سلام الله عليها، تهران: دانشکده فني، ۲۰/۲/۱۳۸۹

. بصيرت ديني در قرآن کريم، همايش فعالان قرآني استان فارس، شيراز، ۲۳/۲/۱۳۸۹

. تحليلي از گريه‌هاي حضرت زهرا و سيره سياسي ايشان در جهت‌دهي به مراسم عزاداري، همدان، مسجد سيدالشهداء شهرک مدني، ۲۶/۲/۱۳۸۹ و ۲۷/۲/۱۳۸۹

. بصيرت فاطمي- بصيرت قرآني، همايش فعالان سازمانهاي مردم‌نهاد NGO)ها) به همت سازمان ملي جوانان استان همدان، ۲۷/۲/۱۳۸۹

. غرب‌شناسي (تحليل مباني انديشه مدرن در قبال مباحث اصول دين)، دوره تربيت مدرس کتاب دين و زندگي، مشهد: ۸/۴/۱۳۸۹ و ۹/ ۴/ ۱۳۸۹

. آسيب‌شناسي و راهکارهاي احياي امربه معروف و نهي از منکر در کشور، دوره تربيت مدرس کتاب دين و زندگي، مشهد: ۱۰/۴/۱۳۸۹

. تبيين ولايت فقيه و پاسخ به برخي شبهات آن، همايش جنبش عدالتخواه دانشجويي، مشهد، ۲۸/۴/۱۳۸۹

. فتنه‌هاي در پيش رو، همايش سالانه جامعه اسلامي دانشجويان، همدان، ۱۵/۵/۱۳۸۹

. ولايت فقيه و فتنه‌ها، دانشگاه صنعتي اصفهان، ۱۰/۵/۱۳۸۹

. ديدگاهها درباره علم ديني، اردوي فرهنگي- آموزشي والعصر، تهران، ۲۸/۶/۱۳۸۹

. ضعف جايگاه معلم در سند ملي، مصاحبه با ماهنامه زمزمه، مهر ۱۳۸۹

. جريان‌شناسي تحليلي اسلامي‌سازي علوم، دفتر تبليغات اسلامي، مشهد، ۲۲/۷/۱۳۸۹

. ماهيت علم ديني، مجمع عالي حكمت اسلامي، قم، ۲/۸/۱۳۸۹

. سلسله مباحث علم ديني، دانشگاه فردوسي مشهد، پژوهشكده مطالعات اسلامي، ۸/۹/۱۳۸۹ و ۲۹/۹/۱۳۸۹ و ۱۶/۱۲/۱۳۸۹

. سلسله مباحث عاشورا در مسير مهدويت، شاهرود، دهه محرم ۱۴۳۲، ۱۵ تا ۲۶ آذر ۱۳۸۹

. شرح زيارت عاشورا، شاهرود، دهه محرم ۱۴۳۲، ۱۶ تا ۲۶ آذر ۱۳۸۹

. مصاحبه با عنوان بصيرت در نهضت حسيني، شبكه ۳ سيما، ۲۷/۹/۱۳۸۹

. بررسي تطبيقي وقايع تاريخي زمان حضرت امير با حوادث روز، قم، اردوي بسيج دانشجويي دانشگاه زنجان، ۱۹/۱۱/۱۳۸۹

. چيستي تحول در علوم انساني، در همايش تحول در علوم انساني، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، ۱۸/۱۲/۱۳۸۹

. نقد و بررسي ديدگاه دكتر خسرو باقري درباب علم ديني، قم، مجمع عالي حكمت، ۱۹/۱۲/۱۳۸۹

. سياست‏گذاري پژوهشي درگفتگو  با دکتر حسين سوزنچي. معاونت پژوهشي حوزه علميه گروه سياست‏گذاري پژوهش. ۲۵/۱/۱۳۹۰

