درباره

مشخصات فردی
حسین سوزنچی
تاریخ تولد: ۱۳۵۳
پست الکترونیکی:
hsouzanchi@yahoo.com
souzanchi@bou.ac.ir

سایقه دانشگاهی:
. اخذ کارشناسی ارشد /الهیات- گرایش فلسفه و کلام اسلامی/ دانشگاه امام صادق(ع)
عنوان پایان‌نامه: بررسی رویکرد استاد مطهری به سنت و تجدد در حوزه اندیشه دینی
. اخذ دکتری /فلسفه و حکمت اسلامی- گرایش حکمت متعالیه/ دانشگاه تربیت مدرس
عنوان رساله: بررسی انتقادی مساله “تشکیک وجود” در حکمت متعالیه

هیات علمی: دانشیار دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام/ گروه علوم اجتماعی

وضعیت حوزوی:
طلبه درس خارج فقه و اصول

 

۱) مقالات

الف) در مجلات علمی- پژوهشی

ب) در مجلات علمی – ترویجی

ج) سایر مقالات علمی- تخصصی

د) به عنوان فصلی از یک کتاب

ه) ترجمه مقالات از انگلیسی

و) ارائه شده در کنگره‌ها و همایش‌های علمی بین‌المللی

ز) ارائه شده در کنگره‌ها و همایش‌های علمی کشوری

ح) مصاحبه‌ها و میزگردها

ط) یادداشتهای علمی، سیاسی، اجتماعی در نشریات مختلف

ی) یادداشتهای علمی، سیاسی، اجتماعی در در سایت‌ها و فضای مجازی

۲) تصنیف، تالیف، تدوین، و ترجمه کتاب

الف) تألیف

ب) همکاری در تألیف

ج) ترجمه

د) تلخیص

۳) پروژه‌های ملی

۴) سخنرانی‌ها، میزگردها و مصاحبه‌های علمی تخصصی

۴) تشویق‌ها و جوایز و مدال‌های علمی

۵) پروژه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی (منتشر نشده)

۶) تدریس

۷) عضویت در کمیته‌ها وشوراهای علمی و هیئت تحریریه فصلنامه‌ها

۸) سمتها و مسئولیتهای علمی- اجرایی

 

 

۱) مقالات:

الف) در مجلات علمی- پژوهشی (به ترتیب تاریخ انتشار)

 

۱) چگونگی وحدت وجود در حکمت متعالیه (بررسی تاریخی و معنی‌شناختی)، دوفصلنامه علمی-پژوهشی نامه‌ حکمت، ش۴، پاییز و زمستان۱۳۸۳

۲) تشکیک وجود و تبیین کثرات عرضی، دارای مجوز پذیرش از فصلنامه علمی-پژوهشی فلسفه (ضمیمه فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران) ۱۳۸۴

۳) امکان وحدت شخصی وجود در حکمت متعالیه، دوفصلنامه علمی-پژوهشی نامه حکمت، ش۶، پاییز و زمستان۱۳۸۴؛ ص۶۷-۸۸

۴) تفاوت بنیادین وحی و شاعری، نقدی بر دیدگاه دکتر سروش در باب ماهیت وحی. فصلنامه علمی- پژوهشی قبسات، ش۵۱، بهار ۱۳۸۷

۵) جایگاه «روش» در علم،تاملی انتقادی در باب ماهیت علم در فرهنگ جدید، فصلنامه علمی-پژوهشی راهبرد فرهنگ، ش۴ ، زمستان ۱۳۸۷٫

۶) تاملی در باب بایسته‌های تحول در علوم انسانی: حرکت به سمت تحقق علوم انسانی اسلامی. فصلنامه علمی-پژوهشی راهبرد فرهنگ، ش۵ ، بهار ۱۳۸۸٫

۷) علم دینی به منزله مبنایی در باب نحوه تعامل علم و دین، فصلنامه علمی-پژوهشی راهبرد فرهنگ، ش۶، تابستان ۱۳۸۸

۸) دیدگاه آیت الله جوادی آملی در باب علم دینی، فصلنامه علمی- پژوهشی اسراء، ش۴، تابستان ۱۳۸۹؛ ص۶۳-۸۸

۹) امکان علم دینی، بحثی در چالش‌های فلسفی اسلامی‌سازی علوم انسانی. فصلنامه علمی – پژوهشی معرفت فرهنگی اجتماعی، شماره ۴، پاییز ۱۳۸۹؛ ص۳۱-۶۰٫

۱۰) چگونگی بازتولید فلسفه‌های علوم انسانی با تکیه بر فلسفه اسلامی، فصلنامه علمی- پژوهشی اسراء، ش ۱۱٫ بهار ۱۳۹۱؛ ص۶۹-۱۱۸٫

۱۱) علم دینی در ایران. دوفصلنامه پژوهش نامه علوم انسانی اسلامی. ش۱٫ بهار و تابستان ۱۳۹۲٫

۱۲) تبیین چارچوبی اسلامی برای سلامت روابط جنسیتی دختران، فصلنامه علمی- پژوهشی اسلام و مطالعات اجتماعی، ش۱، تابستان ۱۳۹۲

۱۲) الگویی اسلامی برای تحلیل مسائل زن و خانواده و کاربرد آن در سیاست‌گذاری‌های مربوطه، فصلنامه علمی- پژوهشی دین و سیاست‌ فرهنگی، ش۱، تابستان ۱۳۹۳٫

۱۳) مقدمه ای بر فهم نظریه اعتباریات در بستر ریشه های نظری و ادوار حیات علمی علامه طباطبایی، (حسن دانایی فر، حسین سوزنچی، مرتضی جوانعلی آذر) فصلنامه قبسات، شماره ۷۶، تابستان ۱۳۹۴

۱۴) تبیین بایسته‌های ایجاد تحول در مجامع علمی، بررسی موردی سیره علامه طباطبایی (ره) در ایجاد تحول در حوزه علمیه قم، (حسن دانایی فر، حسین سوزنچی، مرتضی جوانعلی آذر) فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، ش۱۹، بهار و تابستان ۱۳۹۵

۱۵) حضرت زینب س و چگونگی نقش‌آفرینیِ اجتماعی زن مسلمان، فصلنامه مطالعات اسلامی زنان و خانواده، ش۴، زمستان۱۳۹۵

 

ب) در مجلات علمی – ترویجی (به ترتیب تاریخ انتشار)

 

۱) حل پارادوکس آزادی در اندیشه شهید مطهری، فصلنامه علمی- ترویجی قبسات، ش ۳۱-۳۰، زمستان ۱۳۸۲ و بهار ۱۳۸۳

۲) مهدویت و انتظار در اندیشه شهید مطهری، فصلنامه علمی- ترویجی قبسات، ش ۳۳، پاییز ۱۳۸۳

۳) تاریخچه نظریه تشکیک وجود، فصلنامه علمی- ترویجی رهنمون، سال سوم، ش۱۱و۱۲، تابستان و پاییز۱۳۸۴

۴) اصالت فرد یا جامعه یا هردو، بررسی تطبیقی آراء استاد مطهری و استاد مصباح یزدی، فصلنامه علمی- ترویجی قبسات، ش۴۳، زمستان ۱۳۸۵

 

ج) سایر مقالات علمی- تخصصی (به ترتیب تاریخ انتشار)

 

۱) نظریه تناسخ(۱)و (۲)، فصلنامه رشد آموزش معارف اسلامی، ش ۴۱ و۴۲، بهار و پاییز ۱۳۷۹

۲) تاریخچه زندگی، آثار و افکار استاد مطهری(۱) و (۲) و (۳) و (۴) و (۵) و (۶)، فصلنامه رشد آموزش معارف اسلامی، ش ۴۵ تا ۵۰، ۱۳۸۰- ۱۳۸۱

۳) مروری بر مساله جبر و اختیار، فصلنامه رشد آموزش معارف اسلامی، ش ۵۴، پاییز ۱۳۸۳

۴) بررسی انتقادی مساله علیت از دیدگاه کانت، فصلنامه سروش اندیشه، ش۱۲و۱۳، (زمستان۸۳ و بهار ۸۴)

۵) جمع خاتمیت باامامت و مهدویت، ماهنامه موعود، ش۵۸، آبان ۱۳۸۴ ،قبلا در سایت باشگاه اندیشهBashgah.net

۶) ارزش و علم؛ درآمدی بر علوم انسانی اسلامی، ماهنامه‌ برداشت اول، ش ۶و۷ ، آذر و دی ۱۳۸۷

۷) نقشه جامع علمی کشور و نقدهایی در باره آن، دوهفته‌نامه پگاه حوزه، ش۲۴۶، دی ۱۳۸۷٫

۸) صفین با علی، کربلا بر حسین (بصیرت‌بخشی عاشورا برای رهایی از فتنه‌ها)؛ ماهنامه راه، ش ۴۴؛ دی و بهمن ۱۳۸۸٫ برگزیده پانزدهمین جشنواره سراسری مطبوعات (۱۳۸۹)

۹) روش مواجهه استاد شهید مطهری با مسائل جدید، فصلنامه رشد آموزش معارف اسلامی، ش۸۰، بهار ۱۳۹۰٫

۱۰) هندسه معرفت دینی (بررسی رابطه علم و دین در آثار آیت الله جوادی آملی) فصلنامه رشد آموزش معارف اسلامی پاییز ۱۳۹۰، شماره ۸۲٫