. بررسي ابعاد مختلف حرکت به سمت علوم انساني اسلامي. کارگاه دانشجويي دانشگاه اصفهان. ۸/۲/۱۳۹۱

. شناخت ابعاد مختلف شخصيت حضرت زهرا، شاهرود، ايام فاطميه، ۱۴ تا ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۰

. شرح زيارت حضرت زهرا سلام الله عليها، شاهرود، ۱۵ تا ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۰

. درباره علم ديني. تهران: دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه، ۲/۳/۱۳۹۰

. نقد و بررسي ديدگاه فرهنگستان علوم اسلامي درباب علم ديني، قم: دانشگاه باقرالعلوم با همكاري مجمع عالي حكمت اسلامي، ۱۰/۳/۱۳۹۰

. معیار اسلامی بودن جامعه و حکومت. همدان: دانشگاه بوعلی سینا. ۱۰-۱۲/۵-۱۳۹۱

. رابطه نفاق و انفاق، بحثی در اقتصاد مقاومتی. مشهد. ۳/۶/۱۳۹۱.

. بحث انتظار و نقش عقل. قم: هیات میثاق با شهدا. ۳/۷/۱۳۹۱

. سیک زندگی حسینی، شاهرود. هیات اساتید دانشگاههای شاهرود، ۲۵ تا ۳۰ آبان  ۱۳۹۱

. مراقبه های عاشورایی، شاهرود، هیات عاشقان مهدی، (دهه محرم) ۲۵ آبان تا ۶ آذر ۱۳۹۱

. دین و آزادی. شاهرود: دانشگاه پیام نور. ۲۹/۸/۱۳۹۱

. چه کنیم عاشورا برایمان بماند، بندرعباس، هیات انتظار. ۹/۹/۱۳۹۱

. دینداری معیوب، مهمترین مصیبت عاشورا. تهران، حسینیه هنر. ۱۶/۹/۱۳۹۱

. ولایت فقیه و چالشهای آن. مشهد. کانون جوانان آستان قدس رضوی، ۱۷/۹/۱۳۹۱

. نسبت فقه و علوم اجتماعی. قم: پژوهشکده معارف، ۲۹/۹/۱۳۹۱

. نقش توجه به مرگ در سبک زندگی. قم: هیات میثاق با شهدا. ۲۵/۱۱/۹۱

. رویکردهای علم دینی. تهران: دانشگاه امیرکبیر (همایش علم دینی)، ۲۹/۱/۱۳۹۲

. همدان. امامزاده عبدالله (دهه دوم ماه مبارک رمضان) ۲۹ تیر تا ۶ مرداد ۱۳۹۲

. مشهد. مسجد صدا و سیما (دهه سوم ماه مبارک رمضان) ۹ مرداد تا ۱۶ مرداد ۱۳۹۲

. اندیشه سیاسی اسلام (تبیین ولایت فقیه و شبهات آن) مشهد. اردوی اساتید دانشگاههای آزاد استان ایلام. ۱۴/۵/۱۳۹۲

. علم دینی. اصفهان. دانشگاه اصفهان (اردوی کشوری طرح بصیرت برادران) ۳/۶/۱۳۹۲

. علم دینی. شهرکرد. دانشگاه شهرکرد (اردوی کشوری طرح بصیرت خواهران) ۴/۶/۱۳۹۲

. تبیین کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی. قم. اردوی دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) ۱۹/۷/۱۳۹۲

. نقش زن در نهضت حسینی. یزد. حوزه علمیه حضرت زینب. آبان (دهه اول محرم) ۱۳۹۲.

. جاذبه و دافعه حسینی. هیات بچه های فاطمه. آبان (دهه اول محرم) ۱۳۹۲.

. تربیت عاشورایی. هیات انصار امیرالمومنین. آبان (دهه اول محرم) ۱۳۹۲.

. مبانی اختصاصی شیعه. اراک. مرکز مطالعات شیعه شناسی. ۳/۸/۱۳۹۲.