۱۱) نقد مسئولان در حکومت دینی. فصلنامه رشد آموزش معارف اسلامی، دوره ۲۴، ش۳، بهار ۱۳۹۱٫

۱۲) قید اسلامی درکنار علم یک قید عارضی است نه ماهوی. فصلنامه پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی. ش۱٫ بهار ۱۳۹۱

۱۳) دلالت آیه ۳۱ سوره نور بر حجاب؛ بررسی نظر دکتر کدیور درباره حجاب. http://www.souzanchi.ir/hejab-in-sureh-noor-critic-of-kadivars-opinion/  ۲۱/۲/۱۳۹۲

۱۴) جایگاه حجاب در فقه و اخلاق، نقدی بر دو مقاله دکتر سروش دباغ. http://www.souzanchi.ir/hejab-and-moralit/ ۲۷/۲/۱۳۹۲

۱۵) تاریخچه و جریانات اصلی علم دینی در ایران. نشریه خط، شماره ۸، فروردین ۱۳۹۳

۱۶) امکان علم دینی (قسمت اول مناظره مکتوب با دکتر پایا). فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا، ش۹، بهار ۱۳۹۳؛ ص۳۷۵-۳۸۸٫

۱۷) اسم امام علی ع در قرآن کریم http://www.souzanchi.ir/imam-alis-name-in-holy-quran-2/ ۱۶/۵/۱۳۹۳

۱۸) تاملی مجدد در پاسخهای جناب آقای دکتر پایا. فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا، ش۱۱ و ۱۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۳، ص۳۹۵-۴۲۲٫

۱۹) تاملاتی درباره مواجهه نظری دکتر باقری با «علم دینی». فصلنامه کتاب نقد، شماره ۷۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۳

۲۰) بن بسـت متد‌ولوژیک د‌ر تمایز علوم. خردنامه همشهری. ش۱۳۸٫ فروردین ۱۳۹۴

۲۱)) مخالفان و موافقان علوم انسانی اسلامی. ماهنامه معارف، شماره ۱۱۱، دی و بهمن ۱۳۹۴

۲۲) نگاهی متفاوت به خاستگاه و ثمرات بحث اعتباریات علامه طباطبایی. فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا. ش۱۹، پاییز ۱۳۹۵

۲۳) حقیقت و نحوه اعتبار. فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا. ش۱۹، پاییز ۱۳۹۵

 

د) به عنوان فصلی از یک کتاب

 

۱) انقلاب اسلامی ایران از منظر استاد مطهری، در «راه انقلاب»، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۹

۲) ارض، در «فرهنگنامه قرآن کریم»، تهران: دفتر انتشارات کمک آموزشی، ۱۳۸۲

۳) جمع سنت و تجدد از دیدگاه استاد مطهری، در «خرد جاویدان»، تهران: دانشگاه تهران و موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، ۱۳۸۲

۴) پایبندی به اصول و پاسخگویی به نیازهای زمان در حوزه مباحث فقهی از منظر استاد مرتضی مطهری، در: «اجتهاد و نواندیشی» تهران: مجمع تقریب مذاهب اسلامی، ۱۳۸۲

۵) درآمدی بر علوم انسانی اسلامی، در «ارزش و دانش»، تهران: دانشگاه امام صادق، ۱۳۸۷

۶) فلسفه حجاب در اسلام، در «گفتارهایی در باب حجاب»، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات و فن‌آوری، ۱۳۸۸

۷) دیدگاه شهید مطهری درباره حادثه عاشورا، در «مجموعه مقالات کنگره ملی حماسه حسینی»، قم: دارالعرفان، ۱۳۸۹

۸) بصیرت در شبکه مفاهیم قرآنی، در «مجموعه مقالات بیست و هفتمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم (۱۳۸۹)». تهران:اسوه، ۱۳۹۰٫ جلد۳، ص۲۲۳-۲۶۸

۹) وجودشناسی خانواده، نمونه‌ای از کاربرد فلسفه صدرایی در مطالعات اجتماعی، در «مجموعه مقالات همایش بین‌المللی بزرگداشت روز جهانی فلسفه ۲۰۱۰» تهران: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، ۱۳۹۱، ج۲، ص۳۶۴-۳۷۵

۱۰) «درباره تحول در علوم انسانی» در مجموعه مصاحبه‌های همایش تحول در علوم انسانی. قم: فجر ولایت، ۱۳۹۰

۱۱) «نسبت علم و دین»، «علم اسلامی، دانشگاه اسلامی؛ آسیب‌شناسی دانشگاه امام صادق (ع)» و «سه گفتار در باب فلسفه علم» در: گفتارهایی در علم دینی. به اهتمام بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع). تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۹۱٫ ص۲۱-۶۸ و ۶۹-۸۸ و ۳۸۹-۴۷۸٫

۱۲) «کیفیۀ الانتظار  و التحضیر لظهور الامام المنتظر (عج) بنظرۀ نموذجیۀ لملحمۀ عاشوراء» در: مجموعه مقالات موتمر الامام المهدی و مستقبل العالم. النجف الاشرف: مجمع اهل البیت، ۱۳۹۲٫

۱۳) «نقش بصیرت در دوره فتنه« و «بصیرت بخشی عاشورا برای رهایی از فتنه ها» در: سنابرق. قم: نشر معارف، دفتر اول، ۱۳۹۳٫ ص۲۷-۵۴٫

۱۴) «نظریه علم دینی» در: علم دینی، دیدگاهها و تحلیلها. قم: مجمع عالی حکمت اسلامی، زمستان ۱۳۹۳٫

 

 

ه) ترجمه مقالات از انگلیسی

 

۱) ترجمه مقاله “اصل جهت کافی” نوشته جردن بلوت، در مجموعه مقالات همایش جهانی ملاصدرا، ۱۳۸۲

۲) ترجمه مقاله “اندیشه‌های بابا افضل” نوشته ویلیام چیتیک، در مجموعه مقالات همایش جهانی ملاصدرا، ۱۳۸۲

۱) ترجمه ۴۵ مقاله از دائره المعارف جهان نوین اسلام، تحت عناوین: جهاد، حدود، حسین بن علی علیه‌السلام، سکولاریسم، سلفیه، سنت، سید، شرق‌شناسی، شریف، صدر (موسی)، طاغوت، ظلم، عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل‌سعود، عربستان سعودی، عقیده، علم، علما، علم‌الاعداد، علم‌الرمل، علوی (احمد)، علی‌بن‌ابیطالب علیه‌السلام، علی عبدالرازق، غزالی (احمد)‌، غزو، فاطمیان، فلسفه، فتنه، فضل‌الرحمن، فقیه، قرآن، قرطبه (خلافت)، کفر، کلام، کیمیاگری، کیهان‌شناخت، مولای، مهدی (عج)، مهدیه، نبوت، نجف، نجوم، نهضت، نیابت عامه، ولی (اولیاء)، ولایت فقیه؛ تهران: نشر کتاب مرجع و نشر کنگره، ۱۳۸۸-۱۳۹۰

 

و) ارائه شده در کنگره‌ها و همایش‌های علمی بین‌المللی (به ترتیب تاریخ برگزاری)

 

۱) اولین کنگره بین‌المللی بزرگداشت ملاصدرا ۱۳۷۸ (تهران) (منطق بایایی و مقایسه آن با برخی مباحث علوم اسلامی)

۲) پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی خرداد ۱۳۸۱ (تهران)(پایبندی به اصول و پاسخگویی به نیازهای زمان در حوزه مباحث فقهی از منظر استاد مرتضی مطهری) منتشر شده در: اجتهاد و نواندیشی، گزیده مقالات پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی، تهران: مجمع تقریب مذاهب اسلامی، ۱۳۸۲

۳) همایش علمی دویست‌سال‌پس‌از کانت ۱۳۸۳(دانشگاه علامه طباطبایی)(بررسی انتقادی مساله علیت از دیدگاه کانت)

۴) چهارمین کنفرانس بین‌المللی یونسکو درباره آموزش زیست‌محیطی با عنوان: آموزش محیط زیست در راستای توسعه پایدار: شرکت‌کنندگان در دهه آموزش توسعه پایدار ۱۳۸۶ (نوامبر۲۰۰۷) (احمدآباد- هند) (نقش تعلیم و تربیت دینی در حفاظت از محیط زیست) (Role of religious education in environmental protection)

۵) بیست و هفتمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم ۱۳۸۹ (تهران) (بصیرت در شبکه مفاهیم قرآنی)

۶) کنگره بین المللی روز جهانی فلسفه، تهران: آذر ۱۳۸۹ (دسامبر ۲۰۱۰) (وجودشناسی خانواده، نمونه‌ای از کاربرد فلسفه صدرایی در مطالعات اجتماعی)

۷) کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی. تهران: اردیبهشت ۱۳۹۱٫ (دو مقاله: علم دینی در ایران؛ چگونگی بازتولید فلسفه های علوم انسانی با تکیه بر فلسفه اسلامی)

۸) موتمر الامام المهدی و مستقبل العالم (همایش امام مهدی و آینده عالم): عراق: دانشگاه کوفه ۱۱ رجب ۱۴۳۴ (۲ خرداد ۱۳۹۲) (کیفیۀ الانتظار  و التحضیر لظهور الامام المنتظر (عج) بنظرۀ نموذجیۀ لملحمۀ عاشوراء: چگونگی انتظار و زمینه سازی برای ظهور امام زمان با نگاهی به الگوی عاشورا)

۹) نشست علمی علوم انسانی اسلامی. بیروت: (معهد المعارف الحکمیه فی دراسات الدینیه و الفلسفیه) ۲۵ شهریور ۱۳۹۳ (آراء متفکران ایرانی در باب علم دینی)

۱۰) نقد و بررسی آراء برونو لاتور. قم:‌ دفتر تبلیغات اسلامی. ۳۰و۳۱ فروردین ۱۳۹۶

 

ز) ارائه شده در کنگره‌ها و همایش‌های علمی کشوری (به ترتیب تاریخ برگزاری)

 

۱) اولین کنگره سراسری دانشجویی اندیشه مطهر ۱۳۷۳(دانشگاه تهران) (شهید مطهری ومهمترین خطاهای عقل‌ورزان)

۲) دومین کنگره سراسری دانشجویی اندیشه مطهر۱۳۷۴(دانشگاه تهران) (شهید مطهری واصلاحگری در جامعه اسلامی)

۳) گردهمایی بازشناسی اندیشه‌های شهید مطهری ۱۳۷۷(دانشگاه فردوسی مشهد) (بررسی رویکرد متقابل عقل و دین در اندیشه شهید مطهری)

۴) همایش علمی بیستمین سالگرد شهادت استاد مطهری، اردیبهشت ۱۳۷۸ (تهران) (مبانی و حدود آزادی از دیدگاه استاد مطهری)

۵) کنگره نقد تجدد از دیدگاه سنت‌گرایان معاصر، اسفند ۱۳۸۰ (دانشگاه تهران) (جمع سنت وتجدد از دیدگاه استاد شهید مطهری)

۶) همایش ملی مبانی فلسفی علوم انسانی، زمستان ۱۳۸۹ (قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی) (امکان علم دینی، بحثی در چالش‌های فلسفی اسلامی‌سازی علوم انسانی)

۷) کنگره ملی حماسه حسینی، فروردین ۱۳۹۰ (قم: مجمع جهانی علوم اهل‌بیت) (دیدگاه شهید مطهری درباره حادثه عاشورا)

۸) همایش «هستی‌شناسی اجتماعی» آذر ۱۳۹۵ (تهران: انجمن حکمت و فلسفه ایران) (نمونه‌های کاربردی تاثیر فلسفه در جامعه‌شناسی، با تاکید بر آراء علامه طباطبایی و شهید مطهری)

۹) «طیف‌بندی حوزه در نسبت با علوم انسانی» اردیبهشت ۱۳۹۶ (قم: مدرسه آفاق حکمت با همکاری دفتر تبلیغات)‌ (گذر از علم دینی به علوم انسانی اسلامی)

 

ح) مصاحبه‌ها و میزگردها

 

. چیستى، چرایی و پاسخ شبهات پیرامون حجاب، گفتگو با نشریه حوراء، ش۲۳،  اسفند ۱۳۸۵٫

. خانواده، جزیی مقدم بر جامعه است، مصاحبه با ماهنامه زنان ایران، ش۴۸، آذر ۱۳۸۶

. عاشورا درکلاس های درس. مصاحبه با ماهنامه خیمه، ش۴۳ مرداد ۱۳۸۷٫

. مصاحبه درباره اندیشه‌های شهید مطهری درباره عاشورا. سایت باشگاه اندیشه. ۳۰/۱۰/۱۳۸۷

. باید تا حدودی تلفات را تحمل کنیم- مصاحبه درباره کرسی آزاداندیشی. http://azadfekri.ir/archives/74

. تکامل، ابزار علم (گزارشی از نشست نقد و بررسی کتاب درسی زیست شناسی پیش دانشگاهی). فصلنامه رشد

آموزش زیست شناسی. دوره ۲۳، ش۴، تابستان ۱۳۸۹٫

. بایدها و نبایدهای حضورزن در اجتماع از نگاه اسلام. مصاحبه با ماهنامه خیمه. ش ۷۹-۸۰

. ضرورت بازتولید نگاه شهید مطهری در حوزه زن و خانواده، مصاحبه با سایت مهرخانه.  http://mehrkhane.com/ShowContent.aspx?ContentID=2829  ۱۲/۲/۱۳۹۱

. میزگرد علمی با موضوع «حوزه‌های علمیه و علوم اجتماعی دینی/بومی». کتاب ماه دین. ش۴۶-۴۷٫ دی و بهمن ۱۳۹۰٫

. فضای مجازی نمی تواند کارکرد قالب کاغذی را داشته باشد. فصلنامه رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی، شماره ۱۰۰، بهار ۱۳۹۵

. تغییر کارکردها، نقطه آغازین فرایند اسلام سازی علوم. گفتگوی انتقادی سوزنچی و الویری. فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا. ش۲۱، بهار ۱۳۹۶

ط) یادداشتهای علمی، سیاسی، اجتماعی در نشریات مختلف (به ترتیب تاریخ انتشار)

.  اصلاح، توسط چه کسی؟، فصلنامه نیستان، ش ۳۱ ، پاییز ۱۳۷۷

. معرفی کتاب « تاریخ فلسفه اسلامی» نامه علوم انسانی (اسم جدید: فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی)، شماره ۱، بهار ۱۳۷۹٫

. حضرت یونس (ع). فصلنامه رشد آموزش قرآن. ش۷٫ ۱۳۸۳٫

. رهنمودهایی از تفسیر المیزان(۱)تا (۸)، فصلنامه رشد آموزش معارف اسلامی، ش ۵۵و ۵۶و ۵۸ تا ۶۴، ۱۳۸۳-۱۳۸۶

. السلام علیک یا اباعبدالله، دو ماهنامه دانشجو، ش۳، آبان و آذر ۱۳۸۷٫

. نقش بصیرت در دوره فتنه، هفته‌نامه پنجره، ش۲۶و۲۷، دی ۱۳۸۸

. مصاحبه‌ای در باب دانشگاه اسلامی، هفته‌نامه پنجره، ش۲۷٫ دی ۱۳۸۸

. تجددگرایی ناخواسته، نقدی بر دیدگاه مهدی نصیری درباره علم دینی، هفته‌نامه پنجره، ش۲۸، دی ۱۳۸۸

. آنچه از جان امام حسین (ع) هم مهمتر بود؛ هفته‌نامه پنجره، ش۳۳ ، اسفند ۱۳۸۸

پس از ۱۴ قرن، هفته‌نامه پنجره، ش۳۵، اسفند ۱۳۸۸

. فریاد در سکوت (نگاهی به سیره سیاسی حضرت زهرا سلام الله علیها) هفته‌نامه پنجره، ش۴۲، اردیبهشت ۱۳۸۹

. لایحه‌ای علیه اشاعه اندیشه‌های شهید مطهری، هفته‌نامه پنجره، ش۴۵، خرداد ۱۳۸۹

. انحصار برای همه یا هیچکس، هفته‌نامه پنجره، ش۴۷، خرداد ۱۳۸۹

. ثمرات نگرش فلسفی، در شخصیت علمی شهید مطهری، دوماهنامه علمی فرهنگی خط، ش۲،خرداد و تیر ۱۳۸۹

. سکولاریزه کردن دین در ایران، نقدی بر نوشته «اسلام، مکتب یا دین»، هفته نامه پنجره، ش۵۷، شهریور ۱۳۸۹

. سلسله مقالات قدرت و نقد آن (با عناوین: مقتدر مظلوم؛ قداست رهبران دینی و امکان نقد ایشان؛ نصیحت یا

عیب‌جویی؛ در جستجوی حقیقت؛ وقوع اشتباه یا ارتکاب گناه؛ ما و رهبری، مواجهه ناصحانه) هفته‌نامه پنجره، ش ۶۲-

۶۷، مهر و آبان ۱۳۸۹

. نامرد مردم، ما، خدا! هفته‌نامه پنجره، ش ۷۲، آذر ۱۳۸۹

. آیا با وجود آیات و روایات معارفی، نیازی به فلسفه هست؟ تأملی در باب ضرورت پرداختن به فلسفه برای طلاب دوماهنامه علمی فرهنگی خط، ش۴،آذر و دی ۱۳۸۹

. فدک ساده‌فهم‌ترین برهان است، آموزش تشیع در سیره سیاسی حضرت زهرا سلام الله علیها. هفته‌نامه پنجره، ش ۸۶، فروردین ۱۳۹۰

. مصاحبه درباره آسیب شناسی حوزه از دیدگاه شهید مطهری. هفته‌نامه پنجره، ش ۸۸، اردیبهشت ۱۳۹۰

. سیره حضرت زهرا و جهاد اقتصادی؛ کلیشه یا واقعیت. هفته‌نامه پنجره، ش۹۱، اردیبهشت ۱۳۹۰

. تاریخ فلسفه، چرا و چگونه؟ ماهنامه زمانه، ش۱۰۰، خرداد ۱۳۹۰٫

. آیا سند تحول نظام آموزشی کشور، واقعاً تحول‌آفرین است؟ نقدی بر پیش‌نویس سند تحول نظام آموزشی. ماهنامه فرهنگی-تحلیلی سوره اندیشه، ش۵۰ و ۵۱٫ بهار ۱۳۹۰، ص ۲۶-۲۸