. بزرگترین مصیبت عاشورا. قم: هیات میثاق با شهدا. ۱۵/۹/۱۳۹۲

. انقلاب و ضد انقلاب. مشهد. حرم امام رضا ع. ۱۶/۱۱/۹۲

. نقش حضرت زهرا س در ابتر نماندن دین. همدان. مسجد میرزاتقی. شش جلسه در نوروز ۱۳۹۳.

. حضرت زهرا س و آموزش تشیع. شاهرود. ۱۴/۱/۹۳

. نقش زنان نخبه در تحقق تمدن اسلامی. قم: همایش اساتید جامعه الزهرا. ۳۱/۳/۱۳۹۳

. دشواریهای کار فرهنگی. همایش فعالان فرهنگی. اردوگاه شاندیز ۱۰/۶/ ۱۳۹۳

. مشکلات درک جامعه دینی. فعالان فرهنگی مشهد. قرارگاه ولی امر. ۱۵/۶/۱۳۹۳

. چگونگی تحقق جامعه منتظر. اردوی دانشجویان دانشگاه امیر کبیر. مشهد. ۹/۷/۱۳۹۳

. بررسی کتاب منزلت عقل در هندسه معرفتی دین. اردوی دانشجویان دانشگاه امام صادق ع. قم. ۱۷/۷/۱۳۹۳

. مبانی انسان شناسی مناسبات اجتماعی  زن و مرد در اسلام. قم: دانشگاه باقرالعلوم ۲۲/۷/۱۳۹۳

. ثلمه در اسلام . قم. مسجد دانشگاه باقرالعلوم. ۱/۸/۱۳۹۳

. نقد و بررسی کتاب علم دینی. شیراز. دانشگاه شیراز. ۲۲/۸/۱۳۹۳

. زیبایی شناسی عاشورا. دانشگاه آزاد بندرعباس. ۴ و ۵ آبان ۱۳۹۳

. فلسفه آفرینش انسان. اساتید دانشگاه آزاد بندرعباس. ۶/۸/۱۳۹۳

. معضلات زن در جامعه ما. همایش بسیج زنان بندرعباس. ۱۰/۸/۱۳۹۳

. نقش عاشورا در درک غیبت. هیات انتظار. دهه محرم ۹۳ (۳-۱۳/۸/۱۳۹۳)

. نام امام علی ع در قرآن کریم. قم: موسسه امام رضا ع. ۲۵/۸/۱۳۹۳

. آیا در مسیر انقلابیم؟ مسجد میرزا تقی همدان. ۱۶/۱۱/۱۳۹۳

. چگونگی حضور و نقش آفرینی زن در جامعه. بندرعباس. هیات انتظار. مهر (دهه محرم) ۱۳۹۴ فایل‌های صوتی در:

http://www.souzanchi.ir/muslim-woman-in-society/

. تحلیل مساله نفاق برای جلوگیری از تکرار عاشورا. بندرعباس. هیات انتظار. مهر (دهه محرم) ۱۳۹۴ فایلهای صوتی در: http://www.souzanchi.ir/about-nefag-and-aashoura/

.  نقد و بررسی «روش‌شناسی انتقادی حکمت متعالیه» همایش نخبگان علوم انسانی، وسف، ۲۶/۵/۱۳۹۵

. شرح زیارت عاشورا. بیرجند. مسجد امام حسین ع مهر (دهه محرم) ۱۳۹۵ http://www.souzanchi.ir/ziarat-aashoora/

. دنیازدگی و مرگ آگاهی. بیرجند: هیات ساقیان عاشورایی. مهر (دهه محرم) ۱۳۹۵

http://www.souzanchi.ir/death-awareness/

. انتظار فرج، مهمترین وظیفه امت اسلامی. بندرعباس: حسینیه جهرمی‌ها (نیمه شعبان) ۲۲/۲/۱۳۹۶ http://www.souzanchi.ir/expectation-as-the-most-important-duty-of-the-islamic-community/