. از مکان قبر فاطمه تا زمان شب قدر. هفته‌نامه پنجره، ش۱۰۳، مرداد ۱۳۹۰٫

. «اصلاح به جای تحول: آیا سند تحول نظام آموزشی کشور، واقعا تحول آفرین است؟» ماهنامه سوره اندیشه، شماره ۵۰ و ۵۱، [مرداد و شهریور] ۱۳۹۰٫

. نقد سند تحول نظام آموزشی. ماهنامه زمزمه. مهر ۱۳۹۰٫

. آیا با وجود آیات و روایات معارفی، نیازی به فلسفه هست؟ مجله خط، شماره ۴، مهر و آبان ۱۳۹۰

. علوم انسانی غیربومی حلال مشکلات ما نیستند، فصلنامه فصل تحول، ش۱، پاییز ۱۳۹۰٫

. علم، دینی و غیردینی ندارد. گفتمان الگو (ویژه‌نامه [روزنامه خراسان در موضوع] الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت) خرداد ۱۳۹۱٫

. عبرتی نو از حادثه عاشورا. هفته‌نامه پنجره، ش۱۱۶٫ آذر ۱۳۹۰

. باز هم حکایت غربت و مظلومیت اولیای خدا (به مناسبت ۲۸ صفر و وقایع روز). هفته‌نامه پنجره، ش۱۲۴٫ بهمن ۱۳۹۰

. از تقارن ایام الله تا تقارن اخلاق و سیاست. هفته‌نامه پنجره، ش۱۲۵٫ بهمن ۱۳۹۰٫

. بزرگ راستگوی درست‌کردار و امتحان عظیم الهی. هفته‌نامه پنجره، ش۱۳۱، فروردین ۱۳۹۱٫

. جریان‌شناسی رویکردهای علم دینی در گفت‌وگو با دکتر حسین سوزنچی. هفته نامه پنجره، ش۱۳۵٫ اردیبهشت ۱۳۹۱

. آیا از رأی خود به احمدی ‏نژاد پشیمانم؟ هفته نامه پنجره. ش ۱۶۲٫ بهمن ۱۳۹۱

. حماسه سیاسیِ مضاعف. هفته نامه پنجره، ش۱۷۲٫ خرداد ۱۳۹۲٫ (ویژه نامه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲)

«هیچکس بهترین نیست؛ چگونه چه کسی را انتخاب کنم؟»(معیارهای غلط برای انتخاب اصلح). هفته نامه پنجره. ش ۱۷۲ خرداد ۱۳۹۲٫ (ویژه نامه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲)

. فقط اصولگرایان بخوانند! عبرتهای انتخابات ۹۲ و وظیفه ما. هفته نامه پنجره، ش ۱۷۳٫ تیر ۱۳۹۲٫

. راهکارهایی برای تولید علم دینی در حوزه. دوماهنامه خط. ش۸٫ فروردین ۱۳۹۳٫

. حضرت زهرا س و امتحان دشوار شیعه بودن. دوماهنامه علمی، فرهنگی و اجتماعی حوراء، ش۴۷، بهار ۱۳۹۴٫

 

 

ی) یادداشتهای علمی، سیاسی، اجتماعی در در سایت‌ها و فضای مجازی (به ترتیب تاریخ انتشار)

 

. جامعه اسلامی ‌پیچیده در فتنه‌هاست. http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=8625   ۲۹/۱۰/۱۳۸۸

. درس‌هایی که حضرت زهرا(س) به ما می‌آموزد (حضرت زهرا سلام الله علیها و مساله جهاد اقتصادی) ۱۳/۲/۱۳۹۰ http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=12392

. وضعیت علم در تمدن غرب و جهان اسلام و زمینه شکل گیری بحث علم دینی. در سایت علم دینی ۱۶/۲/۱۳۹۲

http://www.elmediny.com/%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B2%D9%85%DB%8C/

. اشرافیت از منظر قرآن. در مجموعه نرم‌افزاری چندرسانه‌ای «درخت و موریانه‌ها». موسسه فرهنگی آرمان. ۱۳۹۰

. آیا سخنان دکتر افروغ مخالفت با ولایت فقیه است؟ http://www.fardanews.com/fa/news/183663  ۲۹/۱۰/۱۳۹۰

. به مناسبت شهادت امام حسن عسگری علیه السلام و یوم الله ۱۲ بهمن. http://souzanchi.parsiblog.com

. شادی و شادمانی، قربه الی الله. http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=19001  ۲۰/۱۱/۱۳۹۰

. گریه چرا؟ بحثی کوتاه و دانشجویی پیرامون گریه و عزاداری. http://kharazi14.blogfa.com/post/1789  ۲۸/۸/۹۱ همچنین با عنوان «جایگاه گریه و هیئت در فضای جنگ نرم» http://heymaneh.com/?p=729

. درباره عکس منتشر شده احمدی‌ن‍ژاد و مادر چاوز.  http://www.alef.ir/vdcew78zfjh8voi.b9bj.html?180927 ۲۰/۱۱/۱۳۹۱

. حجاب در آیات و روایات؛ نقدی بر کتاب «حجاب شرعی در عصر پیامبر». ۲۷/۱/۱۳۹۲ http://www.souzanchi.ir/%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%BE%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1/

. تجدید در آزمون علم؛ نکاتی درباره وزرای باقیمانده. http://alef.ir/vdcc1eqse2bqox8.ala2.html?196036  ۲۸/۵/۹۲

. من درباره جریان شناسی نظر خاصی ندارم!  ۱۴/۱۱/۹۲ http://gozaar.ir/paper/subject/?id=1575&title=%D9%85%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D8%AE%D8%A7%D8%B5%DB%8C%20%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85!

. مستندات قرآنی مسلح کردن کرانه باختری  http://www.souzanchi.ir/quranic-refrences-for-arming-the-west-bank/ ۶/۵/۹۳

. حدیث منزلت، مقدمه ای بر درک عمق حکایت غدیر http://www.souzanchi.ir/ghadir/ ۲۱/۷/۱۳۹۳

. درباره گفتگوی امام حسین ع و عمر سعد http://www.souzanchi.ir/imam-hosein-omar-saad/ ۸/۸/۱۳۹۳

. آیا نظام همچنان در مسیر انقلاب حرکت می‌کند؟ www.souzanchi.ir/islamic-revelotion/ ۲۲/۱۱/۱۳۹۳

. حجاب قانونی یا حجاب اجباری. http://www.souzanchi.ir/veil-forced-or-legal/   ۲/۳/۱۳۹۴

. حضرت زینب کاری کرد که مردان نمی‌توانستند. http://www.souzanchi.ir/zeinab-as-a-women-pattern/ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴

. حکایت «لباس پادشاه» از منظری دیگر؛ واقعا چه کسی احمق است؟ http://www.souzanchi.ir/emperors-new-clothes-from-another-perspective/ ۱۲/۴/۱۳۹۵

. پیام اصلی پیامبر اکرم ص. http://www.souzanchi.ir/the-main-message-of-the-holy-prophet/  ۸/۱۰/۱۳۹۴

. نسبت رشد جامعه دینی با فتنه و نفاق. http://www.souzanchi.ir/the-religious-society-and-nefaq/ ۱۰/۱۰/۱۳۹۴

. به چه کسی رای می‌دهم؟ چرا؟ http://www.souzanchi.ir/my-vote-1396/ ۲۷/۲/۱۳۹۶

. چگونگی مواجهه با نتیجه انتخابات در نظام مردم‌سالاری دینی. http://www.souzanchi.ir/how-to-deal-with-the-election-results-in-the-system-in-a-religious-democracy/ ۲۹/۲/۱۳۹۶

. مسئولیت ، نقدپذیری و آزادی http://www.souzanchi.ir/responsibility-liquidity-liberalism/ ۱۴/۳/۱۳۹۶

. ما و جنگ احزاب (تحلیلی از آیات نخستین سوره احزاب) http://www.souzanchi.ir/we-and-battle-of-the-trench/ ۲۷/۳/۱۳۹۶

. راهپیمایی روز قدس در قرآن کریم! www.souzanchi.ir/demonstration-of-quds-day-in-holy-quran/ ۱/۴/۱۳۹۶

 

 

۲) تصنیف، تالیف، تدوین، و ترجمه کتاب:

الف) تألیف

۱) خدا: پرسش‌ها و پاسخ‌های دینی ۱، تهران: دفتر انتشارات کمک آموزشی، ۱۳۷۹؛ ویراست دوم با اصلاحات:انتشارات مدرسه برهان،۱۳۹۶

۲) راهنما(۱) رسالت: پرسش‌ها و پاسخ‌های دینی ۲، تهران: دفتر انتشارات کمک آموزشی، ۱۳۸۱؛ ویراست دوم با اصلاحات: انتشارات مدرسه برهان، ۱۳۹۶

۳) راهنما(۲) قرآن و عترت: پرسش‌ها و پاسخ‌های دینی ۳، تهران: دفتر انتشارات کمک آموزشی، ۱۳۸۴

۴) زندگی پس از مرگ : پرسش‌ها و پاسخ‌های دینی ۴، تهران: دفتر انتشارات کمک آموزشی، ۱۳۸۴

۵) قیامت : پرسش‌ها و پاسخ‌های دینی ۵، تهران: دفتر انتشارات کمک آموزشی، ۱۳۸۴

۶) انسان‌شناسی دینی: پرسش‌ها و پاسخ‌های دینی ۶، تهران: دفتر انتشارات کمک آموزشی، ۱۳۸۶