. اطاعت از منافق، (تحلیلی از آیات نخستین سوره احزاب) قم: مسجد دانشگاه باقرالعلوم اردیبهشت (دهه سوم رمضان) ۱۳۹۶  http://www.souzanchi.ir/we-and-battle-of-the-trench/

. زن در اسلام از منظر علامه طباطبایی و شهید مطهری. مشهد: حوزه علمیه حضرت خدیجه. ۵/۵/۱۳۹۶

. جایگاه نظام آموزش و پرورش در مدرنیته و نسبت ما با آن. مشهد: دوره حیات طیبه (دانشگاه فرهنگیان) ۲۵/۵/۱۳۹۶

. تغییر میدان بازی در عرصه علم تاریخ. قم:‌ دوره آموزشی مفتاح ۵/۶/۱۳۹۶

. چالش‌های انسان‌شناسی تفکر اسلامی و مدرنیته. قم:‌ دوره آموزشی مفتاح ۵/۶/۱۳۹۶

 

۴) تشويق‌ها و جوايز و مدال‌هاي علمي (به ترتیب اعتبار اهداکننده)

۱) برگزيده سومين جشنواره جوان خوارزمي، لوح تقدير از رئيس جمهور(۱۳۷۹)

۲) برگزيده ششمين جشنواره پايان نامه‌هاي برگزيده كشور، لوح تقدير از رئيس مجلس شوراي اسلامي(۱۳۸۰)

۳) جشنواره رونمايي از نقشه جامع علمي كشور، لوح تقدير از دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي (۱۳۸۹)

۴) برگزيده بخش ويژه دومين همايش تجليل از مولفان کتابهاي درسي، لوح تقدير از وزير آموزش و پرورش (۱۳۸۶)

۵) برگزيده پانزدهمين جشنواره سراسري مطبوعات، لوح تقدير از وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (رتبه دوم مقالات سياسي) (۱۳۸۹)

۶) برگزیده بیستمین جشنواره کتابهای برتر دانشگاهی در ایران، لوح تقدیر از رئیس دانشگاه تهران (۱۳۹۰)

۷) لوح تقدير از معاون وزير آموزش و پرورش (رئيس سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي) (۱۳۸۴)

۸) برگزيده سومين جشنواره کتاب‌هاي کمک آموزشي رشد (۱۳۸۱)

۹) برگزيده سومين، چهارمين، پنجمين، ‌ششمين و هفتمين مجمع سراسري دانشجويان و طلاب کشور (۱۳۷۴و۱۳۷۵و ۱۳۷۶و ۱۳۷۷)

۱۰) برگزيده به عنوان دانشجوي نمونه دانشگاه امام صادق عليه‌السلام (۱۳۷۴ و۱۳۷۵ و ۱۳۷۶)

۱۱) برگزيده به عنوان دانشجوي نمونه دانشگاه تربيت مدرس ( ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳)

 

۵) پروژه‌ها و طرح‌هاي تحقيقاتي (منتشر نشده)

 

. عدالت اجتماعي در كتاب و سنت، به سفارش مجمع تشخيص مصلحت نظام (۱۳۷۵)

. بررسي رابطه عدالت و مساوات در كتاب و سنت، به سفارش مجمع تشخيص مصلحت نظام(۱۳۷۶)

. اشکالات و ابهامات در مسأله اسلامي كردن امور، به سفارش مجمع تشخيص مصلحت نظام(۱۳۷۶)

. بررسي‌ادله غيرنقلي‌اثبات مهدويت، به‌سفارش مرکزتحقيقات کاربردي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي (۱۳۷۶)

. طبقه‌بندي مباحث «فلسفه فقه» و «فلسفه دين و كلام» و «علوم قرآني»، به‌سفارش مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه‌السلام (۱۳۷۷)