۷) اسلام و دنیای متجدد، (از سری مجموعه چلچراغ حکمت)، تهران: کانون اندیشه جوان، ۱۳۸۹

۸) معنی، امکان و راهکارهای تحقق علم دینی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ۱۳۸۹

۹) وحدت وجود در حکمت متعالیه، تهران: دانشگاه امام صادق علیه السلام، ۱۳۸۹

۱۰) دوراهی‌های من، درآمدی بر مساله جبر و اختیار. مشهد: آستان قدس رضوی، ۱۳۸۹٫

۱۱) جنسیت و دوستی، مواجهه اسلامی با مساله دوستی دختر و پسر. قم: نشر معارف، ۱۳۹۲

۱۲) حجاب در آیات و روایات، نقدی بر کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر ص. تهران: سدید (انتشارات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام)، ۱۳۹۴

۱۳) پاسخ به شبهه و پرسش. تهران: کانون اندیشه جوان، ۱۳۹۴

۱۴) روایت مطهر ۱، تاملی در اندیشه‌های شهید مطهری (اجتماعیات و تاریخ اسلام) تهران: سدید (انتشارات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام)، تابستان ۱۳۹۴

۱۵) روایت مطهر ۲، تاملی در اندیشه‌های شهید مطهری (اسلام و زمانه) تهران: سدید (انتشارات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام)، بهار ۱۳۹۵

۱۶) روایت مطهر ۳، تاملی در اندیشه‌های شهید مطهری (مباحث خانواده و روابط زن و مرد) تهران: سدید (انتشارات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام)، تابستان ۱۳۹۴

۱۷) روایت مطهر ۴، تاملی در اندیشه‌های شهید مطهری (انسان، جامعه و تاریخ) تهران: سدید (انتشارات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام)، تابستان ۱۳۹۶

 

ب) همکاری در تألیف

۱) کلید دانش، فرهنگنامه نوجوان، ۲جلد. تهران: نشر طلایی و نشر عدالت، چاپ اول ۱۳۸۵-چاپ دوازدهم ۱۳۹۰ (ویراست دوم با اصلاحات) (سرویراستار مذهبی و نگارش برخی مقالات)

۲) معارف اسلامی، دین و زندگی(۴) (کتاب رسمی درس دینی دوره پیش دانشگاهی)(همکاری در تالیف)۱۳۸۵

۳) همکاری در تهیه خلاصه آثار استاد مطهری با تلخیص بیش از بیست اثر از آثار استاد مطهری، تهران: دفتر نشر دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، ۱۳۸۰-۱۳۸۳

۴) راهنمای برنامه درسی درس دینی مقطع راهنمایی تحصیلی، دفتر برنامه‌ریزی و تالیف کتب درسی- شورای عالی آموزش و پرورش (همکاری در تدوین)۱۳۸۴-۱۳۸۶

۵) راهنمای برنامه درسی درس تعلیمات دینی و قرآن مقطع متوسطه و پیش‌دانشگاهی، دفتر برنامه‌ریزی و تالیف کتب درسی- شورای عالی آموزش و پرورش (همکاری در تدوین)۱۳۸۴-۱۳۸۶

 

ج) ترجمه

۱) صدرالمتالهین شیرازی و حکمت متعالیه، نوشته: سید حسین نصر، تهران: مرکز نشر و پژوهش سهروردی، ۱۳۸۰

۲) عدالت چیست (گلچین مقالات فلاسفه سیاسی از افلاطون تا رالز، گردآورنده: سولومن) به سفارش مجمع تشخیص مصلحت نظام (۱۳۷۸)، زیر چاپ

۳) رهبری مدرسه کاتولیک (مجموعه مقالات زیر نظر واتیکان)، به سفارش ستاد اعتلای دروس دینی و قرآن و عربی (۱۳۸۰)، زیر چاپ

 

د) تلخیص

۱)کودک، (تلخیص دو جلد کتاب مرحوم فلسفی با عنوان «کودک از نظر وراثت و تربیت») تهران: دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۸۶

۲) جوان، (تلخیص دو جلد کتاب مرحوم فلسفی با عنوان «جوان از نظر عقل و احساسات») تهران: دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۸۶

۳) بزرگسال و جوان، (تلخیص دو جلد کتاب مرحوم فلسفی با عنوان « بزرگسال و جوان از نظر افکار و تمایلات») تهران: دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۸۶

۴) مکارم اخلاق در صحیفه سجادیه، (تلخیص سه جلد کتاب مرحوم فلسفی با عنوان «شرح و تفسیر دعای مکارم‌الاخلاق در صحیفه سجادیه») تهران: دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۸۶

۵) آیه‌الکرسی، (تلخیص کتاب مرحوم فلسفی با عنوان «آیه‌الکرسی، پیام آسمانی توحید») تهران: دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۸۶

۶) اخلاق، (تلخیص دو جلد کتاب مرحوم فلسفی با عنوان «اخلاق از نظر همزیستی و ارزشهای انسانی») تهران: دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۸۶

۷) معاد، (تلخیص سه جلد کتاب مرحوم فلسفی با عنوان «معاد از نظر روح و جسم») تهران: دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۸۶

۸) سخن و سخنوری، (تلخیص کتاب مرحوم فلسفی با عنوان «سخن و سخنوری») تهران: دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۸۶

 

۳) پروژه‌های ملی

 

  1. همکاری در تدوین نقشه جامع علمی کشور
  2. همکاری در تدوین سند ملی تحول نظام آموزشی

۴) سخنرانی‌ها، میزگردها و مصاحبه‌های علمی تخصصی

 

. آزادی در نگاه استاد مطهری ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، اردیبهشت ۱۳۸۲

. دیدگاه استاد شهید مطهری در زمینه اصلاح نظام تعلیم و تربیتی کشور، همایش بررسی انطباق نظام آموزشی ایران با رویکرد استاد شهید مطهری، فرهنگسرای اندیشه (تهران) ۱۹/۲/۱۳۸۳

. تهاجم فرهنگی در اندیشه شهید مطهری، مدرسه عالی شهید مطهری (تهران)، اردیبهشت ۱۳۸۳

. میزگرد دین، علوم انسانی و دانشگاه، دانشگاه امام صادق (ع) پاییز ۱۳۸۳

. مصاحبه در زمینه موضوع علم دینی در مجله گفت‌وگو (نشریه شورای عالی انقلاب فرهنگی) ش۶، تیر و مرداد ۱۳۸۳

. سلسله مباحث مغالطات، رادیو فرهنگ، پاییز ۱۳۸۳

. مبانی انسان‌شناختی برنامه درسی دینی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، تابستان ۱۳۸۳

. مبانی معرفت‌شناختی برنامه درسی دینی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، تابستان ۱۳۸۳

. سخنرانی و مناظره با مهدی نصیری در زمنیه اسلام و تجدد،(طی چند جلسه) زمستان ۱۳۸۳

. نسبت میان علم و دین از منظر شهید مطهری، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ۱۱/۲/۱۳۸۴

. سلسله مباحث آزادی، اندیشه‌ورزی، سنت و تجدد، حقوق زن، مساله جوانان، انقلاب اسلامی در رادیو جوان اردیبهشت ۱۳۸۴

. وظیفه دانشجوی مسلمان، دانشگاه علم و صنعت، ۲۵/۴/۱۳۸۴

. علم دینی، اردوی کشوری بسیج دانشجویی (تهران)، ۶/۵/۸۴

. فلسفه و ضرورت مهدویت، دانشکده مذاهب اسلامی (تهران)، ۱۱/۲/۱۳۸۵

. نحوه احیای جایگاه زن در اندیشه شهید مطهری، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، ۱۲/۲/۱۳۸۵

. حجاب و آزادی زن، دانشگاه الزهراء، ۱۲/۲/۱۳۸۵

تبیین عقلی مساله ولایت فقیه، انجمن علمی دبیران دینی استان کرمان، ۲/۹/۱۳۸۵

. تبیین مساله اختیار و رابطه آن با علیت و علم الهی، همایش دبیران دینی استان قزوین، ۱۱/۹/۱۳۸۵

. ربط ونسبت دروس مختلف نظام آموزش و پرورش با تربیت دینی و نقش معلمان این دروس، همایش دبیران دینی منطقه۸ تهران، ۱۹/۹/۱۳۸۵

. تبیین رویکردجدیدآموزش درس دینی مقطع متوسطه(دین و زندگی)،همایش دبیران دینی استان‌هرمزگان، ۲۳/۱۰/۱۳۸۵

. معنا و امکان علم دینی، همایش صراط حمید، (تهران) ۴/۱۲/۱۳۸۵

. تبیین مبانی و رویکرد جدید آموزش درس دینی در مقطع راهنمایی، در همایش کشوری دبیران دینی راهنمایی، تهران: ۲۷/۵/۱۳۸۶ و همایش دبیران دینی استان قم: ۲۹/۱۱/۱۳۸۶

. روش مواجهه شهید مطهری با مسائل جدید، مدرسه عالی شهید مطهری (تهران)، ۱۴/۲/۱۳۸۶

. مقایسه بین اندیشه‌های استاد مطهری و دکتر شریعتی، دانشکده فنی دانشگاه تهران، ۱۵/۲/۱۳۸۶

. آزادی مطلق در پرتو حیات طیبه، چهارمین همایش سالانه اندیشه مطهر، ساری، ۲۹/۵/۱۳۸۶

. فلسفه علم، هشتمین اردوی فرهنگی- آموزشی والعصر، مشهد، ۱۲/۶/۱۳۸۶

. نفاق و منافق در قرآن کریم، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۹/۷/۱۳۸۶

. میزگرد بررسی کتابهای درسی دینی، در همایش شهید بهشتی و آموزش و پرورش، تهران ۲/۸/۱۳۸۶

. میزگرد تولید علم دینی، دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، ۲۵/۹/۱۳۸۶

. میزگرد بررسی کتاب درسی دین و زندگی(۱)، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، ۲۱/۱۱/۱۳۸۶

. ضرورت و چگونگی اجرای طرح مطالعاتی آثار شهید مطهری، وزارت کشور (دفتر امور بانوان)، ۱۶/۱۲/۱۳۸۶

. تاملی در روشهای بهینه‌سازی و به‌روز کردن مباحث اندیشه اسلامی، تهران، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام (واحد خواهران) (ارائه بحث برای دوره دانش‌افزایی اعضای هیات علمی) پاییز ۱۳۷۸

. مسأله حجاب و تفاوتهای زن و مرد در اسلام، دانشگاه بوعلی‌سینا همدان، ۲/۱۲/۱۳۸۷

. نفد دیدگاه دکترسروش در زمینه وحی (مبحث کلام محمد(ص)، همایش سرگروه‌های دینی استان همدان، ۲/۱۲/۱۳۸۷

. تبیین مسأله ولایت فقیه و حکومت اسلامی، همایش دبیران دینی استان چهارمحال و بختیاری، ۲۳/۲/۱۳۸۷

. مدل فکری شهید مطهری در پاسخگویی به مسائل اسلامی، بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی، ۸/۳/۱۳۸۷

. مبانی شکل‌گیری دانشگاه اسلامی، همایش دانشگاه اسلامی، تهران: دانشگاه امام صادق علیه السلام ۲۶/۳/۱۳۸۷

. روشهای جذاب‌سازی و به‌روزرسانی مباحث اندیشه اسلامی، تهران: دانشگاه امام صادق علیه السلام(واحد خواهران) ۱۲/۸/۱۳۸۷

. موانع تولید علم در دانشگاه، تهران: دانشگاه امام صادق علیه‌السلام ۴/۱۲/۱۳۸۷

. تبیین دیدگاه آیت الله جوادی آملی درباره رابطه علم و دین با تاکید بر مساله آموزش، تهران: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، ۵/۱۲/۱۳۸۷

. نظریه‌ی علم دینی.ارائه شده در گروه فلسفه مضاف مجمع عالی حکمت اسلامی. ۲۱/۲/۸۸

. مسائل الگوشناختی در شخصیت زن، تهران:‌ مرکز آموزش و توسعه همکاریهای علمی- دانشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ۲۷/۱/۱۳۸۸ و ۱۰/۲/۱۳۸۸

.  مقدماتی در باب نهضت نرم‌افزاری تولید علم، همایش کشوری بسیج دانشجویی، اردوگاه سیدالشهداء آبعلی: ۱۱/۵/۱۳۸۸

. نقش بصیرت در ولایت‌پذیری. همایش دبیران دینی قزوین، ۱۲/۸/۱۳۸۸

. (دبیر علمی) همایش تاثیر عقلگرایی در تمدن غربی، قم: پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۴/۸/۱۳۸۸

. علم چیست؟ تهران: کانون اندیشه جوان. ۱۸/۸/۱۳۸۸

. میزگرد علم دینی، چیستی و امکان. قم: مجمع عالی حکمت اسلامی، ۵/۹/۱۳۸۸؛ گزارش آن در نشریه حکمت اسلامی (خبرنامه مجمع عالی حکمت اسلامی) ش۶، آذر و دی ۱۳۸۸

. فتنه در جامعه دینی، همایش کانونهای فرهنگی دانشگاه علم و صنعت،تهران: ۱۱/۱۰/۱۳۸۸

. میزگرد نقد و بررسی مبحث تحول گونه‌ها در کتاب زیست شناسی پیش دانشگاهی، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، ۲۲/۱۰/۱۳۸۸٫ منتشر شده در فصلنامه رشد زیست‌شناسی.

. ارائه تحلیلی دینی از فتنه‌های اخیر (وقایع پس از انتخابات ۸۸)؛ دانشگاه امام صادق علیه‌السلام؛ ۲۲/۱۰/۱۳۸۸

. چرایی استفاده از وقایع تاریخی در گفتمان بصیرت، اردوی بصیرت دانشگاه علم و صنعت در قم، ۸/۱۱/۱۳۸۸

. بصیرت در شرایط فتنه، همایش مشترک کانون اندیشه جوان و بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت معلم تهران، ۲۰/۱۱/۱۳۸۸

. فتنه و نفاق، همایش فصلی جنبش عدالتخواه دانشجویی، تهران: دانشگاه علم و صنعت، ۲۶/۱۱/۱۳۸۸

. ولایت فقیه و شبهات آن، همایش کانونهای فرهنگی دانشگاه زاهدان، مشهد: ۲۲/۱۲/۱۳۸۸

. ابعاد امامت در زیارت آل‌یس، دانشگاه علم و صنعت، ۲۷/۱/۱۳۸۹

. تحلیل و تداوم اندیشه‌های استاد مطهری در حماسه حسینی، دانشکده نفت آبادان، ۹/۲/۱۳۸۹

. تحلیلی از ابعاد سیاسی-عرفانی شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها، تهران: دانشکده فنی، ۲۰/۲/۱۳۸۹

. بصیرت دینی در قرآن کریم، همایش فعالان قرآنی استان فارس، شیراز، ۲۳/۲/۱۳۸۹

. تحلیلی از گریه‌های حضرت زهرا و سیره سیاسی ایشان در جهت‌دهی به مراسم عزاداری، همدان، مسجد سیدالشهداء شهرک مدنی، ۲۶/۲/۱۳۸۹ و ۲۷/۲/۱۳۸۹

. بصیرت فاطمی- بصیرت قرآنی، همایش فعالان سازمانهای مردم‌نهاد NGO)ها) به همت سازمان ملی جوانان استان همدان، ۲۷/۲/۱۳۸۹

. غرب‌شناسی (تحلیل مبانی اندیشه مدرن در قبال مباحث اصول دین)، دوره تربیت مدرس کتاب دین و زندگی، مشهد: ۸/۴/۱۳۸۹ و ۹/ ۴/ ۱۳۸۹

. آسیب‌شناسی و راهکارهای احیای امربه معروف و نهی از منکر در کشور، دوره تربیت مدرس کتاب دین و زندگی، مشهد: ۱۰/۴/۱۳۸۹

. تبیین ولایت فقیه و پاسخ به برخی شبهات آن، همایش جنبش عدالتخواه دانشجویی، مشهد، ۲۸/۴/۱۳۸۹

. فتنه‌های در پیش رو، همایش سالانه جامعه اسلامی دانشجویان، همدان، ۱۵/۵/۱۳۸۹

. ولایت فقیه و فتنه‌ها، دانشگاه صنعتی اصفهان، ۱۰/۵/۱۳۸۹

. دیدگاهها درباره علم دینی، اردوی فرهنگی- آموزشی والعصر، تهران، ۲۸/۶/۱۳۸۹

. ضعف جایگاه معلم در سند ملی، مصاحبه با ماهنامه زمزمه، مهر ۱۳۸۹

. جریان‌شناسی تحلیلی اسلامی‌سازی علوم، دفتر تبلیغات اسلامی، مشهد، ۲۲/۷/۱۳۸۹

. ماهیت علم دینی، مجمع عالی حکمت اسلامی، قم، ۲/۸/۱۳۸۹

. سلسله مباحث علم دینی، دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهشکده مطالعات اسلامی، ۸/۹/۱۳۸۹ و ۲۹/۹/۱۳۸۹ و ۱۶/۱۲/۱۳۸۹

. سلسله مباحث عاشورا در مسیر مهدویت، شاهرود، دهه محرم ۱۴۳۲، ۱۵ تا ۲۶ آذر ۱۳۸۹

. شرح زیارت عاشورا، شاهرود، دهه محرم ۱۴۳۲، ۱۶ تا ۲۶ آذر ۱۳۸۹

. مصاحبه با عنوان بصیرت در نهضت حسینی، شبکه ۳ سیما، ۲۷/۹/۱۳۸۹

. بررسی تطبیقی وقایع تاریخی زمان حضرت امیر با حوادث روز، قم، اردوی بسیج دانشجویی دانشگاه زنجان، ۱۹/۱۱/۱۳۸۹

. چیستی تحول در علوم انسانی، در همایش تحول در علوم انسانی، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۸/۱۲/۱۳۸۹

. نقد و بررسی دیدگاه دکتر خسرو باقری درباب علم دینی، قم، مجمع عالی حکمت، ۱۹/۱۲/۱۳۸۹

. سیاست‏گذاری پژوهشی درگفتگو  با دکتر حسین سوزنچی. معاونت پژوهشی حوزه علمیه گروه سیاست‏گذاری پژوهش. ۲۵/۱/۱۳۹۰