. همكاري در تدوين نسخه نهايي نقشه جامع علمي كشور به سفارش شوراي عالي انقلاب فرهنگي (۱۳۸۸)

. ترجمه مقاله “مباني معرفت‌شناختي عرفان”، به سفارش پژوهشکده امام‌خميني و انقلاب اسلامي

. ترجمه مقاله “مساله شر” نوشته پويمن، به سفارش پژوهشكده فلسفه و كلام اسلامي وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي

. ترجمه مقاله “پايان فلسفه به مثابه آغاز تفکر” نوشته ايسلينگ

. ترجمه مقاله “تعاليم ملاصدرا” نوشته سيد حسين نصر

. نگاهي به مباحث سمانتيك با تاكيد بر آراي ويتگنشتاين/ تاليف مقاله

 

  ۶) تدريس:

 

الف. عناوین مصوب دانشگاهی:

مقطع کارشناسی

. انديشه اسلامي / دانشگاه امام صادق(ع)

. منطق / دانشگاه امام صادق(ع)

. تفسير قرآن کريم /  دانشگاه امام صادق(ع)

. علوم انساني اسلامي/ دانشگاه امام صادق(ع)

. فلسفه اسلامي/ دانشگاه امام صادق(ع)

مقطع کارشناسی ارشد (یا سطح سه حوزه)

. فلسفه كانت/ مركز تخصصي فلسفه اسلامي (وابسته به مركز مديريت حوزه علميه قم)

. فلسفه علم/ دانشگاه باقرالعلوم، مركز تخصصي فلسفه اسلامي، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني

. فلسفه غرب/ دانشگاه باقرالعلوم(ع)

. علم ديني/ دانشگاه صنعتي شريف

. جریان‌شناسی شبهات علیه اسلام و تشیع/ دانشگاه باقرالعلوم(ع)

. انسان‌شناسی اسلامی و مبانی معرفت دینی/ دانشگاه باقرالعلوم(ع)

جامعه‌شناسی معرفت / دانشگاه باقرالعلوم (ع)

مقطع دکتری (یا سطح چهار حوزه)

. علم ديني/ مدرسه عالی امام رضا ع، دانشگاه باقرالعلوم ع

. فلسفه علم/ دانشگاه باقرالعلوم ع

 

 

ب. در قالب کارگاه آموزشی

. کتابهای درس ديني دوره متوسطه (دين و زندگي)/ سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي (تهران و مشهد)

. مباني دروس معارف اسلامي پيش دانشگاهي/ مرکز تربيت معلم شهيد کامياب (مشهد)

. مغالطات/ مدرسه عالي نواب (مشهد)

. انديشه ها و آثار شهيد مطهري در: دانشگاه‌هاي امام صادق(ع)، علم و صنعت، اميرکبير، تهران (دانشکده‌هاي ادبيات و فني)، و مدرسه عالي شهيد مطهري، کانون انديشه جوان (پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي)، و دفتر امور بانوان وزارت کشور، مدرسه علميه معصوميه خواهران (قم)، مربيان پايگاههاي بسيج سراسر كشور (قم)، حوزه علمیه قم (معاونت تهذیب)، پایگاههای بینش مطهر در شیراز، اصفهان، تهران، مشهد.

. تدوين راهنماي برنامه درسي و اصلاح کتابهاي درسي ديني افغانستان، (کابل- افغانستان)

. علم ديني/ سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي (تهران)، مجمع عالی حکمت اسلامی (قم)، موسسه فرهنگی آرمان (مشهد)، دانشگاه اصفهان، دانشگاه شیراز

. فلسفه علم و معرفت شناسی اسلامی/ دانشگاه بوعلی سینا (همدان)، دانشگاه آزاد اسلامی (تبریز)، دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشگاه‌های آزاد استان ایلام (ضیافت اندیشه اساتید)، دانشگاه علوم پزشکی قم. دانشگاه علوم پزشکی مشهد. دانشگاه صنعتی اراک.