. بررسی ابعاد مختلف حرکت به سمت علوم انسانی اسلامی. کارگاه دانشجویی دانشگاه اصفهان. ۸/۲/۱۳۹۱

. شناخت ابعاد مختلف شخصیت حضرت زهرا، شاهرود، ایام فاطمیه، ۱۴ تا ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰

. شرح زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها، شاهرود، ۱۵ تا ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰

. درباره علم دینی. تهران: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه، ۲/۳/۱۳۹۰

. نقد و بررسی دیدگاه فرهنگستان علوم اسلامی درباب علم دینی، قم: دانشگاه باقرالعلوم با همکاری مجمع عالی حکمت اسلامی، ۱۰/۳/۱۳۹۰

. معیار اسلامی بودن جامعه و حکومت. همدان: دانشگاه بوعلی سینا. ۱۰-۱۲/۵-۱۳۹۱

. رابطه نفاق و انفاق، بحثی در اقتصاد مقاومتی. مشهد. ۳/۶/۱۳۹۱٫

. بحث انتظار و نقش عقل. قم: هیات میثاق با شهدا. ۳/۷/۱۳۹۱

. سیک زندگی حسینی، شاهرود. هیات اساتید دانشگاههای شاهرود، ۲۵ تا ۳۰ آبان  ۱۳۹۱

. مراقبه های عاشورایی، شاهرود، هیات عاشقان مهدی، (دهه محرم) ۲۵ آبان تا ۶ آذر ۱۳۹۱

. دین و آزادی. شاهرود: دانشگاه پیام نور. ۲۹/۸/۱۳۹۱

. چه کنیم عاشورا برایمان بماند، بندرعباس، هیات انتظار. ۹/۹/۱۳۹۱

. دینداری معیوب، مهمترین مصیبت عاشورا. تهران، حسینیه هنر. ۱۶/۹/۱۳۹۱

. ولایت فقیه و چالشهای آن. مشهد. کانون جوانان آستان قدس رضوی، ۱۷/۹/۱۳۹۱

. نسبت فقه و علوم اجتماعی. قم: پژوهشکده معارف، ۲۹/۹/۱۳۹۱

. نقش توجه به مرگ در سبک زندگی. قم: هیات میثاق با شهدا. ۲۵/۱۱/۹۱

. رویکردهای علم دینی. تهران: دانشگاه امیرکبیر (همایش علم دینی)، ۲۹/۱/۱۳۹۲

. همدان. امامزاده عبدالله (دهه دوم ماه مبارک رمضان) ۲۹ تیر تا ۶ مرداد ۱۳۹۲

. مشهد. مسجد صدا و سیما (دهه سوم ماه مبارک رمضان) ۹ مرداد تا ۱۶ مرداد ۱۳۹۲

. اندیشه سیاسی اسلام (تبیین ولایت فقیه و شبهات آن) مشهد. اردوی اساتید دانشگاههای آزاد استان ایلام. ۱۴/۵/۱۳۹۲

. علم دینی. اصفهان. دانشگاه اصفهان (اردوی کشوری طرح بصیرت برادران) ۳/۶/۱۳۹۲

. علم دینی. شهرکرد. دانشگاه شهرکرد (اردوی کشوری طرح بصیرت خواهران) ۴/۶/۱۳۹۲

. تبیین کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی. قم. اردوی دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) ۱۹/۷/۱۳۹۲

. نقش زن در نهضت حسینی. یزد. حوزه علمیه حضرت زینب. آبان (دهه اول محرم) ۱۳۹۲٫

. جاذبه و دافعه حسینی. هیات بچه های فاطمه. آبان (دهه اول محرم) ۱۳۹۲٫

. تربیت عاشورایی. هیات انصار امیرالمومنین. آبان (دهه اول محرم) ۱۳۹۲٫

. مبانی اختصاصی شیعه. اراک. مرکز مطالعات شیعه شناسی. ۳/۸/۱۳۹۲٫

. بزرگترین مصیبت عاشورا. قم: هیات میثاق با شهدا. ۱۵/۹/۱۳۹۲

. انقلاب و ضد انقلاب. مشهد. حرم امام رضا ع. ۱۶/۱۱/۹۲

. نقش حضرت زهرا س در ابتر نماندن دین. همدان. مسجد میرزاتقی. شش جلسه در نوروز ۱۳۹۳٫

. حضرت زهرا س و آموزش تشیع. شاهرود. ۱۴/۱/۹۳

. نقش زنان نخبه در تحقق تمدن اسلامی. قم: همایش اساتید جامعه الزهرا. ۳۱/۳/۱۳۹۳

. دشواریهای کار فرهنگی. همایش فعالان فرهنگی. اردوگاه شاندیز ۱۰/۶/ ۱۳۹۳

. مشکلات درک جامعه دینی. فعالان فرهنگی مشهد. قرارگاه ولی امر. ۱۵/۶/۱۳۹۳

. چگونگی تحقق جامعه منتظر. اردوی دانشجویان دانشگاه امیر کبیر. مشهد. ۹/۷/۱۳۹۳

. بررسی کتاب منزلت عقل در هندسه معرفتی دین. اردوی دانشجویان دانشگاه امام صادق ع. قم. ۱۷/۷/۱۳۹۳

. مبانی انسان شناسی مناسبات اجتماعی  زن و مرد در اسلام. قم: دانشگاه باقرالعلوم ۲۲/۷/۱۳۹۳

. ثلمه در اسلام . قم. مسجد دانشگاه باقرالعلوم. ۱/۸/۱۳۹۳

. نقد و بررسی کتاب علم دینی. شیراز. دانشگاه شیراز. ۲۲/۸/۱۳۹۳

. زیبایی شناسی عاشورا. دانشگاه آزاد بندرعباس. ۴ و ۵ آبان ۱۳۹۳

. فلسفه آفرینش انسان. اساتید دانشگاه آزاد بندرعباس. ۶/۸/۱۳۹۳

. معضلات زن در جامعه ما. همایش بسیج زنان بندرعباس. ۱۰/۸/۱۳۹۳

. نقش عاشورا در درک غیبت. هیات انتظار. دهه محرم ۹۳ (۳-۱۳/۸/۱۳۹۳)

. نام امام علی ع در قرآن کریم. قم: موسسه امام رضا ع. ۲۵/۸/۱۳۹۳

. آیا در مسیر انقلابیم؟ مسجد میرزا تقی همدان. ۱۶/۱۱/۱۳۹۳

. چگونگی حضور و نقش آفرینی زن در جامعه. بندرعباس. هیات انتظار. مهر (دهه محرم) ۱۳۹۴ فایل‌های صوتی در:

http://www.souzanchi.ir/muslim-woman-in-society/

. تحلیل مساله نفاق برای جلوگیری از تکرار عاشورا. بندرعباس. هیات انتظار. مهر (دهه محرم) ۱۳۹۴ فایلهای صوتی در: http://www.souzanchi.ir/about-nefag-and-aashoura/

.  نقد و بررسی «روش‌شناسی انتقادی حکمت متعالیه» همایش نخبگان علوم انسانی، وسف، ۲۶/۵/۱۳۹۵

. شرح زیارت عاشورا. بیرجند. مسجد امام حسین ع مهر (دهه محرم) ۱۳۹۵ http://www.souzanchi.ir/ziarat-aashoora/

. دنیازدگی و مرگ آگاهی. بیرجند: هیات ساقیان عاشورایی. مهر (دهه محرم) ۱۳۹۵

http://www.souzanchi.ir/death-awareness/

. انتظار فرج، مهمترین وظیفه امت اسلامی. بندرعباس: حسینیه جهرمی‌ها (نیمه شعبان) ۲۲/۲/۱۳۹۶ http://www.souzanchi.ir/expectation-as-the-most-important-duty-of-the-islamic-community/

. اطاعت از منافق، (تحلیلی از آیات نخستین سوره احزاب) قم: مسجد دانشگاه باقرالعلوم اردیبهشت (دهه سوم رمضان) ۱۳۹۶  http://www.souzanchi.ir/we-and-battle-of-the-trench/

. زن در اسلام از منظر علامه طباطبایی و شهید مطهری. مشهد: حوزه علمیه حضرت خدیجه. ۵/۵/۱۳۹۶

. جایگاه نظام آموزش و پرورش در مدرنیته و نسبت ما با آن. مشهد: دوره حیات طیبه (دانشگاه فرهنگیان) ۲۵/۵/۱۳۹۶

. تغییر میدان بازی در عرصه علم تاریخ. قم:‌ دوره آموزشی مفتاح ۵/۶/۱۳۹۶

. چالش‌های انسان‌شناسی تفکر اسلامی و مدرنیته. قم:‌ دوره آموزشی مفتاح ۵/۶/۱۳۹۶

 

۴) تشویق‌ها و جوایز و مدال‌های علمی (به ترتیب اعتبار اهداکننده)

۱) برگزیده سومین جشنواره جوان خوارزمی، لوح تقدیر از رئیس جمهور(۱۳۷۹)

۲) برگزیده ششمین جشنواره پایان نامه‌های برگزیده کشور، لوح تقدیر از رئیس مجلس شورای اسلامی(۱۳۸۰)

۳) جشنواره رونمایی از نقشه جامع علمی کشور، لوح تقدیر از دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی (۱۳۸۹)

۴) برگزیده بخش ویژه دومین همایش تجلیل از مولفان کتابهای درسی، لوح تقدیر از وزیر آموزش و پرورش (۱۳۸۶)