.

۷) عضويت در کميته‌ها وشوراهاي علمي و هيئت تحريريه فصلنامه‌ها: (به ترتیب تاریخ)

 

. عضو شوراي برنامه‌ريزي دروس معارف اسلامي دانشگاه امام صادق عليه‌السلام (۱۳۸۰- ۱۳۸۴)

. عضو شوراي برنامه‌ريزي و تاليف کتابهاي درس قرآن و تعليمات ديني (دوره متوسطه و پيش‌دانشگاهي) (۱۳۸۰- ۱۳۸۶)

. عضو شوراي برنامه ريزي و تاليف کتابهاي درس تعليمات ديني ( دوره راهنمايي) (۱۳۸۲-۱۳۸۶)

. عضو کميسيون امور فرهنگي دانشگاه امام صادق عليه‌السلام (۱۳۸۵-۱۳۸۶)

. عضو کميته علمي اولين کنفرانس تخصصي آموزش معلمان ديني و قرآن کشور (اصفهان ۱۳۸۵)

. عضو هيأت داوران همايش بين‌المللي سيماي پيامبر اعظم (ص) و برنامه‌هاي درسي (تهران ۱۳۸۶)

. عضو کميته داوران کرسي نظريه‌پردازي «شبکه معرفت ديني» (تهران-قم ۱۳۸۷)

. عضو كميته آموزش و پژوهش كميسيون حوزوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي (قم ۱۳۸۷- ۱۳۹۱)

. عضو هيات تحريريه فصلنامه رشد آموزش معارف اسلامي (۱۳۸۰-۱۳۹۰)

. عضو شورای فلسفه علوم انسانی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی (۱۳۹۱-۱۳۹۳)

. سردبیر فصلنامه تخصصی دین و سیاست فرهنگی (۱۳۹۳ به بعد).

عضو هیات تحریریه دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اسلامی زنان و خانواده (۱۳۹۴ به بعد)

. عضو شورای علمی بنیاد نخبگان استان قم (۱۳۹۴ به بعد)

. داوری مقالات علمی-پژوهشی برای فصلنامه‌های فلسفه دین (نامه حکمت)، راهبرد فرهنگ، نوآوریهای آموزشی، اسراء، مطالعات انقلاب اسلامی، مطالعات زنان، اسلام و مطالعات اجتماعی، دین و سیاست فرهنگی، و نیز برای همایش بین المللی علوم انسانی و اسلامی، همایش بین المللی اخلاق و دین

 

۸) سمتها و مسئوليتهاي علمي- اجرايي

 

. عضو هيات علمی دانشگاه امام صادق عليه السلام، ۱۳۸۰-۱۳۹۰ (مربی- استادیار)

. عضو هيات علمی دانشگاه باقرالعلوم عليه السلام، ۱۳۹۰ به بعد (استادیار- دانشیار)

. کارشناس گروه ديني دفتر برنامه‌ريزي و تاليف کتب درسي (وزارت آموزش و پرورش)  ۱۳۷۸-۱۳۸۷

. کارشناس‌مسئول گروه ديني دفتر برنامه‌ريزي و تاليف کتب درسي (وزارت آموزش و پرورش) از سال ۱۳۸۴-۱۳۸۷

. معاون گروه دروس معارف اسلامي دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۸۱-۱۳۸۲

. مدير دفتر برنامه ريزي آموزشي دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۸۴-۱۳۸۵

. کارشناس کميسيون حوزوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ۱۳۸۷- ۱۳۹۱

. عضو میز علوم انسانیِ قطب‌های علمی حوزه علمیه قم. ۱۳۹۳ به بعد

. عضو میز آموزش و پرورشِ قطب‌های علمی حوزه علمیه قم. ۱۳۹۵ به بعد

 

بازدیدها: ۴۲۰۸