۵) برگزیده پانزدهمین جشنواره سراسری مطبوعات، لوح تقدیر از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رتبه دوم مقالات سیاسی) (۱۳۸۹)

۶) برگزیده بیستمین جشنواره کتابهای برتر دانشگاهی در ایران، لوح تقدیر از رئیس دانشگاه تهران (۱۳۹۰)

۷) لوح تقدیر از معاون وزیر آموزش و پرورش (رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی) (۱۳۸۴)

۸) برگزیده سومین جشنواره کتاب‌های کمک آموزشی رشد (۱۳۸۱)

۹) برگزیده سومین، چهارمین، پنجمین، ‌ششمین و هفتمین مجمع سراسری دانشجویان و طلاب کشور (۱۳۷۴و۱۳۷۵و ۱۳۷۶و ۱۳۷۷)

۱۰) برگزیده به عنوان دانشجوی نمونه دانشگاه امام صادق علیه‌السلام (۱۳۷۴ و۱۳۷۵ و ۱۳۷۶)

۱۱) برگزیده به عنوان دانشجوی نمونه دانشگاه تربیت مدرس ( ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳)

 

۵) پروژه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی (منتشر نشده)

 

. عدالت اجتماعی در کتاب و سنت، به سفارش مجمع تشخیص مصلحت نظام (۱۳۷۵)

. بررسی رابطه عدالت و مساوات در کتاب و سنت، به سفارش مجمع تشخیص مصلحت نظام(۱۳۷۶)

. اشکالات و ابهامات در مسأله اسلامی کردن امور، به سفارش مجمع تشخیص مصلحت نظام(۱۳۷۶)

. بررسی‌ادله غیرنقلی‌اثبات مهدویت، به‌سفارش مرکزتحقیقات کاربردی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی (۱۳۷۶)

. طبقه‌بندی مباحث «فلسفه فقه» و «فلسفه دین و کلام» و «علوم قرآنی»، به‌سفارش مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام (۱۳۷۷)

. همکاری در تدوین نسخه نهایی نقشه جامع علمی کشور به سفارش شورای عالی انقلاب فرهنگی (۱۳۸۸)

. ترجمه مقاله “مبانی معرفت‌شناختی عرفان”، به سفارش پژوهشکده امام‌خمینی و انقلاب اسلامی

. ترجمه مقاله “مساله شر” نوشته پویمن، به سفارش پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

. ترجمه مقاله “پایان فلسفه به مثابه آغاز تفکر” نوشته ایسلینگ

. ترجمه مقاله “تعالیم ملاصدرا” نوشته سید حسین نصر

. نگاهی به مباحث سمانتیک با تاکید بر آرای ویتگنشتاین/ تالیف مقاله

 

  ۶) تدریس:

 

الف. عناوین مصوب دانشگاهی:

مقطع کارشناسی

. اندیشه اسلامی / دانشگاه امام صادق(ع)

. منطق / دانشگاه امام صادق(ع)

. تفسیر قرآن کریم /  دانشگاه امام صادق(ع)

. علوم انسانی اسلامی/ دانشگاه امام صادق(ع)

. فلسفه اسلامی/ دانشگاه امام صادق(ع)

مقطع کارشناسی ارشد (یا سطح سه حوزه)

. فلسفه کانت/ مرکز تخصصی فلسفه اسلامی (وابسته به مرکز مدیریت حوزه علمیه قم)

. فلسفه علم/ دانشگاه باقرالعلوم، مرکز تخصصی فلسفه اسلامی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

. فلسفه غرب/ دانشگاه باقرالعلوم(ع)

. علم دینی/ دانشگاه صنعتی شریف

. جریان‌شناسی شبهات علیه اسلام و تشیع/ دانشگاه باقرالعلوم(ع)

. انسان‌شناسی اسلامی و مبانی معرفت دینی/ دانشگاه باقرالعلوم(ع)

جامعه‌شناسی معرفت / دانشگاه باقرالعلوم (ع)

مقطع دکتری (یا سطح چهار حوزه)

. علم دینی/ مدرسه عالی امام رضا ع، دانشگاه باقرالعلوم ع

. فلسفه علم/ دانشگاه باقرالعلوم ع

 

 

ب. در قالب کارگاه آموزشی

. کتابهای درس دینی دوره متوسطه (دین و زندگی)/ سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی (تهران و مشهد)

. مبانی دروس معارف اسلامی پیش دانشگاهی/ مرکز تربیت معلم شهید کامیاب (مشهد)

. مغالطات/ مدرسه عالی نواب (مشهد)

. اندیشه ها و آثار شهید مطهری در: دانشگاه‌های امام صادق(ع)، علم و صنعت، امیرکبیر، تهران (دانشکده‌های ادبیات و فنی)، و مدرسه عالی شهید مطهری، کانون اندیشه جوان (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)، و دفتر امور بانوان وزارت کشور، مدرسه علمیه معصومیه خواهران (قم)، مربیان پایگاههای بسیج سراسر کشور (قم)، حوزه علمیه قم (معاونت تهذیب)، پایگاههای بینش مطهر در شیراز، اصفهان، تهران، مشهد.

. تدوین راهنمای برنامه درسی و اصلاح کتابهای درسی دینی افغانستان، (کابل- افغانستان)

. علم دینی/ سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی (تهران)، مجمع عالی حکمت اسلامی (قم)، موسسه فرهنگی آرمان (مشهد)، دانشگاه اصفهان، دانشگاه شیراز

. فلسفه علم و معرفت شناسی اسلامی/ دانشگاه بوعلی سینا (همدان)، دانشگاه آزاد اسلامی (تبریز)، دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشگاه‌های آزاد استان ایلام (ضیافت اندیشه اساتید)، دانشگاه علوم پزشکی قم. دانشگاه علوم پزشکی مشهد. دانشگاه صنعتی اراک.

.

۷) عضویت در کمیته‌ها وشوراهای علمی و هیئت تحریریه فصلنامه‌ها: (به ترتیب تاریخ)

 

. عضو شورای برنامه‌ریزی دروس معارف اسلامی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام (۱۳۸۰- ۱۳۸۴)

. عضو شورای برنامه‌ریزی و تالیف کتابهای درس قرآن و تعلیمات دینی (دوره متوسطه و پیش‌دانشگاهی) (۱۳۸۰- ۱۳۸۶)

. عضو شورای برنامه ریزی و تالیف کتابهای درس تعلیمات دینی ( دوره راهنمایی) (۱۳۸۲-۱۳۸۶)

. عضو کمیسیون امور فرهنگی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام (۱۳۸۵-۱۳۸۶)

. عضو کمیته علمی اولین کنفرانس تخصصی آموزش معلمان دینی و قرآن کشور (اصفهان ۱۳۸۵)

. عضو هیأت داوران همایش بین‌المللی سیمای پیامبر اعظم (ص) و برنامه‌های درسی (تهران ۱۳۸۶)

. عضو کمیته داوران کرسی نظریه‌پردازی «شبکه معرفت دینی» (تهران-قم ۱۳۸۷)

. عضو کمیته آموزش و پژوهش کمیسیون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی (قم ۱۳۸۷- ۱۳۹۱)

. عضو هیات تحریریه فصلنامه رشد آموزش معارف اسلامی (۱۳۸۰-۱۳۹۰)

. عضو شورای فلسفه علوم انسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (۱۳۹۱-۱۳۹۳)

. سردبیر فصلنامه تخصصی دین و سیاست فرهنگی (۱۳۹۳ به بعد).

عضو هیات تحریریه دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اسلامی زنان و خانواده (۱۳۹۴ به بعد)

. عضو شورای علمی بنیاد نخبگان استان قم (۱۳۹۴ به بعد)

. داوری مقالات علمی-پژوهشی برای فصلنامه‌های فلسفه دین (نامه حکمت)، راهبرد فرهنگ، نوآوریهای آموزشی، اسراء، مطالعات انقلاب اسلامی، مطالعات زنان، اسلام و مطالعات اجتماعی، دین و سیاست فرهنگی، و نیز برای همایش بین المللی علوم انسانی و اسلامی، همایش بین المللی اخلاق و دین

 

۸) سمتها و مسئولیتهای علمی- اجرایی

 

. عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام، ۱۳۸۰-۱۳۹۰ (مربی- استادیار)

. عضو هیات علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام، ۱۳۹۰ به بعد (استادیار- دانشیار)

. کارشناس گروه دینی دفتر برنامه‌ریزی و تالیف کتب درسی (وزارت آموزش و پرورش)  ۱۳۷۸-۱۳۸۷

. کارشناس‌مسئول گروه دینی دفتر برنامه‌ریزی و تالیف کتب درسی (وزارت آموزش و پرورش) از سال ۱۳۸۴-۱۳۸۷

. معاون گروه دروس معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۸۱-۱۳۸۲

. مدیر دفتر برنامه ریزی آموزشی دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۸۴-۱۳۸۵

. کارشناس کمیسیون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۳۸۷- ۱۳۹۱

. عضو میز علوم انسانیِ قطب‌های علمی حوزه علمیه قم. ۱۳۹۳ به بعد

. عضو میز آموزش و پرورشِ قطب‌های علمی حوزه علمیه قم. ۱۳۹۵ به بعد

 

بازدیدها: ۴۰۹۰